WELKOM…


Nieuwe data Vormsel-vieringen en E.H.Communie-vieringen

zie: Vormsel-vieringen            zie: E.H.Communie-vieringen


NIEUWSBRIEF… aanmelden via deze link…  
of via de pagina NIEUWSBRIEF boven in de menubalk.


Wel de bal, maar niet de man …..

Als groot voetballiefhebber heb ik al heel wat wedstrijden gezien op tv en in het stadion. Bovendien heb ik in mijn jeugd ook zelf menig voetbalwedstrijdje gespeeld. Een van de eerste dingen die we leerden bij de pupillen was om altijd de bal te spelen en niet de man. Nooit met een gestrekt been op de tegenstander ingaan. De schade die je daarmee kunt aanrichten, is vaak niet te overzien.

Nu wordt vaak gezegd dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben. Wat je op het voetbalveld ziet, zie je ook vaak terugkomen in de samenleving. En daarmee bedoel ik zeker niet alleen de moderne kapsels van onze huidige generatie voetbalsterren, die bij menigeen navolging vinden. Maar ook de manier van omgaan met elkaar. Het was al bekend dat in de social media mensen elkaar vaak respectloos en genadeloos onderuit halen. Maar ook in menig politiek debat, of het nu is in de Tweede Kamer, het Provinciehuis of de raadszaal van het gemeentehuis, wordt steeds vaker keihard op de man gespeeld en worden de bal en het doel uit het oog verloren. Men vliegt er met een gestrekt been in. Met snoeiharde bewoordingen en respectloze vergelijkingen probeert men de ander zoveel mogelijk te beschadigen, zodat de betreffende persoon buiten spel komt te staan en zo snel mogelijk gewisseld moet worden. De poppetjes zijn belangrijker geworden dan de inhoud!

Begrijp mij niet verkeerd. Dingen die niet goed gaan moeten aangepakt worden en personen die grote fouten maken moeten op de blaren zitten. Maar zijn we in de huidige afrekencultuur nog wel voldoende genadig en barmhartig voor elkaar? Geven we iemand nog een volgende kans? Krijgt de ander nog de mogelijkheid om het vertrouwen terug te winnen? Aan oppositievoerders en criticasters hebben we doorgaans geen gebrek, constructieve verbinders zijn daarentegen zeldzamer!

Juist in onze tijd, waarin op social media en in het politieke debat, praten het steeds meer aflegt tegen roepen, argumenteren tegen schreeuwen, moeten wij een baken zijn van correctheid en goede omgangsvormen door te verbinden in plaats van afstand te scheppen, door op te bouwen in plaats van af te breken. Niet voor niets spreekt paus Franciscus zo vaak over barmhartigheid in de omgang met elkaar: meer nadenken, minder oordelen en eerder vergeven! Oftewel invoetbaltermen: wel de bal spelen, maar niet de man! Het voetbalspel wordt er leuker door en ons samenleven aangenamer!!

U allen groetend,
Pastoor Freek Jongen

Lees verder


Kapel Leenhof
In de maand juni zullen er op zaterdagochtend vanwege de coronamaatregelen nog geen vieringen gehouden worden bij de kapel van Leenhof. We hopen dat het vanaf zaterdag 3 juli wel weer mogelijk is. De vieringen bij de Leenderkapel zullen dan plaatsvinden iedere zaterdagochtend om 8.30 u in de maanden juli en augustus. 
Alles onder voorbehoud natuurlijk en afhankelijk van de ontwikkelingen rond de coronapandemie. Over het al of niet doorgaan van de vieringen zullen we u tegen die tijd informeren via onze website.
Zie ook de site van de Leenderkapel die onlangs helemaal vernieuwd is: www.leenderkapel.nl
Weekendmissen in vakantietijd
In de zomervakantieperiode van onze basisscholen van 24 juli tot en met 5 september zijn net zoals afgelopen jaar in de weekenden minder H. Missen. 
Het weekendschema is dan als volgt:
Zaterdag:                                                                                                
8.30 u                        Kapel Leenhof (onder voorbehoud) 
18.00 u                        OLV Hulp der Christenen kerk (Nieuwenhagen)
Zondag:
9.30 u                        H. Hart van Jezus kerk (Nieuwenhagerheide) 
11.00 u                        H.H. Petrus en Paulus kerk (Schaesberg)
Bedevaart Kevelaer
Vanwege de coronapandemie zal ook dit jaar de geplande bedevaart naar Kevelaer in september a.s. niet doorgaan! 
In 2022 hopen we deze mooie traditie weer voort te zetten
Autozegening
De jaarlijkse zegening van auto’s, motoren en fietsen aan het begin van de zomer-vakantie zal plaatsvinden op zondag 25 juli a.s. om 11.45 u op de parkeerplaats van de Schaesbergerhof achter de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. 
Iedereen is weer van harte welkom!

Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl.  In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.


Persbericht verruiming zitplaatsen dd 5 mei 2021:

Geachte kerkbezoeker van ons parochiecluster
Schaesberg-Nieuwenhagerheide-Nieuwenhagen

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ons federatiebestuur in de vergadering van 29 april 2021 heeft besloten, dat met ingang van zaterdag 8 mei 2021
                max. 50 personen
mogen worden toegelaten bij de vieringen op zaterdagen, zon- en feestdagen.
Wij moeten u erop attenderen dat telefonisch aanmelden bij onze parochiekantoren noodzakelijk blijft i.v.m. de gezondheidsvragen die door onze parochiemedewerkers gesteld moeten worden.

Bij deze aanmelding zullen van alle aangemelde personen naam, voornaam en telefoonnummer genoteerd worden. Omdat niemand vooraf weet of hij op enig tijdstip verkouden wordt, of andere corona-gerelateerde klachten krijgt, kan deze aanmelding alléén in de week voorafgaande aan de viering worden gedaan.

Mocht iemand na telefonische aanmelding onverhoopt tóch niet in de gelegenheid zijn om naar de H.Mis te komen, vragen wij u om uw komst af te melden bij het daarvoor beschikbaar gestelde telefoonnummer. Zo kunnen wij de beschikbare plaatsen alsnog zoveel mogelijk invullen.

Wij zijn blij dat wij onder de huidige omstandigheden, op een verantwoorde manier, toch weer meer mensen in onze kerken mogen toelaten.

Weet dat u altijd van harte welkom bent!

PAROCHIEKANTOORP&P: Kerkplein 3 6372 EZ Landgraaf. tel: 531 33 25
dinsdag en donderdag: 9.00 tot 12.00u.

PAROCHIE H.HART van Jezus, Nieuwenhagerheide. tel: 531 12 92
dinsdag, vrijdag: 10.00 tot 12.00u.

PAROCHIEKANTOOR Nieuwenhagen: Heigank 1. tel: 531 25 97
dinsdag: 09.00-12.00.

Lees verder


De Heemkundevereniging blikt terug in de tijd

Het gehucht “Scheijdt” als onderdeel van de heerlijkheid Schaesberg bestond tot in het eerste kwart van de vorige eeuw in feite uit één straat, de huidige Hoofdstraat. Er was ook nog een verdeling in de Onderste Scheijdt (richting kerk) en de Bovenste Scheijdt (richting Eikske).

De grens tussen de twee gebieden lag ter hoogte van de huidige Markt. Scheijdt (scheiding) was een zelfstandige naam en geen afkorting zoals we in het Duitse grensgebied vinden in de vorm van “Scheidt”. De oudste detailkaart uit 1776 laat zien, dat in de Hoofdstraat maar één kruising van wegen of paden zat. De weg door de Kissel en Brandhofstraat stak bij de Markt recht over en volgde het tracé van de Pietersstraat. De Pietersstraat kruist dan de Baanstraat, die vroeger “Aan de Baan” werd genoemd en gaat dan over in de Koeweg en die loopt dan verder door richting Eygelshoven. Ter hoogte van de Grachterweg liep nog een zandweg richting Kissel. Ook de Brugstraat (nu Baanstraat) bestond al en ter hoogte van de huidige Savelbergstraat liep een pad vrijwel direct naar de Lichtenberg en een ander stukje weg liep langs de achterkant van huispercelen van de Hoofdstraat. Sommige wegen zijn verdwenen.De oudste bebouwing binnen het gehucht moet gezocht worden op de Bovenste Scheijdt. De verdwenen Puthoeve was vermoedelijk al een riddermatig huis rond 1150. Ook de imposante hoeve “De Engweide” (eng = wilg) moet rond die tijd al bestaan hebben. Daarbij komt dat in dat bovenste deel van de Hoofdstraat ook een vestiging is geweest van pottenbakkers.Ergens in dat gebied heeft vermoedelijk ook de Romeinse weg naar Keulen gelopen. Alleen in Rimburg hebben we zekerheid over het verloop van deze weg. Maar je kunt van Heerlen niet naar Rimburg zonder ook door Schaesberg en Nieuwenhagen te lopen. Oude aktes die betrekking hebben op Rimburg noemen in de 18eeeuw nog de weg van Maastricht naar Keulen met de opmerking dat die over de Groenstraat liep. Alleen archeologisch onderzoek kan ons zekerheid geven. Ook al is er maar weinig gevonden, toch realiseren wij ons nu nog amper dat er indertijd niet alleen veel soldatenvoeten door Schaesberg en Nieuwenhagen moeten hebben gelopen, maar bijvoorbeeld ook handelaren. In Rimburg ontstond voor de Worm zelfs een echt dorp. In Nieuwenhagen hebben we een graf en Romeinse bebouwing, bij de Overste Hof lag een Romeinse villa en ook nabij kasteel Schaesberg stond Romeinse bebouwing. En toch weten we nog heel veel niet en blijft er nog veel te doen voor heemkundigen en mensen die beroepsmatig of als amateur betrokken zijn bij historisch onderzoek. TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                         € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag             € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                                    € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                                    € 475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   € 75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*   € 475,00

*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:      
5 jaar    € 62,50
10 jaar  € 125,00
20 jaar  € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar    € 137,50
10 jaar  € 275,00
20 jaar € 550,00

Lees verder
Lees verder

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.


Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. 
Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees verder

zie ook onze kinderpagina    


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)