1. WELKOM

Pennenstreek van pastoor ….

Nu we er toch zijn …..

Een aantal jaren geleden draaide op de Nederlandse televisie het bekende programma Nu we er toch zijn. De verslaggever gaat in de uitzending met een camerateam de straat op om de gastvrijheid van Nederland te testen. Hij belt bij willekeurige mensen aan en vraagt of hij even binnen mag komen. Bij de één vraagt hij om een kopje koffie, bij de ander om een boterham en bij het laatste adres vraagt hij zelfs of hij mag blijven slapen. Het viel mij telkens weer op hoeveel mensen bereid waren om spontaan mee te werken. Ze zwaaiden de deur wijd open en de verslaggever en zijn mensen mochten binnenkomen. Het waren vaak spontane ontmoetingen, waarbij mensen vaak dingen zeiden om eens goed over na te denken.

In de afgelopen jaren heb ik als pastoor in onze parochies al heel wat levensgeschiedenissen van mensen te horen gekregen. Hun vreugde. Maar ook hun zorgen. Hun verdriet. Om de kinderen. Om een verloren echtgenoot. Een ongeneeslijke ziekte. Problemen op het werk. Of vragen die ze bij het geloof hebben. Stuk voor stuk bijzondere ontmoetingen. Gewone mensen die, tussen twee slokken koffie door, heel diepzinnige dingen konden zeggen. Net als de verslaggever van het programma Nu we er toch zijn, voel ik mij in onze parochies op heel veel plaatsen zeer welkom!

Over enkele weken gaan we weer Kerstmis vieren. Hopelijk kunnen we u dan op het geboortefeest van Jezus weer gastvrij verwelkomen in onze kerkgebouwen. Niet zoals afgelopen jaar. Toen we in een lockdown zaten en op Kerstavond de deuren van het kerkgebouw zelfs gesloten bleven. Een hele bizarre Stille Nacht!

Veel belangrijker is eigenlijk de vraag: Hoe welkom is God eigenlijk in mijn leven? In de bloei van je leven, wanneer alles meezit, denken we vaak God niet nodig te hebben. Maar juist op momenten van tegenslag, ziekte en dood, als veel opgebouwde zekerheden dreigen weg te vallen, is God dikwijls onze enige houvast en steun. Weet dan dat u bij God altijd welkom bent. Zijn deur is nooit op slot, maar staat altijd op een kier. U kunt naar binnen, wanneer u wilt.

Pastoor Freek Jongen

 

Minder H. Missen in maand januari (vanaf 27 dec.)

In januari a.s. hoopt kapelaan Sebastian op vakantie te gaan naar zijn familie in India. Dit jaar is hij nog niet op vakantie kunnen gaan naar zijn geboorteland vanwege de strenge coronamaatrdegelen.

 Hopelijk dat het binnenkort voor hem wel mogelijk is. Hierdoor hebben we wel het aantal H. Missen in de maand januari moeten beperken. Concreet betekent dit het volgende:

Door de week alleen een H. Mis op:

    Dinsdag om 19.00 u in de H. Hart van Jezuskerk

Vrijdag om 19.00 u in de Petrus en Pauluskerk

 In het weekend zijn in bovengenoemde periode de H. Missen als volgt:

Zaterdag om 15.30 u in Zorgcentrum Dr. Calshof

Zaterdag om 18.00 u in de parochiekerk OLV Hulp der Christenen

Zondag om 9.30 u in de H. Hart van Jezuskerk

Zondag om 11.00 u in de Petrus en Pauluskerk

Lees meer
Lees meer

Parochiekantoor H. Hart Van Jezus:

Gesloten op dinsdag 28 december.

Geopend op vrijdag 24 en 31 december, van 10.00u tot 12.00u.

Vanaf 4 januari is het kantoor op de normale dagen en tijden weer geopend.

Nieuw Bericht over coronamaatregelen R.K. Kerk:  zie onderstaande tekst of klik op…  Update Corona

Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in (10 november 2021)

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk, en dus ook in de kerken van onze parochiefederatie:

 –      Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

–      Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

–      Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

 Kerkbestuur federatie samenwerkende parochies Schaesberg, Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen. 

Lees meer

KERSTMARKT

In het zaaltje naast de P & P – kerk, Hoofdstraat, Landgraaf (Schaesberg) 

  1. Zaterdag 4 dec. 13.00u – 17.00u 
  2. Zondag 5 dec. 12.00u – 17.00u

KERSTMARKT

  • Uitzonderlijk mooihandwerk van de hobbygroep voor het goede doel 
  • Zeer mooie handgemaakte artikelen uit het Afrikaanse Sierra Leone 
  • Prachtige beelden, vazen, kerstartikelen. Nog over uit de Wereldwinkel, zeer lage prijzen

Dit alles onder het genot van koffie / thee, frisdrank, wafels en glühwein 

QR-code en ID verplicht *

Koempelmissen

Zondag 5 december a.s.om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Barbaradagen herdenking van de overleden koempels van de Oranje Nassau IV mijn in Heerlen. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door Fanfare St. Barbara GA uit de Kakert.

 Zondag 23 januari a.s. om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Herdacht worden de overleden koempels van de Oranje Nassau II mijn in Schaesberg. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Parkstad Saxofoonkwartet.

Afscheid van het Dameskoor Nieuwenhagerheide

Op 15 februari 1977, bijna 44 jaar geleden werd het dameskoor onder begeleiding van kapelaan Cordewener en organist / koster P. van de Wal opgericht. Er werd gestart met 30 leden, enkele maanden daarna waren dat er al 43, de gemiddelde leeftijd was 54 ½ jaar. Een van de dames, mevr. T.Heinen – Eggen is lid vanaf het eerste uur!

 Het doel was het opluisteren van begrafenissen, huwelijksmissen en “andere gezangen”. De contributie bedroeg fl 1,- per mnd. op vrijwillige basis. Kapelaan Cordewener was de eerste geestelijk adviseur / voorzitter, in de navolgende jaren waren dat, kapelaan Spee, pastoor Hacking, pastoor Bouman en pastoor Jongen. De koster / organist, startte met de repetities, 3 kwartier per week. Aan het eind van het eerste jaar waren er 33 begrafenissen, 4 huwelijken en 19 andere diensten opgeluisterd! Dhr. van de Wal werd in 1980 opgevolgd door Toine Sporken, in 1992 volgde Jo Louppen, de huidige dirigent. Het aantal leden bleef jaren gelijk, in 2002 echter was er een dieptepunt met 21 leden, terwijl de vieringen redelijk constant bleven, gemiddeld 60 per jaar, ongeveer ¾ rouwvieringen. Het koor had een sterk sociaal karakter, naast het zingen werd er koffie gedronken, gekiend en elk jaar werd er een reisje georganiseerd, langs de Rijn, naar Den Bosch, de Eifel, Trier, de Floriade. Er werd steeds veel gelachen en iedereen genoot van de gezelligheid.

In 1997 bij het 20 jarig bestaan bestond het koor uit 37 leden, daarna bleef het aantal leden minderen, enkele overlijdens, zieken, en er kwam geen verjonging.

De koorleden bleven hun best doen, de muziek werd gaandeweg iets aangepast en ze bleven trouw vooral de begrafenismissen op luisteren, en de missen op 2eKerstdag en 2ePaasdag waren hoogtepunten.

De hoge leeftijd, slechtere gezondheid, maar uiteindelijk heeft Corona ook dit koor parten gespeeld, het wordt steeds moeilijker om met een klein groepje de missen met de gewenste kwaliteit op te luisteren. Daarom is er besloten niet verder te gaan. De dames nemen afscheid in een viering op zondag 5 december, die wordt opgeluisterd door het gemengd kerkelijk zangkoor samen met enkele leden van het dameskoor.

Dames, de parochie dankt jullie heel hartelijk voor jullie inzet door de jaren heen! 

Lees meer

 

Helaas hebben we onze Devotiekapel in de kerk van O.L.V. Hulp der Christenen te Nieuwenhagen moeten sluiten, dit i.v.m. overlast die we er steeds aantroffen.

Vanwege een versie-update op deze website werken alle digitale invulformulieren niet meer. Natuurlijk is contact mogelijk: zie onder  2. Adressen  (in bovenstaand hoofdmenu).

 Inschrijven / Uitschrijven nieuwsbrief kan via: info@samenwerkende-parochies-snn.nl

GEMENGD KERKELIJK ZANGKOOR ST. CAECILIA NIEUWENHAGEN

Op zaterdag 4 decembera.s. zal het gemengd kerkelijk zangkoor St. Caecilia Nieuwenhagen om 18.00 uur de Eucharistieviering opluisteren in onze parochiekerk aan de Heigank Nieuwenhagen. Aansluitend zal in verenigingslokaal ‘Dierks’ een wel heel bijzondere jubilaris intern gehuldigd worden door Pastoor Jongen, President van het koor. Sybill Cremers-Cremersis 50 jaarals lid verbonden aan het koor maar daarnaast is zij ook 25 jaar dirigent. In 1971 werd zij lid van het koor, was secretaris van 1984-1995, reserve organist en -dirigent vanaf 1986 en uiteindelijk dirigent vanaf 1995 tot heden met een tussenpauze van ongeveer 1 jaar.

 Sybill is een aimabele persoonlijkheid die het koor blijft motiveren, niet alleen door muziek te maken maar ook door onderlinge vriendschap en verbondenheid. Kwaliteit staat bij haar hoog in het vaandel en ook in coronatijd bleef zij zich inzetten voor het koor. Zij weet op een fijne manier mensen voor zich te winnen en muziek loopt als een rode draad door haar leven. Naast muzikaliteit heeft zij ook een creatieve kant en dat gaat heel goed samen. Door haar bevlogenheid weet zij het koor telkens weer te brengen tot mooie klanken. Leden en bestuur feliciteren Sybill van harte met deze mijlpaal. U wordt vriendelijk uitgenodigd om de feestelijke Eucharistieviering bij te wonen. Wij repeteren op maandag- avond van 20 tot 22 uur in ‘zaal Dierks’ aan de Hoogstraat, u bent welkom. Voor bijzonderheden: www.gkzstcaecilianhagen.nl 
Read more

VERDRIET DAT JE DEELT, KUN JE DRAGEN

De samenwerkende parochies van Schaesberg , Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen bieden rouwverwerkingsbijeenkomsten aan met betrekking tot partnerverlies of verlies van een kind. Verdergaan na het verlies van je  partner of je kind, het is zwaar en naar mate de tijd verstrijkt wordt het moeilijker. Je kunt je verhaal niet meer bij de ander kwijt  en je ervaart dat voor iedereen om je heen het leven gewoon doorgaat. Dat terwijl dat van jou regelmatig op de kop staat. Er zijn zoveel vragen, gevoelens van verdriet, opstandigheid en eenzaamheid.

Als het eerst jaar maar voorbij is wordt zo vaak tegen je gezegd. De realiteit is echter dat het dan pas begint. Het eerste jaar word je geleefd, er moet veel geregeld worden en er is veel aandacht voor je persoonlijke situatie. Maar dan vermindert de aandacht en dringt het langzaam tot je door, dat jij je partner of je kind kwijt bent.

Jouw leven is totaal veranderd en dat doet pijn. Contact met mensen die in dezelfde situatie verkeren, kan ondersteunend zijn in de verwerkingvan het verdriet. In het parochiezaaltje grenzend aan de Petrus & Pauluskerk aan het Kerkplein te Schaesberg, zullen in totaal zes rouwverwerkingsbijeenkomsten  gehouden worden.

Deze vinden plaats op iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. De eerste  bijeenkomst is gepland op woensdag 5 januari 2022.

Als u besluit deel te nemen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij:

Sybille  Gering Tel: 045 – 5414148

Phiel Kuppers  Tel: 0625120986

Uiteraard kunt U  zich ook aanmelden bij het parochiekantoor van de Petrus & Pauluskerk. Dit kan op dinsdag of donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur, tel: 045- 5313325.

Wij hopen U graag te mogen verwelkomen. 

Lees meer

Openingstijden kerkhoven

KerkhofOpeningstijdDatum
Kakert10.00-17.00uur1 november - 31 maart
Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Nieuwenhagen10.00-17.00uuraanvang wintertijd
Leenhof09.00-17.00 uur1 november - 31 maart
Eikske09.00-17.00 uur1 november - 31 maart

Volg ons ook op de site

 Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl . In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.

TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                       €  12,50

Misintentie zaterdag / zondag / feestdag            €  27,50

Begrafenismis (rouwgeld)*                                   €  475,00

Huwelijksmis (trouwgeld)*                                  €  475,00 

Begeleiding naar crematorium dan wel een andere  begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst            €  75,00

Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande  kerkdienst*             €  475,00

*       vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematoriumaanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumkerkbijdrageis vastgesteld op € 84,00.

Stichtingen:(gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:       5       jaar       €  62,50

10       jaar        € 125,00

20       jaar       € 250,00

Eucharistieviering op zaterdag / zondag / feestdag:

5 jaar          € 137,50

10 jaar       € 275,00

20 jaar      € 550,00

Lees meer

Actie Kerkbalans:

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

 In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw. Wij hebben eerder dit jaar onze deuren met tegenzin gesloten. Graag hadden wij ze vervolgens weer wagenwijd opengezet om iedereen van harte welkom te heten. Helaas is het anders gegaan. Juist nu, in dit moeilijke jaar, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen. Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen).

Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Wilt u geven, geef dan slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur

Parochies Schaesberg:  NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus

Parochie Nieuwenhagerheide:  NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus

Parochie Nieuwenhagen:  NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie Maria Hulp der Christenen Landgraaf 

Lees meer

Devotiekapellen

 

Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaars.
Mariakapel:in de kerk van OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.
--->>> I.v.m. overlast gesloten!<<<---
(Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u.
Hoofdingang rechts.)--->>> I.v.m. overlast gesloten!
Mariakapel:in de kerk van H.Hart van Jezus te NieuwenhagerheideDagelijks open van 09.00u tot 19.00u.
Linker hoofdingang, direct links.
Mariakapel:in de kerk van Petrus en Paulus te SchaesbergDagelijks open van 09.00u tot17.00u.
Ingang onder toren