WELKOM…


Kerkbestuur en pastoraal team Samenwerkende Parochies SNN:

 Samenvatting actuele maatregelen kerkbezoek i.v.m. coronavirus  (n.a.v. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’)

 • Per kerkdienst hebben maximaal 30 bezoekers toegang.
 • Hiervoor is vooraf reserveren op het parochiekantoor verplicht. 
 • Wij verzoeken u dringend tijdens de kerkdienst een mondkapje te dragen.
 • U hanteert alle andere maatregelen inzake hygiëne (handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en / of verhoging blijft u thuis).
 • U komt tijdig voor aanvang van de eucharistieviering naar de kerk.
 • Bij het binnenkomen van de kerk houdt u 1 ½ meter afstand van de bezoekers voor u.
 • U neemt de vragen in de checklist gezondheidsklachten door. Alleen wanneer u alle vragen van deze lijst met ‘nee’ heeft beantwoord, heeft u toegang tot het kerkgebouw.
 • Indien nodig volgt u bij binnenkomst en communiegang de voor een goede gang van zaken verantwoordelijke gastheer/gastvrouw. Looproute en beschikbare zitplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd. Houd onder alle omstandigheden 1 ½ meter afstand tot andere bezoekers. Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
 • U dient bij binnenkomst van de kerk en voor het ontvangen van de heilige hostie (op de hand) uw handen te ontsmetten m.b.v. het aanwezige ontsmettingsmateriaal.
 • Tijdens de communie mag u het mondkapje afzetten.
 • Volkszang (meezingen) is niet toegestaan.
 • U ontsmet uw handen voordat u het geld voor een kaarsje bij het Maria-altaar in de offerblok deponeert.
 • U kunt uw collectebijdrage na afloop van de viering kwijt in de collecteschaal bij de uitgang.
Lees verder
 

Checklist gezondheidsklachten (i.v.m. maatregelen corona)


– Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende verschijnselen?
– Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand benauwdheidsklachten? / ja – nee
– Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? / ja – nee
– Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heeft in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had? / ja – nee
– Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? / ja – nee
Alleen indien u alle vragen met ‘nee’ hebt kunnen beantwoorden heeft u toegang tot het kerkgebouw
Lees verder
  


Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aan-gekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.


Tijdens de H. Mis van afgelopen zaterdagavond 21 nov. werden drie leden gehuldigd wegens hun 25 jarig lidmaatschap van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia te Nieuwenhagen. (klik op de foto voor een groot beeld)


zie ook onze kinderpagina    


Bezorgers Parochieklöksjke gevraagd. Wij zijn dringend op zoek naar bezorgers van ’t Parochieklöksjke in de straten van de H.Familie Parochie in Schaesberg (Lichtenberg) en de H.Hart van Jezus Parochie in Nieuwenhagerheide.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met dhr. K.Bosch tel: 045-5310686.


Allerzielenvieringen:
Vanwege de huidige corona maatregelen konden de Allerzielenvieringen in onze kerken niet doorgaan. Wel hebben wij een korte ceremonie gehouden op onze kerkhoven waarbij de overledenen van het afgelopen jaar werden herdacht. Ook werden de graven gezegend. Hierbij enkele sfeerimpressies van de ceremonie op het kerkhof bij de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg. (klik op de foto voor het volledige beeld)


 

Gezinsvieringen rond de 1eAdvent 
In het weekend van 28 en 29 november a.s. zullen in ons parochiecluster weer gezinsvieringen gehouden worden. Deze kindgerichte vieringen staan in het teken van de Advent, de tijd van afwachten en voorbereiden op het grote feest van Kerstmis. 
Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten per parochie.
 
Parochie OLV Hulp der Christenen in Nieuwenhagen
Gezinsviering opzaterdag 28 november om 18.00 uur. Versieren van kerstkransen:
Op woensdag 25 november, 13:00 uur/14:00 uur door de communicanten in het lokaal waar de communielessen gegeven worden. Andere kinderen die ook graag zo’n mooie adventskrans maken, zijn van harte welkom op woensdag 25 november van 14:30 tot 16:00 uur in het zaaltje van O.L.V.-hulp der Christenenkerk, Heigank 1. Neem zelf iets uit de natuur mee, bijvoorbeeld dennenappels of klimop. Wij zorgen voor kransen die al met dennengroen zijn bekleed, voor lint en natuurlijk de 4 kaarsjes. Zijn er nog vragen? Laat je ouders dan even mailen naar hvrehen@ziggo.nlof bellen : 06-27446788
 
– Parochie H.Hart van Jezus in Nieuwenhagerheide:
Gezinsviering op zaterdag 28 november om 19.00 uur. Versieren van kerstkransen: door de communicanten samen in groepsverband o.l.v. Sybille Dolstra. Andere kinderen die ook graag zo’n mooie adventskrans maken, kunnen zich hiervoor aanmelden bij sybilledolstra@hotmail.com Let op: aanmelden kan tot 18 november a.s.! 

Parochie HH. Petrus & Paulus in Schaesberg:  
Gezinsviering op zondag 29 november om 11.00 uur.
Versieren van kerstkransen:
Op vrijdag 27 november, 15.00 uur en 16.30 uur voor ALLE kinderen, in het parochiezaaltje naast de Petrus & Pauluskerk. Aanmelden is noodzakelijk vóór 23 november a.s.op jeugdactiviteiten.pp@gmail.comonder vermelding van naam, naam basisschool en welke groep. Uiteraard mogen de kinderen ook eigen versierselen meenemen. De prachtig versierde adventskransen zullen tijdens de gezinsvieringen in elke afzonderlijke parochie worden gezegend en kunnen na de viering mee naar huis genomen worden. Omdat de regelgeving tijdens deze coronacrisis frequent wijzigt, kunnen wij niet met zekerheid stellen dat de hiergenoemde activiteiten op deze manier zullen doorgaan. Daarom verwijzen wij u graag naar de site van onze samenwerkende parochies: https://www.samenwerkende-parochies-snn.nl
Hier zult u de meest actuele stand van zaken kunnen vinden. Daarnaast zullen de kinderen via de scholen en/of rechtstreeks via de parochiecatechisten een uitnodiging voor de Advent-activiteiten ontvangen, met daarin nadere informatie. Samen met uw kind(eren) bent u van harte welkom in de hierboven genoemde gezinsvieringen. Daarbij uiteraard met in achtneming van de dan geldende Coronaregels. 
Vriendelijk uitnodigend, 
Pastoor Jongen en Kapelaan Sebastiaan, de parochiecatechisten en de werkgroep Gezinsvieringen.


   Voettocht Wittem – 2 januari 2021 
Op deze dag zouden we normaal om 5.30 uur vertrekken vanaf de H. Jozef kerk te Waubach naar Wittem.  Samen wandelend, biddend en overwegend met intenties voor een ander of voor jezelf, totdat we samen in Wittem bij de H. Gerardus de eucharistie zouden vieren. Voor 2021 was er al een uitdaging, als gevolg van de beperktere ruimte in Wittem. Door de verkoop van diverse ruimtes rondom de kerk is het niet meer mogelijk om aan iedereen voldoende zitplek te bieden. De kapel is niet meer beschikbaar, alle vieringen vinden plaats in de hoofdkerk, en deze is een stuk kleiner. Ook zou er opvolging gezocht moeten worden voor het zittende bestuur. Daarnaast is corona een serieuze belemmering om de tocht op een veilige, goede en verantwoorde manier vorm te geven. Besloten is om de tocht naar Wittem in het jaar 2021 niet te organiseren. Er kleven te veel risico’s aan en het is de grote vraag of uberhaupt een vergunning verleend zal worden voor het houden van de tocht zelf door de gemeenten. Er is de intentie om op de 1e zaterdag van 2021 een H. mis op te dragen op voorspraak van de H. Gerardus in de parochiekerk te Ubach over Worms zodat de traditie van de pelgrimage naar Gerardus op enigerlei wijze levend gehouden wordt.


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

   Beste parochianen,
In het weekend van 12/13 september j.l. hebben vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen in de parochies O.L.V. Hulp der Christenen (2 collectes) en H.H. van Jezus (1 collecte) na de H. Missen gecollecteerd. De opbrengst op beide dagen in deze twee parochiekerken waren respectievelijk € 186,00 en € 30,90: samen in totaal € 216,90.


De Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen kan met dit bedrag weer een steentje bijdragen aan de activiteiten voor haar gasten ter bevordering van hun sociale contacten en hen gezellige momenten bezorgen. Ook voor onze gasten, die hun huis niet kunnen verlaten wegens hun gezondheid, kunnen onze vrijwilligers hiermee iets extra’s doen. Wij danken u hiervoor dan ook van harte.
Mocht u persoonlijk een bijdrage willen leveren in de vorm van vrijwilligerswerk: elke vrijwilliger vanaf 25 jaar is bij ons van harte welkom! Om u hiervoor aan te melden en/of informatie in te winnen, kunt u bij ons secretariaat terecht; het telefoonnummer is 06-40805411.
Hartelijke groet van bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen.
De kerkdeurcollecte voor de Zonnebloem op zaterdagavond 12 september jl. in de Petrus en Pauluskerk bedroeg € 120,25.Ook hiervoor, namens de Zonnebloem, heel veel dank.
Lees verder


Toekomst kerkgebouwen Kakert en Eikske
Een aantal jaren geleden heeft het kerkbestuur in samenspraak met de Gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg besloten een aantal kerken binnen het cluster Schaesberg-Nieuwenhagerheide te sluiten en af te stoten. Zo is 2 jaar geleden de kerk van de Familie Parochie overgedragen aan Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en inmiddels omgevormd tot Cultuurhuis Landgraaf. 

Op jongstleden, 18 september heeft de parochie de H. Barbarakerk in de Kakert overgedragen aan het Nieuw Apostolisch Kerkgenootschap. Ze zullen de kerk na een grondige verbouwing gaan gebruiken voor de erediensten van hun geloofsgemeenschap maar ook als multifunctionele ruimte welke geschikt 
is voor allerlei wijkactiviteiten.
Ook is het kerkbestuur bezig met de sloop van de H. Michael kerk op het Eikske. Omdat er diverse procedures doorlopen moeten worden, duurt dit langer dan gewenst. In het kader van duurzaamheid en uit historisch perspectief denken we als kerkbestuur na over het hergebruik van materialen zoals o.a. de mijnsteen die bij de bouw van de kerk is gebruikt. De gedachten van het kerkbestuur gaan uit naar de bouw van een klein (gedachtenis-) kapelletje op het kerkhof. We willen de mensen op het Eikske graag betrekken bij dit proces en zullen de buurtbewoners nader informeren zodra er meer duidelijkheid is. 
Lees verder

      Herdenkingsmonument Holocaustslachtoffers . 
Op het kerkhof van de H. Michaëlkerk op ’t Eikske is zaterdag 26 september jl. een monument onthuld ter herinnering aan de holocaustslachtoffers. Het gedenkteken is een initiatief van de belangenvereniging Oud Eikske en de bewoners van die wijk. Na toespraken van wethouder Alex Schiffelers van Landgraaf en geschiedenisdocent Martin van der Weerden werd de marmeren plaat met opschrift door pastoor Freek Jongen ingezegend.


GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA NIEUWENHAGEN 
Op zaterdag 21 novembera.s. zal het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen (met een aantal geselecteerde zangers) om 18.00 uur de Eucharistieviering opluisteren in onze parochiekerk aan de Heigank ter intentie van de levende en overleden koorleden.

Aansluitend aan de eucharistieviering zouden normaliter 3 jubilarissen intern gehuldigd worden door Pastoor Jongen in ons verenigingslokaal Dierks maar in verband met de richtlijnen van het RIVM is feesten momenteel niet aan de orde. 
Jubilarissen:Mariet Beckers-Knebel (25 jaar aan ons koor verbonden) – Finy Vaessen-Beckers (25 jaar aan ons koor verbonden en sinds 2017 lid van het activiteitencomite). – Hettie Moonen-Possen (is 25 jaar aan het koor verbonden en sinds 2002 secretaris). Dirigente, leden en bestuur feliciteren de dames Mariet, Finy en Hettie van harte met dit jubileum en op een later tijdstip zullen deze jubilarissen zeker de nodige aandacht krijgen. U bent van harte welkom om de feestelijke Eucharistieviering bij te wonen. Wij repeteren momenteel op afstand in de parochiezaal van Nieuwenhagerheide op maandagavond van 20.00 uur tot 21.15 uur. U bent van harte welkom om een repetitie vrijblijvend te bezoeken. Zoals (bijna) elk kerkkoor zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden. 
Voor bijzonderheden: www.gkzstcaecilianhagen.nl
Lees verder


Verplaatsing misintenties Zoals bekend zijn er in de periode van medio maart tot 1 juni jl. geen publieke vieringen geweest in onze kerken. Indien u voor een viering in deze periode een misintentie had opgegeven en deze intentie alsnog graag op een ander moment gelezen wilt hebben, dan dient u zelf even contact op te nemen met een van onze parochiekantoren. Voor de uitgevallen intenties die via stichtingen lopen en niet zijn verplaatst naar een latere datum worden de betreffende stichtingen met 1 jaar verlengd.


 Orgel H. Michaëlkerk naar Polen
Het orgel uit de H. Michaëlkerk op ’t Eikske heeft onlangs een nieuwe bestemming gekregen in een parochiekerk in het Poolse Andrychów. Rob Silvertand, voorzitter van de Stichting Bruggen van Vriendschap in Landgraaf, heeft ons in contact gebracht met de parochie in Andrychów. Een groep mensen uit Polen is onlangs naar ’t Eikske gekomen om het orgel te demonteren en naar Polen te vervoeren. We zijn heel erg blij en dankbaar dat het orgel uit de H. Michaëlkerk behouden blijft voor de eredienst en een mooie nieuwe plek heeft gekregen in een kerk in Andrychów.


Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P is op zoek naar:
Sopranen Tenoren & Bassen
Ons koor is op zoek naar Sopranen Tenoren & Bassen die de balans in ons koor kunnen versterken. Deze oproep is voor jou als je graag bijdraagt aan de harmonie in ons koor. Het is toch fijn als je eigen stem ertoe doet.

Lijkt het je leuk om samen toe te werken naar meerdere uitvoeringen per jaar, o.a middagconcerten, mooie uitvoeringen in diverse kerken, en mee te werken aan (Kerst)concert met andere koren. 
Spreekt het team gevoel je aan dan kom gerust de sfeer al proeven. Je of jullie zijn van harte welkom. 
Ons koor staat onder de vakbekwame leiding van Dirigent Sandy Wijnands en worden begeleid door Organist/Pianiste Pavlina Heckmans. 
Repetitie iedere woensdag avond van 18.45 tot 20.45 uur in het Parochie zaaltje naast de kerk. Voor meer informatie of een repetitie bezoek, kijk op onze website: 
gkz-caecilia.nl – meld je aan via gkz.st.caecilia@gmail.com
We kijken uit naar je antwoord.
Bestuur GKZ St.Caecilia P&P Schaesberg.
Wij houden de regels van het RIVM aan.
Lees verder


75 jaar brak een tijdperk van verandering aan met de Wederopbouw
In september 1944 vierden veel inwoners van het huidige Landgraaf en Zuid-Limburg nog feest maar toen moest ook het normale leven weer worden opgepakt. Het aantal vernielingen binnen onze gemeente viel mee ten opzichte van veel andere plaatsen die in de frontlinie lagen en hadden gelegen.


De mijndirecties wilden eigenlijk al direct na de bevrijding aan de slag met de productie. Kerkrade werd toen nog geëvacueerd. Veel mensen die in de oorlog in de mijn hadden gewerkt om aan de Arbeidseinsatz te ontkomen, hielden het zware werk nu voor gezien. Duitse mijnwerkers werden ontslagen. Men had dus duidelijk te weinig personeel. Bovendien wilden de mijnwerkers niet meer terug naar het loonsysteem van voor de oorlog. Op die weerstand hadden de directies niet gerekend. In Schaesberg werd zelfs een aantal jaren later nog gestaakt. Bovendien hadden de mensen toen te maken met veel beperkingen en nog steeds distributie. Ook in Landgraaf werd hongergeleden!
Na de oorlog werd ook duidelijk dat er iets gedaan moest worden aan de huisvesting omdat er veel te weinig woningen waren. Bovendien moesten ook gestraften gehuisvest worden. In elk gemeente kwamen nieuwe wijken. In Ubach over Worms was men toen al zo slim om de huidige Europaweg als nieuwe weg op de kaarten te zetten. Er gebeurde meer. De woninginrichting veranderde. Het gas ging de kolen vervangen en koken en verwarmen ging anders. De toenmalige ROZ (Radio Omroep Limburg) hebben we te danken aan de oorlog en werd ingezet om de mijnwerkers aan het werk te krijgen. Het vliegveld in Beek is er gekomen omdat het Amerikaans vliegveld overgenomen kon worden. Het Marshallplan moest ons verder helpen. En in die jaren liepen er ook de nodige kwesties van in beslag genomen goederen. Bekend is de zilverkwestie Brauchitsch-Stolberg. Het leven werd anders.
Ondanks de beperkingen van het coronavirus is het onze commissie bestaande uit Jo Odekerken (opmaak), Jo Kobben, Harrie Mulders, Kees Hessels, Willy Goertz en Jo Schiffelers (eindredactie) gelukt om een interessant boek over de periode 1945 – 1970 te schrijven met natuurlijk veel herkenbare informatie over onder andere Landgraaf in die periode. Het boek is uiteraard te koop bij ons en diverse winkels.
De heemkundevereniging is gehuisvest in het MFC, An de Voeëgelsjtang 12, Nieuwenhagerheide.
Jo Schiffelers, namens de Heemkunde Vereniging Landgraaf
Lees verder


Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)


Actie Kerkbalans: 
Geef voor je kerk
 Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 

Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
 In onze parochies willen wij dit alles voor u zijn. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. 
 Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
 Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
 Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 
 Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees meer