Welkom

Voor geplande activiteiten zie rechterkolom ‘AGENDA’.

Vieringen Kerstavond 2019: klik op de ster…

Parochiekantoren gesloten: Van 24 december t/m 1 januari zijn onze parochiekantoren gesloten.

Parochieblad. In de nabije toekomst zullen we in onze samenwerkende parochies steeds meer de krachten bundelen en de talenten delen. Samen staan we sterk! Zeker naar de toekomst toe! De parochianen van Nieuwenhagen ontvangen nu nog hun eigen vertrouwde parochieblaadje. De volgende keer (vanaf Kerstmis) verschijnt er echter een gezamenlijk parochieblad voor de parochies van Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen. De misintenties en de berichten van de kerk van Nieuwenhagen worden dan opgenomen in deze kleurenuitgave van ’t Parochieklöksjke. Op die manier willen we ons ook naar buiten toe presenteren als eenheid, met daarbij uiteraard voldoende aandacht voor de eigen accenten van iedere parochie..

OPROEP VOOR HULP VAN VRIJWILLIGERS. (in de parochie OLV Hulp der Christenen, Nieuwenhagen). Het doet ons genoegen dat wij op de oproep voor nieuwe bezorgers voor de kerkklok een goede respons hebben gekregen. Hierdoor kunnen wij in de hele parochie ‘t parochieklöksjke vanaf de volgende uitgave huisaanhuis bezorgen

Nieuwe misdienaars. Gelukkig hebben we dit jaar na de zomervakantie enkele nieuwe misdienaars mogen verwelkomen in de parochiekerken van Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen. Deze kinderen ontvingen allen dit jaar hun E.H. Communie. Fijn dat jullie ons willen komen helpen in de kerk! Kleine succesjes in onze parochies waar we best trost op mogen zijn.

Nu doen wij alweer een oproep om hulp. De groep Kerkelijke Interieurverzorgers (van de parochie OLV Hulp der Christenen, Nieuwenhagen) kunnen ook nog wat versterking gebruiken. Het is de bedoeling dat de kerk 3 keer per jaar grondig gepoetst wordt en wel voor Pasen, voor de 1ste H. Communie, en voor Kerstmis. Tussendoor wordt gekeken of er een extra poetsbeurt nodig is of dat het een kwestie van bijhouden is. Mensen die ons team willen komen versterken (dames, maar ook heren) zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden bij Hanny van de Wouw-Vrehen, 06-27446788 of per e-mail : hvrehen@ziggo.nl

STICHTING SAMEN DELEN
Op zaterdag 7 december vertrekt de laatste vracht van dit jaar met hulpgoederen
voor de armste mensen in Polen. Dankzij de medewerkers van een aantal vrijwilligers en de bereidheid van mensen om goederen ter beschikking te stellen zijn wij steeds weer in staat om vrachten richting Polen te realiseren.

Momenteel zijn wij in Parkstad gehuisvest op meerdere locaties. In Landgraaf in de Graafstraat en de Voltastraat, er is een depot in Brunssum en het hoofdgebouw bevindt zich in Burettestraat 1, Meezenbroek-Heerlen.
Afgelopen zomer heeft de Stichting samen Delen bezoek gehad van gouverneur Theo Bovens. Hij was zeer onder de indruk van de prestaties van de vrijwilligerst.b.v. de allerarmste medemensen. Ook bij de provincie staat armoedebestrijding hoog op de agenda. Onlangs was de stichting aanwezig bij de dag van de armoede in Brunssum en op de participatiemarkt in het gemeentehuis van Landgraaf. Hier heeft men het werk van de stichting onder de aandacht van de bezoekers gebracht en men probeerde zo nog vrijwilligers te werven voor het werk van de stichting. Met de komende feestdagen in het vooruitzicht wil de stichting weer kerstpaketten samenstellen. Producten en/of geld om boodschappen te doen voor de kerstpakketten zijn van harte welkom. Indien u meer informatie over de stichting Samen Delen wil kunt u contact opnemen met de bestuursleden van Samen Delen.
Telefoon: 06-53487166
E-mail: info@stichtingsamendelen.nl
Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.
Read more

Sjeeter stallen en sterren tocht…..Op zondag 15 december a.s. organiseert stichting HEERLYCKheyt Schaesberg een bijzondere en sfeervolle wandeling voor de kinderen en ouders uit Schaesberg en omgeving. Deze wandeling met als titel ‘Sjeeter stallen en sterren tocht’ voert de deelnemers vanaf zorgcentrum dr. Calshof aan de Hoofdstraat naar het bezoekerscentrum van Slot Schaesberg.

Onderweg kunnen meerdere en deels bijzondere kerststallen bewonderd worden in het centrum en de kerk van Schaesberg. Met behulp van lichtjes loopt vervolgens iedereen door het donkere Kapellerbos naar de sfeervol verlichte Leenderkapel. De tocht eindigt bij Slot Schaesberg in kerstsfeer. Vanaf 14.30 uur kan begonnen en daarna gestart worden in en bij zorgcentrum dr. Calshof. Hier bedenken en maken de kinderen samen met enkele bewoners persoonlijke kerstwensen voor 2020. Na een lekkere traktatie in de dr. Calshof worden sterren, kerstballen en wensen opgehangen in de kerstboom van het zorgcentrum en in de kerststal van Jeanne en Peter Stroucken nabij het wegkruis op de hoek van de Hoofdstraat en Achter den Winkel.Hierna wordt de tocht voortgezet over de sfeervol verlichte Hoofdstraat. In het centrum zijn meerdere kerststallen te bewonderen in de etalages van de verschillende winkeliers. Op de markt staat een eetkraampje en aangekomen bij de parochiezaal naast de Petrus en Pauluskerk kan een expositie bezocht worden met een groot aantal bijzondere miniatuur kerststallen uit de prachtige collectie van dhr. JoepJung.Vervolgens via de Streeperstraat en de Ruiterstraat richting het Streperplein. Bij glashandel van Ooyen ontvangen de kinderen een lichtje in de grote kerstster om daarmee door het donker en het Kapellerbos naar de sfeervol verlichte kerststal in de Leenderkapel te lopen. Na de aldaar door de Stichting Leenderkapelletje mooi ingerichte kerststal bewonderd te hebben vervolgt iedereen de route richting Slot Schaesberg waar we voor de gelegenheid een gezellige kerstsfeer creëren.In het bezoekerscentrum van het Slot speelt Scrooge (van ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens) om 17.30 uur als afsluiting een mooie kerstvoorstelling bij de open haard. In het bezoekerscentrum is de horeca geopend en kunt u na een hapje en / of een drankje zo rond 19.00 uur na een naar we hopen geslaagde middag weer met uw kroost huiswaarts keren. Inschrijven voor deze bijzondere wandeling van ongeveer 3,9 km. kan via het volgende mailadres: secretaris@heerlyckheytschaesberg.nl (met vermelding van naam, adres + aantal volwassenen en aantal kinderen). Deelname aan deze tocht is gratis. Wilt u lid worden als vriend van de HEERLYCKheyt Schaesberg, reageer dan ook via het bovenstaande email adres.
Read more
https://www.heerlyckheytschaesberg.nl/

Oproep spelers Levend Kerstspel. Op zondag 22 december om 19.00 uur zal er op het terrein van Op de Bies weer het Levend Kerstspel ten uitvoer worden gebracht. Dit tweejaarlijkse terugkerend evenement bestaat uit een opvoering van het kerstverhaal vóór en door de burgers van Landgraaf, waar ook een tal van echte dieren en zelfs een heuse kameel aan deelneemt. Vereniging Levend Kerstspel Nieuwenhagen is op zoek naar mensen die actief willen deelnemen aan de opvoering van dit Levend Kerstspel.
We zoeken mensen die bereid zijn om op deze avond een rol te vervullen als Jozef, Maria, kindje Jezus, engel, koning, page, herder, herbergier of één van de vele leden van de bevolkingsgroepen die aan het spel deelnemen. Er hoeft geen tekst gesproken te worden. Deze staat op een geluidsband. Het spel is op allerlei fronten aangepast zodat het voor spelers en toeschouwers nog aantrekkelijker is geworden om mee te spelen of om te komen kijken. Voor de kostuums e.d. wordt door de vereniging gezorgd. In de aanloop naar de uitvoering zal er twee maal gerepeteerd worden. Er zijn rollen van jong tot oud, iedereen kan deelnemen. Lijkt het jou een uitdaging om deel te nemen aan dit groots evenement, meld je dan snel aan via info.kerstspel@gmail.comof via 06-43377050 en geef aan welke rol je het liefst zou willen spelen. We zullen dan proberen zoveel mogelijk aan je voorkeur van rol tegemoet te komen. Beleef kerst eens op een andere manier en meld je snel aan en zorg mee dat een stuk cultuur in Landgraaf in stand wordt gehouden.
Read more

Kerststal voor de H. Hartkerk. Vorig jaar met Kerst hebben een aantal leden van scoutinggroep st. Tarcisius een kerststalgebouwd voor de H. Hartkerk. Dit is door veel parochianen heel positief ontvangen. Na de gezinsviering werd de stal bevolkt door de kinderen die tijdens de viering het kerstverhaal uitgebeeld hadden. Wij zijn heel blij dat de leden van st. Tarcisius ook dit jaar weer een stal willen bouwen. Alvast heel veel dank hiervoor!

Sluiting Wereldwinkel Landgraaf. Na bijna 20 jaar gaat de Wereld-winkel gelegen aan de Hoofdstraat haar deuren sluiten. Het bestuur en de vrijwilligers moesten met lede ogen aanzien dat de verkoop snel terugliep, waardoor de vaste lasten van de winkel uiteindelijk niet meer te dragen zijn. We sluiten op 1 februari 2020 definitief. Met ingang van 30 november a.s. worden alle non-food-artikelen met een korting van 20% aangeboden.We bedanken iedereen die ons in al die jaren een goed hart heeft toegedragen en ons heeft gesteund. Het bestuur.

SOPAF 50 jaar. In 1970 werd het jongerenkoor Sound of Peace and Freedom opgericht in de H. Familieparochie te Schaesberg. In 2020 willen wij het 50 jarig bestaan van het koor en orkest vieren.
Het lijkt ons erg leuk om dit samen te doen met onze oud-leden. Hierbij een oproep aan alle oud-leden van SOPAF om zich te melden zodat we elkaar bij deze gelegenheid (voorjaar 2020) kunnen ontmoeten en ons 50-jarig bestaan op gepaste wijze samen vieren. Graag een mailtje met adres en telefoonnummer naar: sopaf50@gmail.com. Wij zullen jullie dan tijdig informeren over de activiteiten. Tot ziens in het voorjaar van 2020!!!
Read more

In de spotlight door kapelaan Sebastian
Deel – 6 
Het eucharistisch gebed 
f)     De anamnese en opdracht: Anamnese is een Grieks woord dat ‘herdenkingsoffer’ of ‘herinnering’ betekent. Door de mond van de priester willen wij het leven en het paasmysterie van Jezus (Zijn lijden, sterven en glorievolle wederkomst) herdenken.
Met dat heilsgebeuren voor ogen schenken wij Jezus én onszelf aan de Vader.
g)     De voorspraakgebeden In een nieuwe aanroeping (smeekbede) van Gods Geest vragen wij dat Hij neerdaalt over onze gemeenschap, zodat wij, vernieuwd door het lichaam en bloed van Gods Zoon, één lichaam worden en één zijn van Geest in Christus.
h)    De slotdoxologie (‘Door Hem, met Hem en in Hem……’) Om het eucharistisch dankgebed te besluiten, richt de priester zich in naam van de gemeenschap tot de Vader. Hij wenst dat zijn Naam verheerlijkt wordt door, met en in Jezus, in de eenheid van de heilige Geest. Bij deze hulde sluiten allen zich aan door deze wens te beamen: “Amen”
De communiedienst
We vinden bij de communiedienst een aantal riten die de betekenis van communiceren dieper laat aanvoelen:
– Het Onze Vader
Het Onze Vader zou men kunnen beschouwen als het verlengde van het eucharistisch gebed. De verzamelde gemeenschap herneemt – met woorden van Jezus zelf – de belangrijkste dimensies van het groot dankgebed: de verheerlijking van de hemelse Vader, de bede om het brood van elke dag, de onderlinge vergeving.
– De vredeswens
De vredeswens is een belangrijk gebeuren op de drempel van de communie. Deze wens wordt ingeleid door een kort gebed waarin eraan herinnerd wordt dat wij alleen van de verrezen Heer de echte vrede kunnen verwachten. De vrede die hier uitgedrukt wordt, komt immers niet van onszelf: ze is het eerste paasgeschenk van Jezus. Wij krijgen de opdracht om ze voor elkaar ervaarbaar te maken. Het is zijn vrede die we nu aan elkaar mogen toewensen: zij bloeit open in onderlinge eenheid en verzoening.
Read more
75 jaar bevrijding / Crazy Dutchy. Een bijzonder verhaal.
Op 18 september was het 75 jaar geleden, dat de eersteAmerikaanse soldaten Schaesberg binnentrokken en de Duitse bezetter verdreven.Toch weet vrijwel niemand, dat tussen die Amerikaanse soldaten,weliswaar onherkenbaar, ook een inwoner van Schaesberg meetrok als hospik.
Ons viel de term Crazy Dutchy op toen die genoemd werd bij de herdenking in Mesch. Een paar dagen later kregen wij stukken waaruit bleek, dat het om een inwoner van Schaesberg ging.

Harrie van Veen uit Leenhof was na de landing in Normandië met wat proviand, kleding en zijn mondharmonica op een gammele fiets gestegen en op weg naar Frankrijk gegaan. Ter hoogte van Evreux kwam hij in aanraking met het 119eregiment Old Hickory van de 30stedivisie. De Amerikanen waren toen nog niet zo gek ver van de landingsstranden. Na het nodige gepraat en overleg kreeg Harrie toestemming om als veldhospik (medic) mee te trekken. Hij kreeg een uniform, voeding, een snelle opleiding maar geen soldij. Ook moest hij verklaren geen recht te hebben op een vergoeding wanneer hij gewond of verminkt zou raken. De zogenaamde fieldmedic had tot taak om gewonde soldaten uit het veld weg te halen met een jeep of te voet omdat de ambulance niet bij ze kon komen. Een gevaarlijke klus omdat je meestal onder vijandig vuur lag en de kogels om je heen vlogen. Veel soldaten hadden ernstige verwondingen door granaatscherven. Een open borstkas of afgerukte ledematen was geen uitzondering. Harrie trok zo tot het einde van de oorlog met de Old Hickory mee. Hij was een van hun geworden. Ze gingen hem op een gegeven moment zelfs “Crazy Dutchy” noemen. Hij maakte de grote gevechten mee zoals het Ardennenoffensief.
Toen de Amerikanen via Heerlen door Leenhof trokken, had Harrie zijn helm diep over de ogen staan en een baard van een paar dagen. Hij herkende veel mensen. Hij mocht echter niet reageren omdat in opdracht van de officieren niemand mocht weten dat hij een Nederlander was. Zo trok hij ook bijna langs het huis van zijn ouders. Een groet mocht niet, ook later niet toen hij ingekwartierd lag in Waubach. 
Binnen de beschikbare ruimte kunnen wij niet alles over Harrie vertellen. Hij kwam heelhuids thuis na het einde van de oorlog. Na zijn overlijden in 2001 werd zijn as uitgestrooid bij de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waar hij rust tussen zijn “buddy’s” van het 119e.
De heemkundevereniging zal in een publicatie meer vertellen over Harrie die door zijn Amerikaanse maten op 
handen werd gedragen, maar in zijn eigen land als bevrijder nooit werd geëerd. 
Namens de heemkundevereniging
Jo Schiffelers
Read more

Privacy-verklaring