WELKOM…


Afwijkende openingstijd parochiekantoor Petrus & Paulus tijdens vakantie. Tijdens de zomervakantie van de basisscholen ( van 24 juli t/m 5 september 2021) zal het parochiekantoor (tel. 045-531 33 25) alleen geopend zijn op: dinsdagochtend van 9.00 tot 12 uur. E-mails kunnen alleen tijdens deze uren gelezen, behandeld en eventueel beantwoord worden.


Muzikale opluistering H. Missen
De heren Ed Pluijmen ( trompet) en Raymond de Laruelle ( accordeon, keyboard, orgel) zorgen voor de muzikale invulling van de diensten op
zondag 8 augustus  11.00 uur in de HH. Petrus & Paulus en op
zondag 15 augustus 9.30 uur in de H. Hart parochie.
Wij zijn beide heren zeer erkentelijk voor deze geste.
Zij zijn beschikbaar voor de muzikale verzorging van diverse kerkelijke diensten en brengen voor elke kerkdienst de gepaste muziek.
Meer informatie via E-mail:  edpluijmen@gmail.com


Regels n.a.v. ‘Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter’ Bisdom Roermond per 26-06-2021. Vanaf 26 juni 2021 hanteren wij in onze samenwerkende parochies wat betreft het kerkbezoek een aantal nieuwe regels / versoepelingen. Dit naar aanleiding van de ‘Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van het bisdom Roermond. In onze kerken hebben in alle diensten nu maximaal 100 bezoekers toegang.

Vooraf reserveren op het parochiekantoor is niet langer verplicht. Ook het dragen van een mondkapje tijdens de viering is niet langer verplicht. De collecte wordt nu weer gedaan door collectanten. Bij binnenkomst van de kerk dient u zich wel nog even te melden bij de voor een goede gang van zaken verantwoordelijke gastheer of gastvrouw. Deze schrijft geen namen en telefoonnummers meer op, maar noteert alleen aantallen bezoekers. Daarna dient u uw handen te ontsmetten, en dat geldt ook vooraf aan het ontvangen van de communie. Houd nog steeds onder alle omstandigheden 1 ½ meter afstand tot andere bezoekers en neem derhalve alleen plaats bij de stickers in de ‘vrije’ banken of op de stoelen aan de zijkanten. Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten. Volkszang is nog steeds niet toegestaan. Tenslotte worden de richtlijnen van het RIVM (inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid en kwetsbare personen) nog steeds in acht genomen. Neemt u in dit kader steeds vooraf kennis van de samenvatting actuele maatregelen kerkbezoek en de checklist gezondheidsklachten bij de ingang van de kerk. Alle hiervoor genoemde zaken gelden ook, voor zover van toepassing aldaar, bij deelname aan een eucharistieviering bij de Leenderkapel in de maanden juli en augustus. Wij wensen u mooie eucharistievieringen en blijf gezond! Kerkbestuur en pastoraal team Samenwerkende Parochies S/NH/N
Lees verder


In juli en augustus 2021 weer vieringen bij Leenderkapel. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen in de maanden juli en augustus op zaterdagmorgen ook de vieringen bij de Leenderkapel doorgaan. Vanaf 3 juli tot en met 28 augustus is er elke zaterdagmorgen om 8.30 uur een heilige mis bij de kapel. Iedereen is van harte welkom.

Vooraf aanmelden hoeft niet, een mondkapje dragen ook niet. Wel wordt van iedereen gevraagd om de anderhalve-meterregel te respecteren. Half augustus wordt bij de Leenderkapel altijd een bijzondere Mariaviering gehouden met het zegenen van de kroedwusj. Dit jaar gebeurt dit tijdens de zaterdagmorgenviering van 14 augustus. Omdat het voor de vrijwilligers van de kapel steeds moeilijker wordt om grote aantallen boeketten samen te stellen, wordt iedereen verzocht om voor zover dat mogelijk is zelf een kruidenboeket of kroedwusj mee te brengen. Hoewel het bedevaartseizoen aan de Leendekapel dit jaar maar heel kort is, wordt het op zaterdag 4 september toch op bijzondere wijze afgesloten. Die dag is er ’s avonds om 18.00 uur een eucharistieviering bij de kapel ter afsluiting van het Mariaseizoen. De Stichting Leenderkapelletje hoopt dat er volgend jaar weer gewoon vanaf 1 mei vieringen bij de kapel kunnen plaatsvinden. Zie ook de site van de Leenderkapel die onlangs helemaal vernieuwd is: www.leenderkapel.nl 
Lees verder


Nieuwe data Vormsel-vieringen en E.H.Communie-vieringen

zie: Vormsel-vieringen            zie: E.H.Communie-vieringen


NIEUWSBRIEF… aanmelden via deze link…  
of via de pagina NIEUWSBRIEF boven in de menubalk.


Prioriteiten

Het is in onze tijd heel belangrijk om prioriteiten te stellen. Veel mensen hebben het erg druk, er komt veel op hen af, er wordt vaak veel gevraagd, er zijn allerlei verwachtingen. En dan moet je duidelijke keuzes maken. Welk e-mailtje moet direct beantwoord worden, en welk mailtje kan gerust nog even wachten? Iedere situatie in het leven vraagt om andere prioriteiten. Als je ernstig ziek bent, stel je andere prioriteiten dan wanneer je kerngezond bent. Als iemand die je heel dierbaar is komt te overlijden, dan voel je wel aan dat al het andere ineens vervaagt en onbelangrijk is. Op zo’n moment is het zonneklaar voor je waar je de prioriteiten moet leggen.

Onze samenleving kwam de afgelopen weken van het coronaslot. Alles komt eindelijk weer op gang en we mogen gelukkig ook weer op vakantie. Voor menigeen zal het leven weer als vanouds doordenderen in de hoogste versnelling, vaak zonder veel reflectie en bezinning en in illusie van de leukigheid: zolang we maar genieten, laten we al het andere waaien!

In het afgelopen jaar heeft de coronapandemie ons allen geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het menselijk leven. Morgen kan het zomaar anders zijn! Ik hoop vooral dat het effect van de coronacrisis mag zijn, dat we meer en bewuster over ons leven gaan nadenken. Wat willen we nu écht met ons leven? Wat is werkelijk belangrijk voor mij? Waar liggen mijn prioriteiten? Is dat die verre vliegreis, òf die dure auto? Maatschappelijke status en een groot aantal volgers op social media? Of toch eerder in vrede en in een goede verstandhouding samenleven met je geliefden, familie en vrienden?

Een goede vuistregel en leidraad om de juiste prioriteiten te stellen in het leven, is om je telkens af te vragen: Hoe belangrijk zal dit nu werkelijk voor mij zijn in het uur van mijn dood? Wat heb ik nodig om straks in vrede te kunnen sterven? Jezus Christus heeft ons laten zien dat het dan vooral aankomt op geloof, hoop en liefde. Meer dan de moeite waard om daar werk van te maken. Je kiest daarmee immers niet alleen voor duurzaamheid, maar zelfs voor eeuwigheid!

Ik wens u allen een hele fijne zomervakantie. Een tijd van rust en bezinning. Een tijd ook om de juiste prioriteiten te stellen, in het belang van uzelf en in het belang van de mensen met wie u het leven deelt!

U allen groetend,
Pastoor Freek Jongen

Lees verder


Weekendmissen in vakantietijd In de zomervakantieperiode van onze basisscholen van 24 juli tot en met 5 september zijn net zoals afgelopen jaar in de weekenden minder H. Missen. 
Het weekendschema is dan als volgt:

Zaterdag:                                                                                                
8.30 u                        Kapel Leenhof (onder voorbehoud)
15.30 u            Dr. Calshof  
18.00 u                        OLV Hulp der Christenen kerk (Nieuwenhagen)
Zondag:
9.30 u                        H. Hart van Jezus kerk (Nieuwenhagerheide) 
11.00 u                        H.H. Petrus en Paulus kerk (Schaesberg)
Bedevaart Kevelaer
Vanwege de coronapandemie zal ook dit jaar de geplande bedevaart naar Kevelaer in september a.s. niet doorgaan! 
In 2022 hopen we deze mooie traditie weer voort te zetten
Autozegening
De jaarlijkse zegening van auto’s, motoren en fietsen aan het begin van de zomer-vakantie zal plaatsvinden op zondag 25 juli a.s. om 11.45 u op de parkeerplaats van de Schaesbergerhof achter de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. 
Iedereen is weer van harte welkom!

GEBEDSTIJD VOOR ROEPINGEN Al sinds 1984 wordt in de Vredeskapel te Kerkrade elke donderdag gebeden voor “Roepingen tot het priesterschap, het diaconaat, het religieuze leven en voor de gezinnen”. Tijdens dit gebed is het Allerheiligste uitgesteld.


Deze gebedstijd heeft buiten de Lambertusparochie helaas niet zo’n grote bekendheid. En daardoor is het aantal mensen dat aanwezig is, nogal beperkt. 
Wij zijn er van overtuigd dat deze GEBEDSTIJD VOOR ROEPINGENresultaat heeft. Dit jaar zijn/worden weer 6 diakens tot priester gewijd. Eén van hen is afkomstig uit ons dekenaat, één wijdeling heeft stage gelopen in ons dekenaat en één wijdeling is werkzaam in ons dekenaat. En dat geeft ons de moed om steeds te blijven doorgaan met het gebed. 
Wij nemen nu het initiatief om dit halfuur van gebed meer bekendheid te geven en (opnieuw} te activeren. Wij benaderen daarom alle parochianen van de parochies in het dekenaat om deel te nemen. Dus ook u bent welkom elke donderdag van 15.30 tot 16.00 uur in de Vredeskapel om mee te bidden voor roepingen. 
Wij benaderen ook alle priesters en diakens in het dekenaat om op één van de donderdagen beurtelings aanwezig te zijn en voor te gaan in het gebed en om de bijeenkomst af te sluiten met de zegen met het Allerheiligste.
De naam van de aanwezige priester/diaken wordt, indien tijdig bekend, vermeld in het parochieblad Grenzeloos Contact onder Vredeskapel. Van harte hopen wij vele bidders te mogen begroeten. Comité Gebedstijd voor Roepingen.
Lees verder


Herstart Wijk Ontmoetingspunten Harteklop. ( W.O.P.) 
Sinds de Covid pandemie zijn heel veel activiteiten noodgedwongen gestopt. Intussen gaat de wereld weer beetje bij beetje steeds verder open. Daarom gaan de W.O.P. van Harteklop weer van start. Op maandagmiddag in de dagkapel van de P&P kerk, op dinsdagmiddag in de Calshof en op donderdagmiddag aan de Moltweg. In de Calshof mogen weer buurtbewoners naar binnen, wel moet binnen de 1,5 meter in acht genomen worden. Er kunnen maximaal 10 personen deel nemen aan de ontmoeting in de Calshof.


Herstart Koepelmissen  
Vanwege de coronapandemie zijn ook de Koempelmissen lange tijd niet door kunnen gaan. Vanaf augustus hopen we weer te starten met de maandelijkse Koempelmissen in de Petrus en Pauluskerk.  De eerstvolgende Koempelmis zal plaatsvinden op zondag 15 augustus a.s. om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. In het bijzonder zullen dan herdacht worden de overleden koempels van de voormalige Staatsmijn Emma in Treebeek/Hoensbroek. Iedereen, in het bijzonder onze oud-koempels, is weer van harte welkom!


Dialectmis Landgraafse Tentfeesten
Tijdens de Landgraafse Tentfeesten zal op zondag 12 september a.s. om 10.30 uur een dialectmis plaatsvinden in de feesttent aan de Melchersstraat in Schaesberg. 
De bekende Limburgse zangeres Marleen Rutten uit Hunsel zal de viering muzikaal opluisteren. Op die dag komt de eucharistieviering om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk te vervallen!

Schutterij St. Hubertus
Op zaterdag 18 september a.s. zullen bestuur en leden van Schutterij St. Hubertus uit Schaesberg aanwezig zijn in de eucharistieviering om 17.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.Aan het einde van de viering zullen de jubilarissen van de schutterij worden gehuldigd!


Maatjes gezocht in Landgraaf!  Denk aan samen wandelen, koffie drinken, een spelletje doen, koken, boodschappen halen, samen klusjes doen etc. Mocht u wat tijd over hebben in de week en wilt u zich inzetten voor anderen in Landgraaf? Meld u aan bij de vrijwilligerscentrale! Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen de mogelijkheden besproken worden. Bel naar 045-5323636 of mail naar vrijwilligerscentrale@welsun.nl


Bezorgers Parochieklöksjke gevraagd. Wij zijn dringend op zoek naar bezorgers van ’t Parochieklöksjke in de straten van de H.Familie Parochie in Schaesberg (Lichtenberg) en de H.Hart van Jezus Parochie in Nieuwenhagerheide.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met dhr. K.Bosch tel: 045-5310686.


Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl.  In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.


De Heemkundevereniging blikt terug in de tijd.

125 jaar spoorlijn Sittard – Herzogenrath / 1896 – 2021 Van zwart naar groen naar goud – de transformatie van een regio door de spoorlijn zonder grenzen. Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg gaat vanaf zondag 12 september over een periode van in totaal 1,25 jaar met een aantal passende en aansprekende publieksactiviteiten het feit herdenken dat 125 jaar geleden (1 mei 1896) de spoorlijn van Sittard naar Herzogenrath geopend werd.

Deze internationale spoorlijn, die ook toen al door Schaesberg liep, zorgde direct na de opening voor de ontsluiting van de mijnregio naar de rest van het land (zwart) en leverde daarna en met name na de mijnsluitingen een grote bijdrage aan de transitie van de Oostelijke Mijnstreek naar een groene Parkstad. Met ‘goud’ wordt door de stichting het perspectief geïntroduceerd voor nieuwe en toekomstige ontwikkelingen in onze regio door een dubbelbaans spoorverbinding, een drielandentrein (en op termijn) een internationale intercity, waardoor niet alleen Sittard, Heerlen en Herzogenrath, maar met name Aken, Maastricht en Luik op een snelle manier via rail bereikbaar zijn. Met het combiticket ‘Rondje stoom en stroom door Limburg’kunnen jong en oud op zondag 12 september een unieke railtrip maken door het groen van Zuid Limburg met de treinen van Arriva en de stoomtrein van ZLSM. In oktober wordt een fototentoonstellingover de voormalige staatsmijn Wilhelmina, de ONII mijn en de (mijn)spoorweg gecombineerd met een bijzondere wandeling (‘Treinen en mijnen in Schaesberg’) en fietstocht (Op het spoor van de H. Barbara). Hiermee worden de deelnemers ondergedompeld in het ‘zwarte’ mijnverleden van de regio. Verder worden er in het kader van de jubilerende spoorlijn vier industrieel vormgegeven herinneringsobjecten met als thema ‘ontsluiten en verbinden’onthuld bij evenzoveel stations (Herzogenrath, Landgraaf, Heerlen en Sittard) aan de spoorlijn. In november volgen er lezingen rondom ontwikkelingen in het (internationale) railvervoer en de Euregio. Tijdens de officiële opening van het hele project op 11 september (dag voor genodigden) houdt de Heemkunde Landgraaf haar nieuwe boek over de historie van het (openbaar) vervoer in Landgraaften doop. Op 18 en 19 september vinden er in en om het station van Herzogenrath ook activiteiten plaats voor de viering van het jubileum, waaronder de onthulling van het herinneringsobject, een fototentoonstelling en de expositie van historisch treinmaterieel. Tenslotte zijn er voor de rest van de looptijd van het project tot november 2022 ook nog plannen voor andere activiteiten in de (Eu)regio. Daarbij wordt o.a. gedacht aan een internationale Koempelmis in Landgraaf en / of Herzogenrath of een Euregionaal scholenproject waarbij scholen uit de grensregio samen aan de slag gaan met inspirerende lesbrieven en spannende opdrachten rondom de thema’s mijnbouw en vervoer.Volg de verdere en actuele ontwikkelingen van dit project via de persberichten van de nieuwsmedia, flyers en posters en op de website en de facebookpagina van de stichting: https://www.heerlyckheytschaesberg.nl/ en https://www.facebook.com/heerlijkheidschaesberg/
Lees verder


TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                         € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag             € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                                    € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                                    € 475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   € 75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*   € 475,00

*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:      
5 jaar    € 62,50
10 jaar  € 125,00
20 jaar  € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar    € 137,50
10 jaar  € 275,00
20 jaar € 550,00

Lees verder

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.


Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. 
Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees verder

zie ook onze kinderpagina    


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)