WELKOM…


Update Corona-maatregelen ( 12 oktober 2020)
Onderstaande tekst is in het weekend van 10 en 11 oktober in alle kerken van ons cluster voorgelezen..!!
 
Beste mensen,
Namens kerkbestuur en pastoraal team van de samenwerkende parochies Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen wil ik u bij deze graag over het volgende informeren:

 
De Nederlandse bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het schrikbarend toegenomen aantal coronabesmettingen in de afgelopen week. De bisschoppenconferentie heeft daarom op vrijdagavond 9 oktober het besluit genomen dat voorlopig niet meer dan 30 bezoekers aanwezig mogen zijn bij kerkdiensten en dat deze bezoekers dringend wordt geadviseerd om tijdens de kerkdienst een mondkapje te dragen. Onze bisschop heeft alle Limburgse parochies, dus ook die van ons, laten weten dat hij zich aan dit besluit conformeert en vraagt ons de nieuwe afspraken na te leven. U begrijpt dat het voor ons kerkbestuur en pastorale team op deze korte termijn niet mogelijk was om u voor dit weekend hierover te informeren en de nieuwe maatregelen deze zaterdag en zondag al te laten ingaan. Vandaar dat we deze maatregelen voor onze samenwerkende parochies vanaf maandag 12 oktober willen laten ingaan. Concreet betekent dit het volgende: 
 
–       Er mogen niet meer dan 30 bezoekers bij een kerkdienst aanwezig zijn.
–       Voor deelname aan een kerkdienst in het weekend dient u zich in de week daarvoor
aan te melden op het parochiekantoor. 
·      Schaesberg op dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur 
·      Nieuwenhagen op dinsdag van 09.00 – 12.00
·      Nieuwenhagerheide dinsdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur
–       Er geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen tijdens de vieringen.
–       Dit mondkapje mag alleen tijdens de H. Communie afgedaan worden.
–       Samenzang, ook zang door kinderen, is nog steeds niet toegestaan.
–       De vieringen worden muzikaal opgeluisterd met orgelspel, solisten of cd’s.
–       Verder blijven de regels uit het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020 onverkort gelden voor alle vieringen – hiervoor verwijzen we naar de informatie op de deuren bij de in- en uitgang van de kerk.
 
De R.K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Wij zullen alles in het werk stellen om u tijdig van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen op de hoogte te houden. Mogen wij tenslotte rekenen op uw begrip en medewerking m.b.t. tot deze voor u en ons wederom ingrijpende maatregelen. 
Lees verder

Maatregelen / afspraken m.b.t. kerkbezoek
i.v.m. coronavirus nog eens kort samengevat
(zie ook de laatste update van 12 okt. 2020 bovenaan deze pagina)
 
Beste parochianen,
 
We willen graag de belangrijkste en meest actuele afspraken / maatregelen voor het kerkbezoek in onze samenwerkende parochies i.v.m. het coronavirus nog eens kort samenvatten. Dit naar aanleiding van de meest recente wijzigingen (10 juli 2020) in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van het bisdom. 

 
·      U hanteert alle maatregelen inzake hygiëne (handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en gezondheid (bij verkoudheids-klachten en / of verhoging thuis blijven). 
·      U komt zo vroeg mogelijk voor aanvang van de eucharistieviering naar de kerk.
·      Bij het binnenkomen van de kerk houdt u 1 ½ meter afstand van de bezoekers voor u.
·      Wanneer we minder dan 100 bezoekers verwachten volstaat het dat u kennisneemt van de checklist (vragen naar gezondheidsklachten) – in dit geval worden door de gastheer / gastvrouw bij de ingang alleen aantallen genoteerd.
·      Wanneer er meer dan 100 bezoekers verwacht worden hanteren we bij de ingang een namenlijst waarop u uw naam en telefoonnummer vermeldt en eventueel het aantal bezoekers dat met u meekomt.
·      Het maximum aantal beschikbare plaatsen per kerk verschilt. Wanneer dit aantal is bereikt is het voor ons niet mogelijk meer mensen toe te laten, dus komt u vooral op tijd (met name familieleden van overledenen waarvoor een jaardienst of zeswekendienst wordt gehouden). 
·      U volgt bij binnenkomst en communiegang de aanwijzingen van de voor een goede gang van zaken verantwoordelijke persoon (gastheer / gastvrouw). Looproute en beschikbare zitplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd. Houd onder alle omstandigheden 1 ½ meter afstand tot andere bezoekers. Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten. 
·      U dient bij binnenkomst van de kerk en voor het ontvangen van de heilige hostie uw handen te ontsmetten m.b.v. het aanwezige ontsmettingsmateriaal.
·      U ontvangt de communie op de hand – de priester ontsmet voor het uitreiken van de communie zijn handen.
·      Gezangen door enkele zangers of een cantor zijn toegestaan – volkszang (meezingen) niet.
·      U ontsmet eerst uw handen voordat u het geld voor een kaarsje bij het Maria-altaar in de daarvoor bestemde offerblok deponeert. U steekt het kaarsje aan een reeds brandende kaars aan. 
·      U kunt uw bijdrage aan de collecte na afloop van de viering kwijt in de collecteschaal bij de uitgang.
 
Dank alvast voor uw begrip en medewerking,
 
Kerkbestuur samenwerkende parochies
Schaesberg – Nieuwenhagerheide -Nieuwenhagen
Lees verder

    Allerzielenvieringen 2020

In ons parochiecluster staan de volgende Allerzielenvieringen gepland, waarin in het bijzonder de overledenen in het afgelopen jaar worden herdacht.

Zondag 25 oktober a.s.14.00 uur parochiekerk O.L.V. Hulp der Christenen in Nieuwenhagen. Aansluitend zegening van de graven op het kerkhof aan de Haanweg.

Zondag 1 november a.s. 14.00 uur H. Hart van Jezus kerk in Nieuwenhagerheide. Aansluitend zegening van de graven op de kerkhoven aan de Hoogstraat en de Kleikoeleweg.

Zondag 1 november a.s. 14.00 uur H.H. Petrus en Paulus kerk in Schaesberg. Aansluitend zegening van de graven op de kerkhoven aan de Hoofdstraat (14.45 u), op Leenhof (14.45 u), op ’t Eikske (15.30 u) en in de Kakert (15.30 u).


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

 TV-opnames Leenderkapel
Bij de Leenderkapel zijn onlangs tv-opnames gemaakt voor het programma Voor wie steek jij een kaarsje op?met presentatrice Anita Witzier. Het tv-programma zal op maandag 2 november worden uitgezonden op NPO 2.


   Beste parochianen,
In het weekend van 12/13 september j.l. hebben vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen in de parochies O.L.V. Hulp der Christenen (2 collectes) en H.H. van Jezus (1 collecte) na de H. Missen gecollecteerd. De opbrengst op beide dagen in deze twee parochiekerken waren respectievelijk € 186,00 en € 30,90: samen in totaal € 216,90.


De Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen kan met dit bedrag weer een steentje bijdragen aan de activiteiten voor haar gasten ter bevordering van hun sociale contacten en hen gezellige momenten bezorgen. Ook voor onze gasten, die hun huis niet kunnen verlaten wegens hun gezondheid, kunnen onze vrijwilligers hiermee iets extra’s doen. Wij danken u hiervoor dan ook van harte.
Mocht u persoonlijk een bijdrage willen leveren in de vorm van vrijwilligerswerk: elke vrijwilliger vanaf 25 jaar is bij ons van harte welkom! Om u hiervoor aan te melden en/of informatie in te winnen, kunt u bij ons secretariaat terecht; het telefoonnummer is 06-40805411.
Hartelijke groet van bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Nieuwenhagen.
De kerkdeurcollecte voor de Zonnebloem op zaterdagavond 12 september jl. in de Petrus en Pauluskerk bedroeg € 120,25.Ook hiervoor, namens de Zonnebloem, heel veel dank.
Lees verder


Toekomst kerkgebouwen Kakert en Eikske
Een aantal jaren geleden heeft het kerkbestuur in samenspraak met de Gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg besloten een aantal kerken binnen het cluster Schaesberg-Nieuwenhagerheide te sluiten en af te stoten. Zo is 2 jaar geleden de kerk van de Familie Parochie overgedragen aan Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide en inmiddels omgevormd tot Cultuurhuis Landgraaf. 

Op jongstleden, 18 september heeft de parochie de H. Barbarakerk in de Kakert overgedragen aan het Nieuw Apostolisch Kerkgenootschap. Ze zullen de kerk na een grondige verbouwing gaan gebruiken voor de erediensten van hun geloofsgemeenschap maar ook als multifunctionele ruimte welke geschikt 
is voor allerlei wijkactiviteiten.
Ook is het kerkbestuur bezig met de sloop van de H. Michael kerk op het Eikske. Omdat er diverse procedures doorlopen moeten worden, duurt dit langer dan gewenst. In het kader van duurzaamheid en uit historisch perspectief denken we als kerkbestuur na over het hergebruik van materialen zoals o.a. de mijnsteen die bij de bouw van de kerk is gebruikt. De gedachten van het kerkbestuur gaan uit naar de bouw van een klein (gedachtenis-) kapelletje op het kerkhof. We willen de mensen op het Eikske graag betrekken bij dit proces en zullen de buurtbewoners nader informeren zodra er meer duidelijkheid is. 
Lees verder

      Herdenkingsmonument Holocaustslachtoffers . 
Op het kerkhof van de H. Michaëlkerk op ’t Eikske is zaterdag 26 september jl. een monument onthuld ter herinnering aan de holocaustslachtoffers. Het gedenkteken is een initiatief van de belangenvereniging Oud Eikske en de bewoners van die wijk. Na toespraken van wethouder Alex Schiffelers van Landgraaf en geschiedenisdocent Martin van der Weerden werd de marmeren plaat met opschrift door pastoor Freek Jongen ingezegend.


GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. CECILIA NIEUWENHAGEN 
Op zaterdag 21 novembera.s. zal het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen (met een aantal geselecteerde zangers) om 18.00 uur de Eucharistieviering opluisteren in onze parochiekerk aan de Heigank ter intentie van de levende en overleden koorleden.

Aansluitend aan de eucharistieviering zouden normaliter 3 jubilarissen intern gehuldigd worden door Pastoor Jongen in ons verenigingslokaal Dierks maar in verband met de richtlijnen van het RIVM is feesten momenteel niet aan de orde. 
Jubilarissen:Mariet Beckers-Knebel (25 jaar aan ons koor verbonden) – Finy Vaessen-Beckers (25 jaar aan ons koor verbonden en sinds 2017 lid van het activiteitencomite). – Hettie Moonen-Possen (is 25 jaar aan het koor verbonden en sinds 2002 secretaris). Dirigente, leden en bestuur feliciteren de dames Mariet, Finy en Hettie van harte met dit jubileum en op een later tijdstip zullen deze jubilarissen zeker de nodige aandacht krijgen. U bent van harte welkom om de feestelijke Eucharistieviering bij te wonen. Wij repeteren momenteel op afstand in de parochiezaal van Nieuwenhagerheide op maandagavond van 20.00 uur tot 21.15 uur. U bent van harte welkom om een repetitie vrijblijvend te bezoeken. Zoals (bijna) elk kerkkoor zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leden. 
Voor bijzonderheden: www.gkzstcaecilianhagen.nl
Lees verder


Diakenwijding Danny Horsch
Op zaterdag 31 oktober a.s. zal Danny Horsch uit de Kakert in de St. Christoffelkathedraal in Roermond door bisschop Harrie Smeets tot diaken worden gewijd. Danny is acoliet in onze parochies en begon enkele jaren geleden aan de priesteropleiding Rolduc. Na de wijding zal Danny als diaken gaan werken in een aantal parochies in het dekenaat Horst in Noord-Limburg. In mei 2021 hoopt Danny de priesterwijding te ontvangen.
Wij wensen Danny een goede voorbereidingstijd op zijn diaken- en priesterwijding en heel veel succes en vreugde in zijn pastorale dienstwerk!

Verplaatsing misintenties Zoals bekend zijn er in de periode van medio maart tot 1 juni jl. geen publieke vieringen geweest in onze kerken. Indien u voor een viering in deze periode een misintentie had opgegeven en deze intentie alsnog graag op een ander moment gelezen wilt hebben, dan dient u zelf even contact op te nemen met een van onze parochiekantoren. Voor de uitgevallen intenties die via stichtingen lopen en niet zijn verplaatst naar een latere datum worden de betreffende stichtingen met 1 jaar verlengd.


Geen St. Maartenviering 
De St. Maartenviering, die gepland stond op zondagavond 8 november a.s., gaat vanwege de huidige coronamaatregelen helaas niet door. Hopelijk kunnen we volgend jaar onder betere omstandigheden weer een St. Maartensfeest houden voor onze kinderen!


 Koempelmis
Op zondag 15 november a.s. is er om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk weer een Koempelmis. Herdacht worden dan in die viering de 91 verongelukte koempels (76 ondergronds en 15 bovengronds) van de voormalige Willem-Sophia in Spekholzerheide
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door sopraan Karin Coenen.


 Orgel H. Michaëlkerk naar Polen
Het orgel uit de H. Michaëlkerk op ’t Eikske heeft onlangs een nieuwe bestemming gekregen in een parochiekerk in het Poolse Andrychów. Rob Silvertand, voorzitter van de Stichting Bruggen van Vriendschap in Landgraaf, heeft ons in contact gebracht met de parochie in Andrychów. Een groep mensen uit Polen is onlangs naar ’t Eikske gekomen om het orgel te demonteren en naar Polen te vervoeren. We zijn heel erg blij en dankbaar dat het orgel uit de H. Michaëlkerk behouden blijft voor de eredienst en een mooie nieuwe plek heeft gekregen in een kerk in Andrychów.Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia P&P is op zoek naar:
Sopranen Tenoren & Bassen
Ons koor is op zoek naar Sopranen Tenoren & Bassen die de balans in ons koor kunnen versterken. Deze oproep is voor jou als je graag bijdraagt aan de harmonie in ons koor. Het is toch fijn als je eigen stem ertoe doet.

Lijkt het je leuk om samen toe te werken naar meerdere uitvoeringen per jaar, o.a middagconcerten, mooie uitvoeringen in diverse kerken, en mee te werken aan (Kerst)concert met andere koren. 
Spreekt het team gevoel je aan dan kom gerust de sfeer al proeven. Je of jullie zijn van harte welkom. 
Ons koor staat onder de vakbekwame leiding van Dirigent Sandy Wijnands en worden begeleid door Organist/Pianiste Pavlina Heckmans. 
Repetitie iedere woensdag avond van 18.45 tot 20.45 uur in het Parochie zaaltje naast de kerk. Voor meer informatie of een repetitie bezoek, kijk op onze website: 
gkz-caecilia.nl – meld je aan via gkz.st.caecilia@gmail.com
We kijken uit naar je antwoord.
Bestuur GKZ St.Caecilia P&P Schaesberg.
Wij houden de regels van het RIVM aan.
Lees verder


 Elly Stoffers 50 jaar lid van het G.K.Z St. Caecilia H. Familie Parochie  Op zondag 25 oktober. Tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de P&P-kerk, zal ons koorlid Elly Stoffers het feit herdenken dat ze 50 jaar lis is van ons koor. De gezangen tijdens deze H. Mis worden verzorgd door leden van het koor.

Opmerkelijk is, dat ook het koor op deze dag het 50-jarig jubileum viert. Elly is dus vanaf het begin lid van het koor. Zij is een warme belangstellende persoonlijkheid. Zij stuurt altijd mooie felicitatie-en bemoedigende kaarten naar koorleden. Zij stuurt altijd mooie felicitatie-en bemoedigende kaarten naar koorleden. Zelden mist zij een repetitie of uitvoering. Ook was zij altijd lid van het begrafeniskoor. Ook voor andere taken in de H. Familie parochie, zoals lid van de lector groep en het brengen van de zieke communie, was Elly actief. Na eerst de alt party gezongen te hebben kreeg ze van haar zangpedagoge het advies om toch maar sopraan te gaan zingen, wat zij ook geruime tijd doet. Voor Elly en tevens voor het hele koor zal dit jubileum de boeken in gaan als het sluitstuk van het G.K.Z. St. Caecilia H. Familie Parochie. Het koor zal na deze viering Elly uitbundig feliciteren en na een gezamenlijk diner worden alle activiteiten van het koor stopgezet.
Lees verder


Gemengd kerkelijk zangkoor St Caecilia H. Familie Parochie
Op zondag 25 oktober, tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk, viert het koor haar 50 jarig jubileum. De H. Mis zal worden opgeluisterd door solisten van het eigen koor. Tevens is dit het laatste officiële optreden van het koor.

Tijdens een algehele ledenvergadering van 7 juli 2020 werd, met een meerderheid van de stemmen, akkoord gegaan met het door het bestuur voorgestelde opheffing van het koor.
Voor opheffing van het koor zijn meerdere reden te noemen.
Het oplopen van de leeftijd en het natuurlijk verloop door overlijden of ziekte heeft het koor erg verzwakt. Momenteel zijn er nog 19 actieve leden, waarvan 9 de leeftijdgrens van 80 jaar al hebben overschreden zijn en 4 zelfs de 90 jaar naderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van het koor achteruit gaat. Ook het sluiten van onze H. Familie kerk was voor veel leden zeer emotioneel. We hebben nog enkele jaren
geprobeerd om ook in de andere clusterkerken te zingen, maar uiteindelijk is het gemis van een eigen kerk toch erg groot. Ook in deze tijd van corona is het zeer moeilijk om de oude stem, na een pauze van 7 maanden, weer op niveau terug te krijgen. 
Dit alles bij elkaar heeft het koor doen besluiten om alle activiteiten na 25 oktober te stoppen
Wij danken een ieder die op welke manier dan ook zijn of haar sympathie ten opzichte van het koor heeft laten blijken.
Lees verder


75 jaar brak een tijdperk van verandering aan met de Wederopbouw
In september 1944 vierden veel inwoners van het huidige Landgraaf en Zuid-Limburg nog feest maar toen moest ook het normale leven weer worden opgepakt. Het aantal vernielingen binnen onze gemeente viel mee ten opzichte van veel andere plaatsen die in de frontlinie lagen en hadden gelegen.


De mijndirecties wilden eigenlijk al direct na de bevrijding aan de slag met de productie. Kerkrade werd toen nog geëvacueerd. Veel mensen die in de oorlog in de mijn hadden gewerkt om aan de Arbeidseinsatz te ontkomen, hielden het zware werk nu voor gezien. Duitse mijnwerkers werden ontslagen. Men had dus duidelijk te weinig personeel. Bovendien wilden de mijnwerkers niet meer terug naar het loonsysteem van voor de oorlog. Op die weerstand hadden de directies niet gerekend. In Schaesberg werd zelfs een aantal jaren later nog gestaakt. Bovendien hadden de mensen toen te maken met veel beperkingen en nog steeds distributie. Ook in Landgraaf werd hongergeleden!
Na de oorlog werd ook duidelijk dat er iets gedaan moest worden aan de huisvesting omdat er veel te weinig woningen waren. Bovendien moesten ook gestraften gehuisvest worden. In elk gemeente kwamen nieuwe wijken. In Ubach over Worms was men toen al zo slim om de huidige Europaweg als nieuwe weg op de kaarten te zetten. Er gebeurde meer. De woninginrichting veranderde. Het gas ging de kolen vervangen en koken en verwarmen ging anders. De toenmalige ROZ (Radio Omroep Limburg) hebben we te danken aan de oorlog en werd ingezet om de mijnwerkers aan het werk te krijgen. Het vliegveld in Beek is er gekomen omdat het Amerikaans vliegveld overgenomen kon worden. Het Marshallplan moest ons verder helpen. En in die jaren liepen er ook de nodige kwesties van in beslag genomen goederen. Bekend is de zilverkwestie Brauchitsch-Stolberg. Het leven werd anders.
Ondanks de beperkingen van het coronavirus is het onze commissie bestaande uit Jo Odekerken (opmaak), Jo Kobben, Harrie Mulders, Kees Hessels, Willy Goertz en Jo Schiffelers (eindredactie) gelukt om een interessant boek over de periode 1945 – 1970 te schrijven met natuurlijk veel herkenbare informatie over onder andere Landgraaf in die periode. Het boek is uiteraard te koop bij ons en diverse winkels.
De heemkundevereniging is gehuisvest in het MFC, An de Voeëgelsjtang 12, Nieuwenhagerheide.
Jo Schiffelers, namens de Heemkunde Vereniging Landgraaf
Lees verder


Mededeling 
De door de overheid genomen maatregelen in verband met het Coronavirus, hebben ook gevolgen voor de vieringen en bijeenkomsten in onze parochiekerken. Voor de actualiteit zie het  parochieblad. Uitvaartdiensten kunnen wel plaatsvinden, echter uitsluitend in kleine familiekring.


Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)


Actie Kerkbalans: 
Geef voor je kerk
 Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 

Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
 In onze parochies willen wij dit alles voor u zijn. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. 
 Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
 Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. 
 Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee.
 Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 
 Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf
Lees meer

Orgel als bouwpakket naar Polen (uit De Limburger, dd 10 sept 2020)
Een bouwpakket dat drie tot vier weken kost om in elkaar te zetten, zo kun je het gedemonteerde orgel van de Michaëlkerk in Landgraaf noemen. Het orgel verhuist naar het Poolse Andrychów.

DOOR  FRANK BENNEKER, LANDGRAAF
Een groep mensen uit Polen is momenteel bezig om het orgel in de Michaëlkerk in de Landgraafse wijk Eikske uit elkaar te halen. „Daar hebben we drie dagen voor nodig”, vertelt Rob Silvertand van Landrychów, de hulporganisatie waarvan de naam voortkomt uit de samentrekking van Landgraaf en Andrychów.

Het weer opbouwen van het orgel in Andrychów zal geen klusje worden dat vergelijkbaar is met het in elkaar zetten van een IKEA-kast, vervolgt Silvertand. „We verwachten dat we daar drie tot vier weken voor nodig hebben.” Daarmee zal er bij de komende kerstviering in de parochie Roczyny in het zuiden van Polen muziek uit het Landgraafse orgel klinken. „We zijn erg blij dat we dit orgel gratis kunnen overnemen”, zegt Silvertand. „Nieuw is het niet te betalen voor een parochie in Polen. Je zou er versteld van staan wat een nieuw orgel moet kosten.” „Enkele tienduizenden euro’s”, gokt de Landgraafse wethouder Bart Smeets. Dat blijkt een veel te lage schatting. „We hebben het eens opgevraagd, nog in het guldentijdperk”, zegt Silvertand. „Een nieuw orgel bouwen kostte toen al gauw 150.000 tot 200.000 gulden.” Het Landgraafse orgel is overbodig geraakt nadat vorig jaar de Michaëlkerk aan de eredienst werd onttrokken. Het orgel had er toen dertig jaar dienstgedaan. Daarvoor stond het in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwde orgel in de Sint Elisabethkapel van de Heerlense Vroedvrouwenschool. Andrychów is een van de drie steden waarmee Landgraaf een stedenband onderhoudt. „Dat we een zusterstad kunnen helpen met dit orgel past helemaal in de filosofie van die betrekkingen”, zegt wethouder Smeets. „We willen elkaar daarbij maatschappelijke en economische voordelen bieden.” Voor de Michaëlkerk, die van binnen al grotendeels gestript is, rest na het demonteren van het orgel sloop. Ook de toren, die in de oorspronkelijke sloopplannen zou blijven staan, gaat tegen de vlakte. De bouwkundige staat van de toren is te slecht. De sloop zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden, omdat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar een beschermde vleermuissoort die in de kerk huist. Smeets: „Het is ons voornemen om het terrein aan te kopen en als een groene plek in te richten.” Daarbij moeten delen van de kerk terugkomen, vult kerkbestuurslid Jos Borghans aan.

Nog enkele eigen foto’s van zaterdag 12 sept 2020

 

 

Lees verder