Welkom…

Mededeling ivm coronavirus
Telefonisch contact
Openingstijden kapellen
Informatie voor kinderen
Geen vieringen
Geen activiteiten
Geef voor je kerk

 

Mededeling 
De door de overheid genomen maatregelen in verband met het Coronavirus, hebben ook gevolgen voor de vieringen in onze parochiekerken. Voorlopig komen alle doordeweekse avondmissen en weekendvieringen te vervallen tot 1 juni a.s. Uitvaartdiensten kunnen wel plaatsvinden, echter uitsluitend in kleine familiekring. Mochten er in de komende weken misintenties gepland staan van een dierbaar familielid, dan willen wij u vriendelijk vragen om hierover even contact op te nemen met het parochiekantoor.

 

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen

 

Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)


…informatie voor de kinderen over
* Pinksteren 
* Hemelvaart
* Maria
* Pasen

Leender Kapel
Door de coronacrisis kunnen er dit jaar in de meimaand geen vieringen plaatsvinden bij de Leenderkapel in Schaesberg. Het is voor het eerst in meer dan 150 jaar dat het in de meimaand stil blijft bij de kapel in het Kapellerbos.

De Nederlandse bisschoppen hebben tot en met Pinksteren alle publieke kerkdiensten afgelast. Toevallig valt dit jaar de hele meimaand in die periode. Het is een goed gebruik dat bij de bijna 400 jaar oude kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel in de Mariamaand mei elke dag een heilige mis wordt opgedragen. De vieringen worden zeer goed bezocht, soms wel door honderden mensen tegelijk. Zeker de openingsviering op 1 mei – waaraan bisschop Smeets en zangeres Wendy Kokkelkoren al hun medewerking hadden toegezegd – zou zeker weer veel belangstellenden hebben getrokken. Ook voor de andere dertig dagen van mei waren er al gastpriesters en zangkoren uitgenodigd. Deze zijn allemaal afgezegd. 
Normaal gesproken is er in de maanden juni, juli en augustus elke zaterdagmorgen een viering bij de Leenderkapel. Of die dit jaar doorgaan, is nog niet bekend. Dit hangt af van de nieuwe coronamaatregelen die de komende tijd ongetwijfeld bekend gemaakt gaan worden. 
De Leenderkapel of Kapel van Leenhof werd in de 17e eeuw gebouwd door de graven van Schaesberg, die in vlakbij geleden kasteel woonden. Later raakte de kapel in verval, maar sinds het midden van de 19e eeuw heeft deze ontwikkeld tot een regionaal bedevaartoord, waar elk jaar enkele duizenden mensen naartoe komen. Het is nu voor het eerst sinds het midden van de 19e eeuw dat er in mei geen enkele viering bij de kapel kan worden gehouden.
Lees verder

 

Harteklop
Het Bestuur van de Stichting Harteklop(Schaesberg/Landgraaf ):
In verband met de uitbraak van het Coronavirus en het voorkomen van een verdere verspreiding van deze heeft het Bestuur van de Stichting Harteklop tot nader order AL HAAR ACTIVITEITEN afgelast!!  
Op het moment dat een hervatting van haar inzet voor de lokale gemeenschap weer als veilig kan worden beschouwd zal hiervan onmiddellijk melding worden gedaan. 

 

Actie Kerkbalans: 
Geef voor je kerk
 Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
 In onze parochies willen wij dit alles voor u zijn. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. 
 Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
 Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
 Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees meer