2f. Kerkbijdrage / Tarieven

Kerkbijdrage / Tarieven

CONTACT-ADRES:Tel.nr:
• P&P / Leenhof:
e-mail: secretariaat.spsnn@gmail.com
NL 58 RABO 0146 0005 01
t.n.v. Parochie HH.Petrus & Paulus
06 27 455 125
(bij voorkeur na 20.00 uur)
• H.Hart van Jezus Nieuwenhagerheide:
e-mail: kerkklok@live.nl
NL15 RABO 0136 3000 14
t.n.v. Kerkbijdrage parochie H.Hart van Jezus
• H.Familie Lichtenberg:
e-mail: kerkklok@live.nl
NL97 RABO 0146 0010 60
t.n.v. Kerkbijdrage H.Familie te Landgraaf
• Michaël Eikske :
e-mail: p.p.parochie@planet.nl
NL16 RABO 0146 0013 54,
t.n.v. Kerkbestuur Michaël
• Barbara Kakert:
e-mail: secretariaat.spsnn@gmail.com
NL 96 RABO 0146 0607 33,
t.n.v. t.n.v. Kerkbestuur Barbara
06 27 455 125
(bij voorkeur na 20.00 uur)
• OLV Hulp der Christenen:
e-mail: wouwjcm@ziggo.nl
NL10 INGB 0001 2148 62 of:
NL76 RABO 0136 3975 65
t.n.v. adm. Kerkbijdrage
par. O.L.Vrouw Hulp der Christenen
06 25 213 259

Tarieven 2021

Misintentie door de week                                                  € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag                       € 27,50
 
Begrafenismis (rouwgeld) *                                               € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld) *                                              € 475,00
Begeleiding naar crematorium, dan wel een andere
– begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst          € 75,00
Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande
– kerkdienst *                                                                       € 475,00

* vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op             € 84,00. 

Stichtingen: (gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)

Dienst door de week:
5 jaar       € 62,50
10 jaar     € 125,00
20 jaar    €  250,00

Eucharistieviering op zaterdag/zondag/feestdag:
5 jaar       € 137,50
10 jaar     € 275,00
20 jaar    € 550,00

Actie Kerkbalans (Kerkbijdrage).

Aktie Kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn.

Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

In onze parochies willen wij dit zijn voor u. Maar vooral willen wij in onze parochies omzien naar elkaar; mensen met elkaar verbinden. Want kerk zijn is meer dan alleen het kerkgebouw.

Wij hebben in het afgelopen jaar de deuren maar mondjesmaat voor u kunnen openzetten. Wij hadden dit zo graag anders gewild. Wij willen er – vooral in deze moeilijke tijd – voor onze parochianen zijn. Met open armen en deuren iedereen ontvangen. En juist nu, in tijden waar het al moeilijk is voor iedereen, vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Door ons vandaag te steunen, helpt u ons er ook morgen voor iedereen te zijn. Wij willen graag dat onze kerken een plek van betekenis zijn én blijven; voor u, voor anderen.

Wij krijgen als kerk (parochie) geen subsidie en zijn daarom financieel afhankelijk van de bijdragen van onze leden (parochianen). Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor/ kapelaan moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochianen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Alleen samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Wilt u geven, geef dan slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u 5 jaar of meer achter elkaar, dan kunt u (onder voorwaarden) het volledige bedrag aftrekken. U kunt hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiekantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder.

Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage.

Pastoor Freek Jongen en kerkbestuur

Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 

Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 

Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 

Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf

Aanmeld- Wijzigingsformulier kerkbijdrage  (pdf-formulier, om te downloaded)