WELKOM…

 In de kerk HH. Petrus & Paulus zullen hun Eerste H. Communie ontvangen: op zondag 27 september om 11.00 uur de kinderen van de OBS De Harlekijn

Jocelyn AnemaatLisanne HeijensYzaira Postma
Britt BoestenLuuk KnubbenNoah Rejack
Milou van de BongardLaurie MaenenMilan Scholtes
Koen DijkmanTidde OttenRaf Walls
Liam FranssenKailyn PlumKiano Woinowski


Wachtend op de reis naar de nieuwe parochie
Roczyny in Andrychów in het zuiden van Polen

Zie hieronder het artikel in De Limburger, dd 10 sept 2020:

Orgel als bouwpakket naar Polen
Een bouwpakket dat drie tot vier weken kost om in elkaar te zetten, zo kun je het gedemonteerde orgel van de Michaëlkerk in Landgraaf noemen. Het orgel verhuist naar het Poolse Andrychów.

DOOR  LANDGRAAF
Een groep mensen uit Polen is momenteel bezig om het orgel in de Michaëlkerk in de Landgraafse wijk Eikske uit elkaar te halen. „Daar hebben we drie dagen voor nodig”, vertelt Rob Silvertand van Landrychów, de hulporganisatie waarvan de naam voortkomt uit de samentrekking van Landgraaf en Andrychów.

Het weer opbouwen van het orgel in Andrychów zal geen klusje worden dat vergelijkbaar is met het in elkaar zetten van een IKEA-kast, vervolgt Silvertand. „We verwachten dat we daar drie tot vier weken voor nodig hebben.” Daarmee zal er bij de komende kerstviering in de parochie Roczyny in het zuiden van Polen muziek uit het Landgraafse orgel klinken. „We zijn erg blij dat we dit orgel gratis kunnen overnemen”, zegt Silvertand. „Nieuw is het niet te betalen voor een parochie in Polen. Je zou er versteld van staan wat een nieuw orgel moet kosten.” „Enkele tienduizenden euro’s”, gokt de Landgraafse wethouder Bart Smeets. Dat blijkt een veel te lage schatting. „We hebben het eens opgevraagd, nog in het guldentijdperk”, zegt Silvertand. „Een nieuw orgel bouwen kostte toen al gauw 150.000 tot 200.000 gulden.” Het Landgraafse orgel is overbodig geraakt nadat vorig jaar de Michaëlkerk aan de eredienst werd onttrokken. Het orgel had er toen dertig jaar dienstgedaan. Daarvoor stond het in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwde orgel in de Sint Elisabethkapel van de Heerlense Vroedvrouwenschool. Andrychów is een van de drie steden waarmee Landgraaf een stedenband onderhoudt. „Dat we een zusterstad kunnen helpen met dit orgel past helemaal in de filosofie van die betrekkingen”, zegt wethouder Smeets. „We willen elkaar daarbij maatschappelijke en economische voordelen bieden.” Voor de Michaëlkerk, die van binnen al grotendeels gestript is, rest na het demonteren van het orgel sloop. Ook de toren, die in de oorspronkelijke sloopplannen zou blijven staan, gaat tegen de vlakte. De bouwkundige staat van de toren is te slecht. De sloop zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden, omdat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar een beschermde vleermuissoort die in de kerk huist. Smeets: „Het is ons voornemen om het terrein aan te kopen en als een groene plek in te richten.” Daarbij moeten delen van de kerk terugkomen, vult kerkbestuurslid Jos Borghans aan.


Nog enkele eigen foto’s van zaterdag 12 sept 2020

 

Lees verder


Allerzielenvieringen

Zondag 25 oktober a.s. 14.00 uur parochiekerk O.L.V. Hulp der Christenen in Nieuwenhagen: aansluitend zegening van de graven op het kerkhof aan de Haanweg.
 
Zondag 1 november a.s. 14.00 uur H. Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide: aansluitend zegening van de graven op de kerkhoven aan de Hoogstraat en de Kleikoeleweg.
 
Zondag 1 november a.s. 14.00 uur H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg: aansluitend zegening van de graven op de kerkhoven aan de Hoofdstraat, op Leenhof, op ’t Eikske en in de Kakert.

Verplaatsing misintenties 
Zoals bekend zijn er in de periode van medio maart tot 1 juni jl. geen publieke vieringen geweest in onze kerken. Indien u voor een viering in deze periode een mis-intentie had opgegeven en deze intentie alsnog graag op een ander moment gelezen wilt hebben, dan dient u zelf even contact op te nemen met een van onze parochiekantoren.


 

 Koempelmissen weer van start…..Door de coronamaatregelen hebben we vanaf maart jl. geen Koempelmissen meer kunnen houden. Maar gelukkig kunnen we binnenkort weer een herstart maken.De eerstvolgende Koempelmis zal plaats vinden op zondag 20 september a.s.om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg, waarin bijzonder worden herdacht de verongelukte koempels van de voormalige Julia mijn in Eygelshoven. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Dameskoor van de Petrus en Paulus parochie. Ook op zondag 18 oktober a.s.is er om 11.00 uur inde Petrus en Paulus kerk een Koempelmis. Dan worden speciaal herdacht de overleden koempels van de voormalige Domaniale mijn in Kerkrade. Deze viering wordt opgeluisterd door het bekende Dameskoor Cantara uit Valkenburg.


Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P is op zoek naar:
Sopranen Tenoren & Bassen
Ons koor is op zoek naar Sopranen Tenoren & Bassen die de balans in ons koor kunnen versterken. Deze oproep is voor jou als je graag bijdraagt aan de harmonie in ons koor. Het is toch fijn als je eigen stem ertoe doet.

Lijkt het je leuk om samen toe te werken naar meerdere uitvoeringen per jaar, o.a middagconcerten, mooie uitvoeringen in diverse kerken, en mee te werken aan (Kerst)concert met andere koren. 
Spreekt het team gevoel je aan dan kom gerust de sfeer al proeven. Je of jullie zijn van harte welkom. 
Ons koor staat onder de vakbekwame leiding van Dirigent Sandy Wijnands en worden begeleid door Organist/Pianiste Pavlina Heckmans. 
Repetitie iedere woensdag avond van 18.45 tot 20.45 uur in het Parochie zaaltje naast de kerk. Voor meer informatie of een repetitie bezoek, kijk op onze website: 
gkz-caecilia.nl – meld je aan via gkz.st.caecilia@gmail.com
We kijken uit naar je antwoord.
Bestuur GKZ St.Caecilia P&P Schaesberg.
Wij houden de regels van het RIVM aan.
Lees verder


 Elly Stoffers 50 jaar lid van het G.K.Z St. Caecilia H. Familie Parochie  Op zondag 25 oktober. Tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de P&P-kerk, zal ons koorlid Elly Stoffers het feit herdenken dat ze 50 jaar lis is van ons koor. De gezangen tijdens deze H. Mis worden verzorgd door leden van het koor.

Opmerkelijk is, dat ook het koor op deze dag het 50-jarig jubileum viert. Elly is dus vanaf het begin lid van het koor. Zij is een warme belangstellende persoonlijkheid. Zij stuurt altijd mooie felicitatie-en bemoedigende kaarten naar koorleden. Zij stuurt altijd mooie felicitatie-en bemoedigende kaarten naar koorleden. Zelden mist zij een repetitie of uitvoering. Ook was zij altijd lid van het begrafeniskoor. Ook voor andere taken in de H. Familie parochie, zoals lid van de lector groep en het brengen van de zieke communie, was Elly actief. Na eerst de alt party gezongen te hebben kreeg ze van haar zangpedagoge het advies om toch maar sopraan te gaan zingen, wat zij ook geruime tijd doet. Voor Elly en tevens voor het hele koor zal dit jubileum de boeken in gaan als het sluitstuk van het G.K.Z. St. Caecilia H. Familie Parochie. Het koor zal na deze viering Elly uitbundig feliciteren en na een gezamenlijk diner worden alle activiteiten van het koor stopgezet.
Lees verder


Gemengd kerkelijk zangkoor St Caecilia H. Familie Parochie
Op zondag 25 oktober, tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk, viert het koor haar 50 jarig jubileum. De H. Mis zal worden opgeluisterd door solisten van het eigen koor. Tevens is dit het laatste officiële optreden van het koor.

Tijdens een algehele ledenvergadering van 7 juli 2020 werd, met een meerderheid van de stemmen, akkoord gegaan met het door het bestuur voorgestelde opheffing van het koor.
Voor opheffing van het koor zijn meerdere reden te noemen.
Het oplopen van de leeftijd en het natuurlijk verloop door overlijden of ziekte heeft het koor erg verzwakt. Momenteel zijn er nog 19 actieve leden, waarvan 9 de leeftijdgrens van 80 jaar al hebben overschreden zijn en 4 zelfs de 90 jaar naderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van het koor achteruit gaat. Ook het sluiten van onze H. Familie kerk was voor veel leden zeer emotioneel. We hebben nog enkele jaren
geprobeerd om ook in de andere clusterkerken te zingen, maar uiteindelijk is het gemis van een eigen kerk toch erg groot. Ook in deze tijd van corona is het zeer moeilijk om de oude stem, na een pauze van 7 maanden, weer op niveau terug te krijgen. 
Dit alles bij elkaar heeft het koor doen besluiten om alle activiteiten na 25 oktober te stoppen
Wij danken een ieder die op welke manier dan ook zijn of haar sympathie ten opzichte van het koor heeft laten blijken.
Lees verder


 125 jaar spoorlijn. Schaesberg wordt gespleten. 
In 2021 is het 125 jaar geleden, dat de spoorlijn Sittard – Heerlen – Herzogenrath op 1 mei 1896 in gebruik werd genomen. De aanleg van de lijn moet in die tijd op de mensen die in het dorp Scheidt woonden een diepe indruk hebben gemaakt. Het dorp lag toen in feite als een lang lint aan de Hoofdstraat, dus van de huidige brug tot aan het Eikske.


Men moest eigenlijk nog bekomen van de landbouwcrisis toen het dorp kennismaakte met de zogenaamde “polderjongens” die aan de aanleg van de spoorlijn werkten. Om de spoorlijn aan te leggen moest er een enorme geul door het dorp worden gegraven waardoor de weg naar de Lichtenberg werd onderbroken. Het moet in die tijd enorm wennen zijn geweest. De voertaal op het dorp was het dialect en de meeste mensen spraken beter Duits dan Nederlands. Het was al heel wat jaren geleden, dat er zoveel vreemdelingen op het dorp waren. Wanneer je nu op de burg staat, kun je je nauwelijks voorstellen hoeveel grond hiervoor verzet moest worden en daar hoorde heel veel handarbeid bij. Het werd ook meteen de steilste helling die genomen moest worden. Veel mensen kunnen zich nog wel herinneren dat de treinen die met hun wagons vol kolen vanaf Eygelshoven kwamen langzaam maar zeker rook en stoom uitstotend richting Schaesberg kwamen. Vaak twee locomotieven en soms een derde om te duwen. Naar Heerlen liep het spoor weer af. Wagons die op weg waren van Heerlen naar Schaesberg zijn weleens op hol geslagen en gingen met een denderend geweld terug richting Heerlen.
De spoorlijn trok niet alleen geul door het dorp maar was ook de basis voor de start van de mijnbouw. Er werden nu ook plannen gemaakt om aan de andere kant van de brug, de huidige Streeperstraat te gaan bouwen. Tussen de gehuchten Scheidt en Lichtenberg lagen oorspronkelijk maar enkele boerderijen. Het gemeentehuis en de openbare school verhuisden naar de andere kant van de brug. Beide gebouwen zijn al lang weer verdwenen.
De spoorlijn lag in feite aan de basis van de veranderingen in Schaesberg. Volgend jaar zal de heemkundevereniging in elk geval aandacht schenken aan het verkeer en vervoer in de loop der jaren met veel lokale geschiedenis. Eerst wordt in 2020 nog aandacht geschonken aan de Wederopbouw van 1944 tot 1970. Een boek hierover verschijnt binnenkort.
De heemkundevereniging is gehuisvest in het MFC, An de Voeëgelsjtang 12, Nieuwenhagerheide.
Jo Schiffelers, namens de Heemkunde Vereniging Landgraaf
Lees verder


Op weg naar het “nieuwe normaal”….
Wanneer ik dit stukje schrijf, zo medio juni, zijn we vanuit de “intellectuele lockdown” gelukkig weer stapsgewijs op weg naar het “nieuwe normaal”. Goed wetende dat het morgen zomaar weer anders kan zijn! De afgelopen weken en maanden waren voor ieder van ons niet gemakkelijk. We konden niet gaan en staan waar we graag wilden. Misschien hebt u zelfs afscheid moeten nemen van dierbare familieleden, goede vrienden of bekenden. Dan wens ik u veel kracht en sterkte toe! Misschien werd u zelf ernstig ziek, en werkt u nog steeds hard aan een goed herstel. Dan wens ik u veel beterschap toe! Anderen werden vooral geraakt door de genomen coronamaatregelen: raakten in een sociaal isolement, verloren hun baan of maakten zich ernstige zorgen over de toekomst!


Gelukkig is er vanaf 1 juni jl. al weer wat meer mogelijk en kunnen we het sociale leven weer langzaam oppakken. Ook onze kerken openden vanaf 1 juni weer de deuren en kunnen we, weliswaar nog maar met een kleine groep en met de nodige beperkingen, weer samenkomen om ons geloof te vieren. In een korte tijd is er door de leden van ons kerkbestuur en onze trouwe vrijwilligers heel veel werk verricht om onze kerkgebouwen gebruiksklaar en coronaproof te maken. Ontzettend veel dank aan jullie allen!!
De coronacrisis had natuurlijk ook een grote impact op onze parochies. We hebben al heel veel moeten missen in de afgelopen periode: geen vieringen in de Goede Week en met Pasen, geen communievieringen en vieringen bij de Leenderkapel in de maand mei, geen vormselmissen en geen sacramentsprocessies, om nog maar niet te spreken over het gemis aan inkomsten in de afgelopen weken en maanden! Maar wij hebben toch vooral u allen gemist, in de persoonlijke contacten en bij de vieringen in onze kerken!
Maar misschien heeft de coronacrisis ons ook wel iets geleerd en ons (nog) meer doen beseffen dat wij mensen elkaar hard nodig hebben in het leven. Dat we op deze wereld niet alleen maar voor ons zelf leven, maar dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor elkaars gezondheid, welzijn en geluk. De kracht van een samenleving wordt immers bepaald door de manier waarop we voor onze zwakkeren en kwetsbaren zorgen! Eens te meer hebben we in de afgelopen tijd ervaren dat we niet onaantastbaar zijn, dat het leven niet maakbaar is en dat we niet alles in de hand hebben. Misschien hebben we weer onze kleine en bescheiden plek mogen herontdekken. Want we zijn uiteindelijk maar allemaal kleine en kwetsbare mensen in Gods schepping!
Laten we nu vooral met vertrouwen vooruit kijken en hopen dat we in de komende tijd samen kleine stapjes vooruit kunnen zetten op weg naar het “nieuwe normaal”!

Ik wens u, mede ook namens kapelaan Sebastian, alle goeds toe en blijf vooral gezond!

U allen groetend,

Pastoor Freek Jongen

Lees verder


 Met ingang van 4 juli jl. is het weer mogelijk de
H. Mis bij te wonen zonder voorafgaande aanmelding.
De overige veiligheidsregels blijven van kracht.
Zo dient men 1,5 mtr afstand te houden van andere personen.
Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten.


Mededeling 
De door de overheid genomen maatregelen in verband met het Coronavirus, hebben ook gevolgen voor de vieringen en bijeenkomsten in onze parochiekerken. Voor de actualiteit zie het  parochieblad. Uitvaartdiensten kunnen wel plaatsvinden, echter uitsluitend in kleine familiekring.


Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)


Actie Kerkbalans: 
Geef voor je kerk
 Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 

Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
 In onze parochies willen wij dit alles voor u zijn. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. 
 Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
 Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
 Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 
 Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees meer