WELKOM…


Voorstellingsmissen Communicantjes / Communie Missen. In verband met de huidige maatregelen betreffende het beperkte aantal kerkbezoekers gaan alle aangekondigde Voorstellingsmissen Communicantjes niet door. In plaats hiervan zullen de reguliere missen gelezen worden. De aanpassingen communie missen worden volgende week bekend gemaakt.


NIEUWSBRIEF… aanmelden via deze link…  
of via de pagina NIEUWSBRIEF boven in de menubalk.



Kerkbestuur en pastoraal team Samenwerkende Parochies SNNSamenvatting actuele maatregelen kerkbezoek i.v.m. Coronavirus  (n.a.v. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’)


– Per kerkdienst hebben maximaal 30 bezoekers toegang.
– Hiervoor is vooraf reserveren op het parochiekantoor verplicht. 
– Wij verzoeken u dringend tijdens de kerkdienst een mondkapje te dragen.
– U hanteert alle andere maatregelen inzake hygiëne (handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en / of verhoging blijft u thuis).
– U komt tijdig voor aanvang van de eucharistieviering naar de kerk.
– Bij het binnenkomen van de kerk houdt u 1 ½ meter afstand van de bezoekers voor u.
– U neemt de vragen in de checklist gezondheidsklachten door. Alleen wanneer u alle vragen van deze lijst met ‘nee’ heeft beantwoord, heeft u toegang tot het kerkgebouw.
– Indien nodig volgt u bij binnenkomst en communiegang de voor een goede gang van zaken verantwoordelijke gastheer/gastvrouw. Looproute en beschikbare zitplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd. Houd onder alle omstandigheden 1 ½ meter afstand tot andere bezoekers. Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
– U dient bij binnenkomst van de kerk en voor het ontvangen van de heilige hostie (op de hand) uw handen te ontsmetten m.b.v. het aanwezige ontsmettingsmateriaal.
– Tijdens de communie mag u het mondkapje afzetten.
– Volkszang (meezingen) is niet toegestaan.
– U ontsmet uw handen voordat u het geld voor een kaarsje bij het Maria-altaar in de offerblok deponeert.
– U kunt uw collectebijdrage na afloop van de viering kwijt in de collecteschaal bij de uitgang.  

Checklist gezondheidsklachten (i.v.m. maatregelen corona)
– Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende verschijnselen?
– Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand benauwdheidsklachten? / ja – nee
– Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? / ja – nee
– Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heeft in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had? / ja – nee
– Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? / ja – nee
Alleen indien u alle vragen met ‘nee’ hebt kunnen beantwoorden heeft u toegang tot het kerkgebouw. 

Lees verder


Volg ons ook op de site:  www.samenwerkende-parochies-snn.nl.
In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering
aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. 
De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen.
Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. 
Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die 
geen toegang hebben tot internet.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.


WILT U IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER ?
De Zonnebloem Schaesberg is op zoek naar vrijwilligers om de afdeling te komen versterken
Wij zijn een fijn team van 14 vrijwilligers en 5 bestuursleden. 
Als U meer informatie wil kunt U contact opnemen met Jan Conjaerts 
 tel.: 06-53853006 
 email: janconjaerts@home.nl


Van gemis tot besef …… In deze bizarre coronatijd hebben we al heel veel moeten missen. Kerstmis en de viering van Oud en Nieuw was anders dan anders. Ja, ook het plezier en de gezelligheid van de Vasteloavendzullen we gaan missen. Het mondkapje is nu even belangrijker dan de feestneus!Mensen kunnen tegenwoordig niet meer tegen saaiheid, tegen een paar maanden niks. Angst voor de leegte. Dat is misschien wel het echte probleem. Het leven moet vol actie zijn, vol prikkels. Teksten die je leest zijn doortrokken van woorden als intens, passie, emotie en beleving. En over alles moet de dikke saus van leuk. Wat niet wordt gefotografeerd, gefilmd en gedeeld, bestaat niet!Gemis leidt echter ook tot besef …… Het tekort aan contact, elkaar niet kunnen zien of aanraken, doet ons in coronatijd ontdekken hoe belangrijk dat voor ons is. De mens is immers een sociaal wezen. We hebben anderen nodig. Ik hoop vooral dat het effect van deze coronacrisis mag zijn dat we eens over ons leven nadenken. Een leven dat voor menigeen tot nu toe zonder veel reflectie doordenderde, in illusie van de leukigheid: zolang we maar genieten, laten we al het andere waaien. De crisis nu drukt je met de neus op onze beperkingen. Met een stukje bezinning zou corona ook nog iets goeds brengen. Wat willen we nu écht met ons leven? Wat is er werkelijk belangrijk? Is dat die verre vliegreis, die dure auto? Of toch eerder het samenzijn met onze geliefden, familie en vrienden? Ik hoop dat er iets van dat besef mag blijven hangen ….. Dat er veel problemen in onze samenleving zouden kunnen worden opgelost door ons als mensen samen ergens voor in te zetten! Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! U allen groetend, Pastoor Freek Jongen


De Sjeeter en Nuijenhager stallen en sterrentocht. Met behulp van een fraaie flyer in ’t Parochieklöksjke en een zelfde informatie op de site van de Samenwerkende Parochies, scouting Pius XII en de HEERLYCKheyt Schaesberg konden we nog net voor de kerstdagen bericht doen van een bijzonder initiatief: ‘De Sjeeter en Nuijenhager stallen en sterrentocht’. Het initiatief kwam van Evelien van Limbeek, voorzitter van scouting Pius XII, die eind november 2020 hiertoe een oproep deed naar het kerkbestuur en via hen terecht kwam bij de stichting HEERLYCKheyt Schaesberg.

Deze stichting realiseerde met Kerst 2019 ook al een wandeling onder de titel ‘Sjeeter stallen en sterrentocht. De handen waren dus snel opeen en binnen de grenzen van de mogelijkheden i.v.m. de corona beperkingen werd in zeer korte tijd een interessante en coronaproof wandelroute gerealiseerd. Deze leidde langs kerststallen in verschillende straten en twee kapellen in Schaesberg en Nieuwenhagen, waarbij de kerststallen in de kerken van Schaesberg en Nieuwenhagerheide als startpunt dienden. Ook mooi was de blik die men kon werpen op de bijzondere Poolse kerstkaarten verzameling van Joep Jung in de Petrus en Paulus kerk en de Dick Bruna kerststal buiten bij de H. Hart van Jezuskerk. Onmiskenbaar voor het goede verloop was de hulp van de vele vrijwilligers die zorgden voor de openstelling van de kerken en registratie en begeleiding van de bezoekers die ingeschreven hadden. Wennen was de registratie die door de gemeente opgelegd was en het werken met een tijdslot. Dit omdat een kerk eigenlijk een open huis voor eenieder moet kunnen zijn, maar de coronaregels ons hiertoe dwongen. Kortom met alle mogelijkheden die er in deze korte tijd waren, een geweldige opsteker, en wat vorig jaar een leuk initiatief was, nu al in een uitgebreidere vorm een mooi vervolg heeft kunnen krijgen. Ook bijzonder is dat we in heel korte tijd vele handen op elkaar hebben gekregen. Voor beide stichtingen voldoende om met kerst 2021 wederom een tocht te organiseren. De eerste ideeën om de samenwerking uit te breiden zijn al geboren. Mede namens scouting Pius XII heel hartelijk dank aan iedereen die heeft meegelopen en vooral meegeholpen. We houden jullie op de hoogte voor de editie 2021. En aanmelden voor deze tocht kan via: deelname-aan-kerststalroute@heerlyckheytschaesberg.nl. Twan Brouns en Ronald v.d. Eijsden. Kerkbestuur en stichting HEERLYCKheyt Schaesberg 
Lees verder


 Voorstellingsmis van onze communicanten en Krombrood gooien.
Op zaterdag 13 maart om 18.00 uur is er met halfvasten weer het krombrood gooien. Nu is deze dag een speciale dag, want onze communicanten zullen zich dan aan de parochie voorstellen.
Samen met de carnavalsverenigingen CV De Sjweëgelsöppers, CV de UNSkes en CV De Spinneköpkes wordt deze georganiseerd.


Nu vindt tijdens halfvasten in de
O.L.V. hulp der Christenen kerk, Heigank 1, om 18.00 uur ook het krombrood gooien plaats.
Deze halfvasten traditie heeft te maken met het Evangelie van ”De
brood en vis vermenigvuldiging”. De geschiedenis zegt ook: Het uitdelen van brood
aan armen, speciaal in de vastentijd, is een traditie die ver terug gaat.
In Sittard aantoonbaar tot de 15e eeuw, toen er op Laetare zondag (“verheugt u”), dit
halfvasten brood aan de armen uitgedeeld werd.
Na de heilige mis zullen de broodjes (verpakt) uit de kerktoren worden gegooid. De kinderen mogen deze oprapen en meenemen. Het is zeer bijzonder om dit eens mee te maken
Wees welkom!!
Pastoor Jongen en Kapelaan Sebastian
Catechiste Hanny van der Wouw- Vrehen
Lees verder


 

Huispaaskaarsen
Tot uiterlijk vrijdag 12 maart as. bestaat weer de mogelijkheid om een Huispaaskaars te bestellen op het:

>  Parochiekantoor Kerkplein 3,iedere dinsdag- en donderdag-ochtend
tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

>  Op het Parochiekantoor H.Hart van Jezus
op dinsdag en vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.

>  Parochiekantoor O.L.V. Hulp der Christenen
op dinsdag van 9:00 tot 12:00 uur.

Let wel:
Bij de opgave van uw bestelling dient u direct te betalen.
De Huispaaskaarsen worden in de Paaswake gezegend en kunnen daarna
worden afgehaald

Prijzen kaarsen:  1: € 15,- 2: € 17,- 3: € 22,-

Lees verder


  Vastenactie 2021 van 17 februari tot 3 april
Het thema van de campagne: Werken aan je toekomst. Een beter leven dankzij goed onderwijs.
Het belang van doorleren  
In 2020 en 2021 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren.

Dat vergroot voor hen de kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. In de campagne maken we onder meer kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.   Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier,imker of mandenvlechter.
Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren!
63 miljoen kinderen volgen geen onderwijs
250 miljoen kinderen leren niet lezen en schrijven
In onze kerkenis tijdens alle weekenden van de vasten aandacht voor deze actie. Tijdens de vieringen van zondag 14 maart in de kerk van OLV Hulp der Christen en in de kerk H. Hart van Jezus en op 20 en 21maart in de P. en P. kerk, wordt er specifiek aandacht geschonken aan vastenactie er is dan ook een extra deurcollecte in alle kerken.
Er staat ook een wandeling gepland meer hierover vindt u ter zijner tijd op de site www.samenwerkende-parochies-snn.nlen in de lokale week -en dagbladen.
Ook op onze basisscholenworden de kinderen bewust gemaakt dat naar school niet altijd vanzelf sprekend is. Uw bijdrage krijgt een directe bestemming waarbij veel jongeren geholpen kunnen worden.
Meer informatie kunt vinden op de site van www.vastenactie.nl
Lees verder


  Terug in de tijd
We staan er tegenwoordig vrijwel niet bij stil, maar de Schaesbergse bevolking heeft in het verleden heel wat “nationaliteiten” gehad. In 1786 was het voor de inwoners van het straatdorp een enorme verrassing toen ze plotsklaps van Oostenrijks, Hollands werden.
Een gevolg van een ruzie tussen de Oostenrijkse keizer en de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hoewel godsdienstvrijheid was beloofd, wilden de “Hollanders” wel degelijk een reformatorische hervorming.

Voor dat ze daar goed en wel de kans voor kregen vielen de legers van de Franse revolutie binnen. Tot 1814 bleven de mensen nu weer onder Frans bewind. De Fransen voerden niet alleen de burgerlijke stand in, maar ook de dienstplicht. De eerste bevolkingsregisters ontstonden. De notabelen moesten de eed van trouw aan de keizer afleggen. 
Na de eerste nederlaag van Napoleon in 1813 werden ook de landsgrenzen weer opnieuw bepaald. De rivier de Maas werd de grens tussen Holland en Duitsland. Bij de verdeling in 1815 werd die grens weer teruggelegd tot de huidige grens. We gingen tot het koninkrijk Nederland behoren. Maar lang ging dat niet goed. De Tachtig jarige oorlog (1568 – 1648) had gezorgd voor een harde scheiding tussen noord en zuid. Inspraak van het volk bestond toen nog niet. Met name het gedrag van het noorden dat het zuiden zeker niet als gelijkwaardige partner zag, was de oorzaak van de Belgische opstand. De grote meerderheid van de Limburgse bevolking koos voor het zuiden en zo legde de burgemeester van Schaesberg net als de anderen notabelen op 30 augustus 1831 de eed van trouw af aan de regering in Brussel. Alleen de onderwijzer Consten weigerde dat. Hij nam ontslag. Deze situatie duurde tot 1839. We waren weer Belg af en Limburg viel weer onder het koninkrijk. Alles bleef bij het oude en Consten werd weer onderwijzer. Met uitzondering van de vestingsteden Maastricht en Venlo ging de rest van Limburg van 1839 tot 1866 ook nog tot de Duitse Bond behoren. In 1867 legde Otto van Bismarck wel nog de eis neer dat Limburg in de nieuwe Duitse Bond werd opgenomen, maar dat is toen niet doorgegaan. Het werd toen weliswaar een stuk rustiger maar er was zeker geen sprake van welvaart. De dorpen Scheidt, Lichtenberg en Palemig die samen de gemeente Schaesberg vormden, telden 214 huizen en 1123 inwoners. In het straatdorp Scheidt stonden 140 huizen waar 710 mensen in woonden. De meesten probeerden in de landbouw de kost te verdienen. Van die 1123 inwoners werden er 217 officieel als arm beschreven. Veel mensen gingen als seizoenarbeider in Duitsland werken in de landbouw, steenfabrieken en andere fabrieken. Vaak ging het hele gezin mee en bleven de huizen leeg achter. Deuren en ramen van de schamele woningen worden dan dichtgespijkerd. Een beeld dat in veel gemeentes in Limburg te zien was. Vanaf het moment, dat mijnindustrie op gang komt, zien we de omgekeerde wereld ontstaan en komen duizenden mensen naar Schaesberg en groeit de gemeente explosief. De eerste wereldoorlog staat voor de deur en weer veranderen de tijden. 
Jo Schiffelers.
Lees verder


Annulering activiteiten en vieringen in coronatijd
De huidige coronamaatregelen hebben het kerkbestuur doen besluiten om helaas een aantal vieringen en activiteiten in onze parochies te annuleren.

·      Geen Driekoningenstoet. De groep van Waubachse Komedianten verzorgden in de afgelopen 2 jaar deze Driekoningenstoet in Schaesberg. Ze trokken op het feest van Driekoningen door de straten om het Driekoningenlied te zingen, de huiszegen af te geven en geld in te zamelen voor goede doelen. In overleg met de groep van Waubachse Komedianten hebben we besloten om deze Driekoningenstoet in deze coronatijd niet te laten plaatsvinden. Wel heel fijn dat de Waubachse Komedianten bereid zijn om deze mooie traditie hopelijk in 2022 weer voort te zetten.
·      Alle georganiseerde carnavalsactiviteiten zijn in onze gemeente afgelast. Het heeft ons doen besluiten om in 2021 ook geen carnavals- en dialectmis te laten plaatsvinden. Ook deze mooie traditie hopen we weer in 2022 op te pakken!
Lees verder

Parochieblad: www.samenwerkende-parochies-snn.nl In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aan-gekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren.

De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.
Lees verder


TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                         € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag             € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                                    € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                                    € 475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   € 75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*   € 475,00

*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:      
5 jaar    € 62,50
10 jaar  € 125,00
20 jaar  € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar    € 137,50
10 jaar  € 275,00
20 jaar € 550,00


Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.

Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. 
Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf

zie ook onze kinderpagina    


Bezorgers Parochieklöksjke gevraagd. Wij zijn dringend op zoek naar bezorgers van ’t Parochieklöksjke in de straten van de H.Familie Parochie in Schaesberg (Lichtenberg) en de H.Hart van Jezus Parochie in Nieuwenhagerheide.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met dhr. K.Bosch tel: 045-5310686.


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

Verplaatsing misintenties Zoals bekend zijn er in de periode van medio maart tot 1 juni jl. geen publieke vieringen geweest in onze kerken. Indien u voor een viering in deze periode een misintentie had opgegeven en deze intentie alsnog graag op een ander moment gelezen wilt hebben, dan dient u zelf even contact op te nemen met een van onze parochiekantoren. Voor de uitgevallen intenties die via stichtingen lopen en niet zijn verplaatst naar een latere datum worden de betreffende stichtingen met 1 jaar verlengd.


 

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)