WELKOM…


Dodenherdenking 2021.

Zoals ieder jaar herdenken we ook dit jaar de slachtoffers van de tweede wereldoorlog en van alle slachtoffers van oorlogsgeweld in de jaren er na. Helaas zal ook in 2021 geen grote gezamenlijke bijeenkomst mogelijk zijn door de Covid-maatregelen. Ieder die uiting wil geven aan zijn / haar betrokkenheid is uitgenodigd om verspreid door de dag een bezoek te brengen aan het monument aan het kerkplein in Schaesberg. U kunt er de doden op uw wijze herdenken. We hopen dat 2022 een beter jaar zal worden zodat we dan weer samen bij het monument een sfeervolle herdenking kunnen houden.  Het 4 mei-comité Schaesberg, Mw. B Zwaan en mw. M. Slangen


Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl. In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen.Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet.Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.


NIEUWSBRIEF… aanmelden via deze link…  
of via de pagina NIEUWSBRIEF boven in de menubalk.


Het grootste gemis…..

In mijn column in de vorige uitgave van ’t Parochieklӧksjkesprak ik over het gemis aan veel dingen in deze bizarre coronatijd. Toen uiteraard niet wetende dat voor mij het grootste gemis heel snel zou volgen. Op 31 januari jl. heb ik heel plotseling afscheid moeten nemen van mijn allerliefste mama Mia Jongen-Smeets. Op zaterdag 6 februari jl. hebben we met veel eerbied en respect afscheid van mama genomen vanuit de H.H. Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Het was voor mij zwaar om zelf voor te gaan in haar uitvaartdienst, maar van de andere kant ook het allerlaatste wat ik nog voor mama kon doen. Nu alles achter de rug is, besef je pas heel goed dat dit het grootste gemis is in je leven. De lege plek die mama achterlaat zal nooit meer in je leven door wie of wat dan ook kunnen worden ingenomen. Het zal voortaan anders zijn!
Voor mijn familie en mijzelf zal er ongetwijfeld een moeilijke tijd gaan volgen. Het gemis, de pijn en het verdriet zijn enorm groot. Wel is het fijn om juist nu de warmte en liefdevolle zorgen van zoveel goede mensen om je heen te mogen ervaren. Mede ook namens papa en mijn zus en haar gezin wil ik dan ook graag iedereen bedanken voor de vele condoleances en blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van mama. Telefoontjes, email- en app-berichtjes en werkelijk honderden kaarten in de brievenbus met troostende, bemoedigende en vaak ook ontroerende woorden. Allemaal kleine lichtpuntjes in deze voor ons donkere tijd! We proberen kracht te halen uit ons geloof, uit onze hechte familieband en uit de vele mooie en dankbare herinneringen aan mama. Met mama’s steun vanuit de hemel daarboven en met de hulp, aandacht en zorg van vele goede mensen om ons heen, hopen we uiteindelijk door deze moeilijke tijd heen te komen. De tijd zal het leren!
Nogmaals heel veel dank voor jullie gebed, medeleven en begrip!

Het was, is en blijft voor ons een grote steun!
Alle goeds en Zalig Pasen!
U allen groetend,
Pastoor Freek Jongen


Nieuwe data E.H. Communie In verband met de huidige coronamaatregelen en de onzekerheid hoe e.e.a. zich de komende tijd zal gaan ontwikkelen hebben we besloten om de presentatie-vieringen van de communicantjes te laten vervallen. De communievieringen zijn verplaatst tot na de zomervakantie. Zie Communiedata


Gevraagd voor de Stichting bruggen van vriendschap: – breigaren en beddegoed. De stichting is geopend in de Voltastraat nr 11 op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, of telefonisch melden op nr, 045-5316232


Vieringen Meimaand
Nog niet duidelijk of vieringen Leenderkapel doorgaan
Het is nog niet duidelijk of de vieringen in de meimaand aan de Leenderkapel dit jaar kunnen doorgaan. Bij het ter perse gaan van dit parochieblad was nog niet in te schatten hoe de situatie rond de coronamaatregelen in mei zal zijn. Het bestuur van de Stichting Leenderkapelletje zal half april een besluit nemen over de dagelijkse vieringen in mei en de zaterdagvieringen in de maanden daarna.
 
Via de algemene media, de eigen nieuwsbrief de website www.leenderkapel.nlen het facebookaccount van de kapel zal in de tweede helft van april duidelijk worden gemaakt of de vieringen wel of niet kunnen doorgaan.
 
Wilt u ook de nieuwsbrief van de kapel ontvangen? Dat kan door ‘Vriend van de kapel’ te worden. De Vrienden van de Leenderkapel betalen elk jaar een vrijwillige bijdrage (minimaal 5 euro) ten behoeve van het onderhoud van de kapel. Vriend worden kan door een mail met uw naam en adres sturen naar info@leenderkapel.nl
Vieringen Meimaand Kapel in Kleikoelebosweg
Of de vieringen in de meimaand bij de kapel in de Kleikoelebosweg kunnen doorgaan is bij het ter perse gaan van dit parochieblad ook nog niet duidelijk in verband met de geldende corona maatregelen. Wanneer er meer duidelijkheid hierover is zullen wij u zo snel mogelijk informeren via de website van onze parochies.

Kerkbestuur en pastoraal team Samenwerkende Parochies SNNSamenvatting actuele maatregelen kerkbezoek i.v.m. Coronavirus  (n.a.v. protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’)


– Per kerkdienst hebben maximaal 30 bezoekers toegang.
– Hiervoor is vooraf reserveren op het parochiekantoor verplicht. 
– Wij verzoeken u dringend tijdens de kerkdienst een mondkapje te dragen.
– U hanteert alle andere maatregelen inzake hygiëne (handen reinigen, hoesten en niezen in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes) en gezondheid (bij verkoudheidsklachten en / of verhoging blijft u thuis).
– U komt tijdig voor aanvang van de eucharistieviering naar de kerk.
– Bij het binnenkomen van de kerk houdt u 1 ½ meter afstand van de bezoekers voor u.
– U neemt de vragen in de checklist gezondheidsklachten door. Alleen wanneer u alle vragen van deze lijst met ‘nee’ heeft beantwoord, heeft u toegang tot het kerkgebouw.
– Indien nodig volgt u bij binnenkomst en communiegang de voor een goede gang van zaken verantwoordelijke gastheer/gastvrouw. Looproute en beschikbare zitplaatsen zijn duidelijk gemarkeerd. Houd onder alle omstandigheden 1 ½ meter afstand tot andere bezoekers. Uitsluitend leden uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.
– U dient bij binnenkomst van de kerk en voor het ontvangen van de heilige hostie (op de hand) uw handen te ontsmetten m.b.v. het aanwezige ontsmettingsmateriaal.
– Tijdens de communie mag u het mondkapje afzetten.
– Volkszang (meezingen) is niet toegestaan.
– U ontsmet uw handen voordat u het geld voor een kaarsje bij het Maria-altaar in de offerblok deponeert.
– U kunt uw collectebijdrage na afloop van de viering kwijt in de collecteschaal bij de uitgang.  

Checklist gezondheidsklachten (i.v.m. maatregelen corona)
– Had u de afgelopen 24 uur last van een van de volgende verschijnselen?
– Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, verhoging, koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand koorts? / ja – nee
– Heeft in uw huishouden iemand benauwdheidsklachten? / ja – nee
– Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? / ja – nee
– Heeft u een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heeft in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had? / ja – nee
– Bent u in thuisisolatie omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld? / ja – nee
Alleen indien u alle vragen met ‘nee’ hebt kunnen beantwoorden heeft u toegang tot het kerkgebouw. 

Lees verder

Van gemis tot besef …… In deze bizarre coronatijd hebben we al heel veel moeten missen. Kerstmis en de viering van Oud en Nieuw was anders dan anders. Ja, ook het plezier en de gezelligheid van de Vasteloavendzullen we gaan missen. Het mondkapje is nu even belangrijker dan de feestneus!Mensen kunnen tegenwoordig niet meer tegen saaiheid, tegen een paar maanden niks. Angst voor de leegte. Dat is misschien wel het echte probleem. Het leven moet vol actie zijn, vol prikkels. Teksten die je leest zijn doortrokken van woorden als intens, passie, emotie en beleving. En over alles moet de dikke saus van leuk. Wat niet wordt gefotografeerd, gefilmd en gedeeld, bestaat niet!Gemis leidt echter ook tot besef …… Het tekort aan contact, elkaar niet kunnen zien of aanraken, doet ons in coronatijd ontdekken hoe belangrijk dat voor ons is. De mens is immers een sociaal wezen. We hebben anderen nodig. Ik hoop vooral dat het effect van deze coronacrisis mag zijn dat we eens over ons leven nadenken. Een leven dat voor menigeen tot nu toe zonder veel reflectie doordenderde, in illusie van de leukigheid: zolang we maar genieten, laten we al het andere waaien. De crisis nu drukt je met de neus op onze beperkingen. Met een stukje bezinning zou corona ook nog iets goeds brengen. Wat willen we nu écht met ons leven? Wat is er werkelijk belangrijk? Is dat die verre vliegreis, die dure auto? Of toch eerder het samenzijn met onze geliefden, familie en vrienden? Ik hoop dat er iets van dat besef mag blijven hangen ….. Dat er veel problemen in onze samenleving zouden kunnen worden opgelost door ons als mensen samen ergens voor in te zetten! Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! U allen groetend, Pastoor Freek JongenTARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                         € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag             € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld)*                                    € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld)*                                    € 475,00

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere
begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   € 75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande kerkdienst*   € 475,00

*  vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:      
5 jaar    € 62,50
10 jaar  € 125,00
20 jaar  € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:
5 jaar    € 137,50
10 jaar  € 275,00
20 jaar € 550,00


Actie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. 
Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. 
In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.

Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. 
Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). 
Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. 
 
Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur
 
Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 
 
Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 
 
Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf

zie ook onze kinderpagina    

WILT U IETS BETEKENEN VOOR EEN ANDER ?
De Zonnebloem Schaesberg is op zoek naar vrijwilligers om de afdeling te komen versterken
Wij zijn een fijn team van 14 vrijwilligers en 5 bestuursleden. 
Als U meer informatie wil kunt U contact opnemen met Jan Conjaerts 
 tel.: 06-53853006 
 email: janconjaerts@home.nl


Bezorgers Parochieklöksjke gevraagd. Wij zijn dringend op zoek naar bezorgers van ’t Parochieklöksjke in de straten van de H.Familie Parochie in Schaesberg (Lichtenberg) en de H.Hart van Jezus Parochie in Nieuwenhagerheide.Voor inlichtingen en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met dhr. K.Bosch tel: 045-5310686.


Openingstijden kerkhoven Samenwerkende Parochies SNN:

Kerkhof Kakert10.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Kerkhof Nieuwenhagen                  10.00-17.00 uuraanvang wintertijd
Kerkhof Leenhof09.00-17.00 uur1 november-31 maart
Kerkhof Eikske                  09.00-17.00 uur1 november-31 maart

 

Telefonisch contact met
pastoor Freek Jongen
Door de maatregelen die door de overheid zijn genomen ivm het Coronavirus zijn wij natuurlijk ook beperkt in ons pastorale werk. Huisbezoeken kunnen helaas niet plaatsvinden. Toch hebben mensen juist nu behoefte aan een gesprek. De huidige tijd maakt velen onzeker en angstig. Wanneer u graag daarover een keer wilt praten, dan mag u mij altijd bellen: 5313325. Weet dat ik met u allen meeleef en u kunt rekenen op mijn gebed.
Alle goeds en blijf vooral gezond.
Hartelijke groeten,
Pastoor Freek Jongen


 

 Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaarsje:

* Mariakapel; in de kerk van
OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen
Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u
(Hoofdingang rechts)

* Mariakapel; in de kerk van
H.Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide
Dagelijks open van 09.00u tot 19.00u
(Linker hoofdingang, direct links)

* Mariakapel; in de kerk van
Petrus en Paulus te Schaesberg
Dagelijks open van 09.00u tot 17.00u
(Ingang onder de toren)