WELKOM…


Persbericht verruiming zitplaatsen dd 5 mei 2021:

Geachte kerkbezoeker van ons parochiecluster
Schaesberg-Nieuwenhagerheide-Nieuwenhagen

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ons federatiebestuur in de vergadering van 29 april 2021 heeft besloten, dat met ingang van zaterdag 8 mei 2021
                max. 50 personen
mogen worden toegelaten bij de vieringen op zaterdagen, zon- en feestdagen.
Wij moeten u erop attenderen dat telefonisch aanmelden bij onze parochiekantoren noodzakelijk blijft i.v.m. de gezondheidsvragen die door onze parochiemedewerkers gesteld moeten worden.

Bij deze aanmelding zullen van alle aangemelde personen naam, voornaam en telefoonnummer genoteerd worden. Omdat niemand vooraf weet of hij op enig tijdstip verkouden wordt, of andere corona-gerelateerde klachten krijgt, kan deze aanmelding alléén in de week voorafgaande aan de viering worden gedaan.

Mocht iemand na telefonische aanmelding onverhoopt tóch niet in de gelegenheid zijn om naar de H.Mis te komen, vragen wij u om uw komst af te melden bij het daarvoor beschikbaar gestelde telefoonnummer. Zo kunnen wij de beschikbare plaatsen alsnog zoveel mogelijk invullen.

Wij zijn blij dat wij onder de huidige omstandigheden, op een verantwoorde manier, toch weer meer mensen in onze kerken mogen toelaten.

Weet dat u altijd van harte welkom bent!

PAROCHIEKANTOORP&P: Kerkplein 3 6372 EZ Landgraaf. tel: 531 33 25
dinsdag en donderdag: 9.00 tot 12.00u.

PAROCHIE H.HART van Jezus, Nieuwenhagerheide. tel: 531 12 92
dinsdag, vrijdag: 10.00 tot 12.00u.

PAROCHIEKANTOOR Nieuwenhagen: Heigank 1. tel: 531 25 97
dinsdag: 09.00-12.00.
Vastenactie
Beste parochianen.
Namens alle jonge mensen in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone 
willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan Vastenactie. 
Uw bijdrage zorgt ervoor zorgen dat kinderen naar school kunnen 
een opleiding krijgen en zo een goede start voor hun toekomst maken.
We willen speciaal de kinderen van de basisscholen 
bedanken. Jullie hebben goed je best gedaan. 
Super bedankt.

 De opgehaalde bedragen zijn:
 P en P parochie: kerkcollecte en offerblok € 478,65.
Basisschool De Schatgraver € 1660,12 
Hl Hart van Jezus-parochie: kerkcollecte € 317,30 
Basisschool Op gen Hei € 206,82
OLV-hulp der Christenen parochie: kerkcollecte € 385,00
Basisschool Het Valder € 150,18 
 Totaal overgemaakt naar Vastenactie.nl € 3198,10
 Denkt u toch! Helemaal vergeten iets over te maken! Het kan nog altijd op:
NL 21 INGB 000 300 0046 tnv Missiesecretariaat Bisdom Roermond
Lees verder

Priesterwijding Danny Horsch

Danny Horsch uit de Kakert zal op zaterdag 29 mei a.s. om 10.30 uur in de St. Christoffelkathedraal in Roermond tot priester worden gewijd. De dag erna, op zondag 30 mei a.s., zal Danny om 11.00 uur zijn eerste heilige Mis opdragen in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Gelet op de onzekere situatie rond het coronavirus is bij het ter perse gaan van dit parochieblad nog niet aan te geven of en onder welke omstandigheden e.e.a. doorgaat. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u daarover informeren via onze parochiesite. We wensen Danny alvast een goede laatste voorbereiding op zijn priesterwijding. Na zijn wijding zal Danny als kapelaan aan de slag gaan in een aantal parochies in het dekenaat Horst in Noord-Limburg, waar hij het laatste jaar ook al als diaken actief was.De kapel van Maria van de Vrede We hadden gehoopt dat dit jaar in mei weer de rozenkrans gebeden zou kunnen worden op de avonden door de week. Maar zoals zoveel dingen, lukt het dit jaar ook weer niet. Een jarenlange traditie die weer doorbroken wordt. Hopelijk kunnen we volgend jaar als de kapel haar 75 jarig bestaan viert wel weer samen komen in de meimaand. De kapel zal wel op dinsdag en donderdagavond tussen half 7 en half 8 open zijn, zodat er gelegenheid is een kaarsje aan te steken, even te zitten en een eigen “tientje” te bidden.


Geen vieringen Leenderkapel in meimaand Helaas kunnen in de meimaand de vieringen bij de Leenderkapel (weer) niet doorgaan. Door de grote onzekerheid omtrent de coronamaatregelen heeft het bestuur van de kapel besloten dat het niet verantwoord is om de vieringen te laten plaatsvinden. Vooralsnog mogen bij kerkdiensten maar dertig personen aanwezig zijn die zich vooraf aanmelden en anderhalve meter uit elkaar moeten blijven staan of zitten. In het bos bij de kapel is dit niet te handhaven. Daarom gaan voor het tweede achtereenvolgende jaar de vieringen in de Mariamaand mei niet door. Het is wel de bedoeling dat op de zondagen in mei de kapel ’s middags open is, zodatbelangstellenden individueel in de kapel een kaarsje bij Maria kunnen opsteken. Of de vieringen op zaterdagmorgen in de maanden juni, juli en augustus doorgaan, is afhankelijk van de situatie die op dat moment. Berichten hierover zijn onder meer te volgen via website van de kapel. De site is onlangs helemaal vernieuwd: www.leenderkapel.nlGeen Sacramentsprocessies De Sacramentsprocessies, die gepland stonden op 30 mei en 6 junia.s., gaan helaas niet door. Evenals verleden jaar heeft het kerkbestuurdit besluit moeten nemen vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen. Volgend jaar hopen we echter deze mooie traditie weer op te pakken!


E.H. Communie SBO De Wissel In overleg met SBO school De Wissel hebben we ivm de huidige coronamaatregelen de E.H. Communieviering voor de leerlingen van deze school van 13 juni verplaatst naar zondag 17 oktober a.s. om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg.


De Heemkundevereniging blikt terug in de tijd Veel mensen die bezig zijn met hun stamboomonderzoek komen familieleden tegen die veroordeeld werden als gauwdieven en leden van de bokkenrijders. Of het een echte bende was is maar zeer de vraag omdat vrijwel alle bekentenissen en het noemen van namen begon na zware folteringen op de pijnbank wanneer je die al overleefde. Vooral in de eerste periode zijn blijkbaar ook vrouwen actief.

Verkleed als man onderscheidden zij zich in niets van hun mannelijke collega’s. Meestal waren ze de vrouw, zuster of dochter van de mannelijke deelnemers, ook wel vriendin van een van de leiders. Om hun deelname aan het bendewezen te begrijpen moet men bedenken dat de vrouw in het agrarische voorindustriële Europa nog niet in die mate aan het arbeidsproces onttrokken was later door de verburgerlijking in de 19een 20eeeuw. Mannen en vrouwen werkten vaak samen. Verder vormden de eerste overvallen een soort familieaangelegenheid van vilders en hun aanhang. Hoe groot de sociale positie van vrouwen was, blijkt ook uit een groot aantal bijnamen van de bendeleden. Mannen werden vaak naar hun vrouw genoemd en soms ook naar hun moeder. Later komen we dat ook nog tegen bij aangiftes in de burgerlijke stand waardoor de genealoog een echte spoorzoeker moet zijn. Adolf Steins uit Übach werd b.v. Schutzen Adolf genoemd naar zijn vrouw die Schutzen heette. Zijn collega Jacobus Henseler, ook uit “Ubach, werd Teklen Vuss genoemd, dat is Tekla’s Rooie, naar zijn vrouw die Tekla heette. Vuss is rood haar. Na de eerste serie veroordelingen in de regio, verdwenen de vrouwen in de latere bendes. In de registers kom je bij de voltrekking van de vonnissen weliswaar in Landgraaf geen namen tegen van vrouwen, maar zij waren niet minder getroffen. De gezinnen verloren vrijwel alles wat ze hadden omdat ze de proceskosten moesten betalen. Soms zie je mensen vertrekken door armoede en schande. De rechters (meestal notabelen) werden er niet armer van. Op 16 september 1743 en 21 oktober 1743 moet het bij de galg van Schaesberg, ter hoogte van de huidige galgenboom, enorm druk zijn geweest. In totaal vonden daar 19 mensen op vaak gruwelijke wijze de dood. Het gewoon ophangen was de meest humane dood in die dagen. Het is opmerkelijk dat veel veroordeelden uit Palemig kwamen. En ondanks alle gruwelijkheden trok dit veel kijkers. Veel boeken, documentatie over de processen en de gevolgen zijn te vinden bij onze Heemkundevereniging. We moeten wel nog even geduld hebben voordat we weer onze deuren mogen openen. Blijf allemaal gezond.
Lees verder


Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl. In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via het parochieblad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen.Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.


NIEUWSBRIEF… aanmelden via deze link…  
of via de pagina NIEUWSBRIEF boven in de menubalk.


Nieuwe data E.H. Communie In verband met de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid hoe e.e.a. zich de komende tijd zal gaan ontwikkelen hebben we besloten om de presentatie-vieringen van de communicantjes te laten vervallen. De communievieringen zijn verplaatst tot na de zomervakantie. Zie Communiedata


Gevraagd voor de Stichting bruggen van vriendschap: – breigaren en beddegoed. De stichting is geopend in de Voltastraat nr 11 op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, of telefonisch melden op nr, 045-5316232


Kerkbestuur en pastoraal team Samenwerkende Parochies SNNSamenvatting actuele maatregelen kerkbezoek i.v.m. Coronavirus  (n.a.v. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’)


– Per kerkdienst hebben maximaal 30 bezoekers toegang.
– Hiervoor is vooraf reserveren op het parochiekantoor verplicht. 
– Wij verzoeken u dringend tijdens de kerkdienst een mondkapje te dragen.
– U hanteert alle andere maatregelen inzake hygiëne (handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en / of verhoging blijft u thuis).
– U komt tijdig voor aanvang van de eucharistieviering naar de kerk.
– Bij het binnenkomen van de kerk houdt u 1 ½ meter afstand van de bezoekers voor u.
– U neemt de vragen in de checklist gezondheidsklachten door. Alleen wanneer u alle vragen van deze lijst met ‘nee’ heeft beantwoord, heeft u toegang tot het kerkgebouw.
– Indien nodig volgt u bij binnenkomst en communiegang de voor een goede gang van zaken verantwoordelijke gastheer/gastvrouw. Looproute en beschikbare zitplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd. Houd onder alle omstandigheden 1 ½ meter afstand tot andere bezoekers. Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
– U dient bij binnenkomst van de kerk en voor het ontvangen van de heilige hostie (op de hand) uw handen te ontsmetten m.b.v. het aanwezige ontsmettingsmateriaal.
– Tijdens de communie mag u het mondkapje afzetten.
– Volkszang (meezingen) is niet toegestaan.
– U ontsmet uw handen voordat u het geld voor een kaarsje bij het Maria-altaar in de offerblok deponeert.
– U kunt uw collectebijdrage na afloop van de viering kwijt in de collecteschaal bij de uitgang.  

Checklist gezondheidsklachten (i.v.m. maatregelen corona)
– Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende verschijnselen?
– Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand benauwdheidsklachten? / ja – nee
– Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? / ja – nee
– Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heeft in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had? / ja – nee
– Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? / ja – nee
Alleen indien u alle vragen met ‘nee’ hebt kunnen beantwoorden heeft u toegang tot het kerkgebouw. 

Lees verder


Van gemis tot besef …… In deze bizarre coronatijd hebben we al heel veel moeten missen. Kerstmis en de viering van Oud en Nieuw was anders dan anders. Ja, ook het plezier en de gezelligheid van de Vasteloavendzullen we gaan missen. Het mondkapje is nu even belangrijker dan de feestneus!Mensen kunnen tegenwoordig niet meer tegen saaiheid, tegen een paar maanden niks. Angst voor de leegte.

Dat is misschien wel het echte probleem. Het leven moet vol actie zijn, vol prikkels. Teksten die je leest zijn doortrokken van woorden als intens, passie, emotie en beleving. En over alles moet de dikke saus van leuk. Wat niet wordt gefotografeerd, gefilmd en gedeeld, bestaat niet!Gemis leidt echter ook tot besef …… Het tekort aan contact, elkaar niet kunnen zien of aanraken, doet ons in coronatijd ontdekken hoe belangrijk dat voor ons is. De mens is immers een sociaal wezen. We hebben anderen nodig. Ik hoop vooral dat het effect van deze coronacrisis mag zijn dat we eens over ons leven nadenken. Een leven dat voor menigeen tot nu toe zonder veel reflectie doordenderde, in illusie van de leukigheid: zolang we maar genieten, laten we al het andere waaien. De crisis nu drukt je met de neus op onze beperkingen. Met een stukje bezinning zou corona ook nog iets goeds brengen. Wat willen we nu écht met ons leven? Wat is er werkelijk belangrijk? Is dat die verre vliegreis, die dure auto? Of toch eerder het samenzijn met onze geliefden, familie en vrienden? Ik hoop dat er iets van dat besef mag blijven hangen ….. Dat er veel problemen in onze samenleving zouden kunnen worden opgelost door ons als mensen samen ergens voor in te zetten! Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! U allen groetend, Pastoor Freek Jongen
Lees verder


TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                         € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag             € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                                    € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                                    € 475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   € 75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*   € 475,00

*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:      
5 jaar    € 62,50
10 jaar  € 125,00
20 jaar  € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar    € 137,50
10 jaar  € 275,00
20 jaar € 550,00

Lees verder

Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.


Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. 
Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees verder

zie ook onze kinderpagina    

WILT U IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER ?
De Zonnebloem Schaesberg is op zoek naar vrijwilligers om de afdeling te komen versterken
Wij zijn een fijn team van 14 vrijwilligers en 5 bestuursleden. 
Als U meer informatie wil kunt U contact opnemen met Jan Conjaerts 
 tel.: 06-53853006 
 email: janconjaerts@home.nl


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)