7b. Kindernevendienst

Kindernevendienst

Kindernevendienst / kinderwoorddienst algemene informatie voor ouders / begeleiders

Met regelmaat worden in onze parochies kinderwoorddiensten gehouden.

In de HH. Petrus & Pauluskerk in Schaesberg is dat op elke 1e zondag van de maand tijdens de H.Mis van 11.00 uur.

In de kerk Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen in Nieuwenhagen is dat elke tweede zaterdag van de maand tijdens de H.Mis van 18.00 uur.

Wat houd zo’n kinderwoorddienst of kindernevendienst in? Het doel is om kinderen vertrouwd te maken met de liefdesboodschap van Jezus.

Aan het begin van de H.Mis nodigt de priester de kinderen uit om samen met een of twee begeleiders, naar een aparte ruimte te gaan. Hier wordt het evangelie van die zondag op kinderlijke wijze voorgelezen of naverteld. Het thema wordt daarna samen besproken, waarbij een link gelegd wordt naar het dagelijks leven van kinderen.  In sommige kinderwoorddiensten wordt er ook getekend, gekleurd of geknutseld.

Het knutselwerkje dat de kinderen mee naar huis nemen, herinnert hen gedurende de komende week aan het besproken thema. Zo blijft de boodschap levend.

Na afloop van de kinderwoorddienst komen de kinderen terug in de kerk en kunnen ze bij hun ouders plaatsnemen.

Nu door de coronamaatregelen geen kerkbezoek mogelijk is, zal er tijdelijk dus ook geen kinderwoorddienst zijn.

Daarom willen wij kinderen tegemoet komen door via deze site toch wat informatie en verwerkingsmogelijkheden aan te bieden.

Kinderwoorddienst Hoogfeest van het Heilig Sacrament, tijdens pandemie.

Evangelie : Johannes 6, 51-58

Op een dag zei Jezus tegen zijn mensen: ”Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, dat Ik geef voor het leven van de wereld.”
De Joden kregen hierover ruzie met elkaar. Ze zeiden: “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?”
Toen zei Jezus tegen hen: “Luister goed, wat Ik jullie zeg: als jullie het vlees van de Mensenzoon niet eten en zijn bloed niet drinken, hebben jullie het leven niet in je.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwig leven.
Ik zal hem uit de dood doen opstaan bij het einde van de wereld.
Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed echte drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft met Mij verbonden, en Ik met Hem.
Ik ben door de Vader die leeft gezonden.
Ik leef door de Vader.
Iedereen die Mij eet, zal zo ook leven door Mij.
Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Het is anders dan bij de voorouders.
Zij hebben het manna gegeten en zijn toch gestorven.
Wie dit brood eet, zal eeuwig leven.

Ik wil jullie een verhaaltje vertellen:
In de Friese stad Stavoren woonde eens een hele rijke vrouw, men noemde haar de Vrouwe van Stavoren. Ze was zo rijk, dat ze zich begon te vervelen. Op een dag raakte ze uitgekeken op haar dure spulletjes. Ze wilde iets bijzonders, iets aparts. Daarom vroeg ze aan een zeeman of hij voor haar het allermooiste wilde meebrengen, dat er op aarde te vinden was. Ze had natuurlijk verwacht dat hij edelstenen, dure kleding of zeldzame kunstwerken zou meebrengen. Wat keek ze verbaasd op toen hij in plaats daarvan, goudgele tarwe meebracht! De zeeman had zo gedacht: van goud en sieraden kun je niet leven, van tarwe wél, daar kun je brood van maken en wie kan er nu zonder brood?
Jammer genoeg was de Vrouwe van Stavoren er helemaal niet blij mee, ze voelde zich zwaar beledigd en wilde het graan niet eens aan de armen geven! Ze liet de tarwe in zee gooien! een bedelaar voorspelde haar toen: Eens zult u weten wat het is om te moeten bedelen om een stukje brood! U en alle rijke mensen uit deze stad!” De voorspelling kwam uit. Al haar schepen vergingen in een storm! Ze verloor heel haar rijkdom en moest op den duur zelf gaan bedelen om brood! Men noemde haar nu spottend: het vrouwtje van Stavoren.

Uitleg:
Wat hebben wij dagelijks nodig om te leven en te groeien? Wat zou er gebeuren als je geen eten of drinken had? Nou je kunt er ziek van worden en zelfs er dood aan gaan.
Op Witte Donderdag gaat de aandacht vooral naar het lijden en sterven van Jezus. Vandaag vieren we nog eens apart het grote geschenk dat Jezus ons geeft, aan ieder van ons in de Heilige Communie. Het evangelie van deze dag krijgt meer betekenis wanneer je leest wat eraan vooraf gaat. De dag dat Jezus over zichzelf zegt: “Ik ben het levend brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid”. Het Levend Brood is de kern van de Eucharistie en van Sacramentsdag. De Eucharistie is hét sacrament van de liefde.
Wat is het brood en wijn toch belangrijk, vinden jullie niet? Jezus wil hier ook mee zeggen dat Hij altijd bij ons wil blijven. Hij zelf is onze vrede. Dit vieren wij ook in de H. Eucharistie met brood en wijn.

Ook is Sacramentsdag de dag van processies waarbij de Monstrans met de Heilige Hostie, het Lichaam van Christus, rondgedragen wordt door de kerk en zelfs daarbuiten door de straten van de parochie. Het is echt een groot feest met muziek en zang.

Sacramentsdag (gedicht)

Toen Jezus met zijn vrienden voor ’t laatst aan tafel lag,
Nam Hij één van de broden, de beker wijn en sprak:
‘Het brood dat is mijn lichaam, de wijn, dat is mijn bloed.
Wie eet van deze maaltijd die blijft in Mij voorgoed!’

Het liefdemaal van Jezus wordt elke dag herhaald:
De priester doet aan tafel wat d’ Heer heeft voorgedaan.
Het brood wordt Jezus’ Lichaam, de wijn wordt Jezus’ Bloed.
Als wij de Heer ontvangen blijft Hij in ons voorgoed.

Van vele korrels tarwe maakt men het ene brood
Zo vormen wij één lichaam als Jezus in ons woont.
Zoals van vele druiven gemaakt wordt zoete wijn,
Zijn wij in de communie tezamen, groot en klein.

Kinderwoorddienst 4ezondag van Pasen, tijdens pandemie.

Thema:

Jezus de Goede Herder

Je was vast wel eens op visite bij de schaapskooi of hebt in het veld wel eens een herder met schapen gezien.

Wat doet een herder allemaal?

Hij zorgt dat de schapen genoeg eten en drinken hebben. Hij brengt ze veilig naar weiden waar ze lekkere grasjes, kleine plantjes en kruiden kunnen eten.
De herder kent de weg, dus hij loopt voorop. En de schapen die gaan allemaal achter hem aan.

Als een paar schapen de verkeerde kant op lopen, dan zorgt de herder dat de hond ze weer vlug bij de kudde brengt. Samen met de herdershond houdt de herder de kudde bij elkaar.

Soms is een schaap wel eens eigenwijs en loopt het bij de kudde weg, omdat het denkt een veel beter plekje met lekker gras te vinden. Dan verdwaalt het, of komt het vast te zitten in doornstruiken.

De herder gaat het verdwaalde en zoekgeraakte schaap dan zoeken. Niet eventjes vlug, maar net zolang tot hij het gevonden heeft! Hij brengt het dan weer veilig bij de anderen schapen op de goede weg.

Een herder kent al zijn schapen. Hij roept ze bij hun naam. En de schapen kennen de herder, ze kennen zijn stem en vertrouwen hem. Daarom volgen ze hem.

Wat gebeurt er nu als er gevaar dreigt voor de schapen? Als een dief ze wilt stelen om te slachten, of als een wolf ze wil verslinden? Zou de herder dan vlug naar huis rennen om zelf veilig te zijn, of zou hij zijn schapen beschermen?
Wat denk je?

Nu weet je al heel veel over een herder met schapen, maar wat heeft dit nu met Jezus te maken?
Nou eigenlijk heel veel. Jezus zegt zelf: Ik ben de Goede Herder! Misschien weet je dat Jezus voorbeelden gebruikt als Hij iets wil uitleggen. Vandaag gebruikt Hij het voorbeeld van de Goede Herder. Als Hij zegt dat Hij de Herder is, dan zijn wij de schapen!

We gaan eens kijken hoe dat zit en of dat ook nu in 2020 ook bij ons zo is.

De herder kent de weg. Hij brengt ze naar weiden waar alles is wat ze nodig hebben.
Jezus weet precies wat wij nodig hebben om gelukkig te worden. Hij wil ons ook nu nog helpen. Je hoeft Hem maar te vragen.

Als een paar schapen de verkeerde kant op lopen, dan zorgt de herder dat de hond ze weer bij de kudde laat komen, zo komen ze weer op de goede weg.
Ook tegenwoordig zijn er mensen die denken dat ze zelf het allerbelangrijkste zijn. Ze willen steeds meer geld, de baas spelen, andere mensen bedriegen, stelen, enz..
Dan komt er een dag dat ze merken dat ze heel eenzaam zijn, omdat ze geen échte vrienden hebben. Jezus stuurt mensen op hun pad die hen opnieuw laten nadenken over hun leven. Zo kunnen ze weer op de goede weg komen.

Soms is een schaap wel eens eigenwijs en loopt het bij de kudde weg. Dan verdwaalt het of komt het vast te zitten in doornstruiken.
Dat doen wij ook wel eens. We denken dat we het zelf veel beter weten allemaal. We hebben vaak geen zin om te doen wat van ons gevraagd wordt. Als we ons werkje moeten afmaken, of ons speelgoed moeten opruimen.
We zeggen “Ik doe het straks of morgen wel”. Maar ondertussen wachten we tot iemand anders doet wat wij moeten doen.
Toch voel je dan diep van binnen dat het niet goed was wat je deed en je krijgt spijt. Dat voelt (prikt) net zoals de stekels van een doornstruik.
Hoe fijn is het dan, als je fout vergeven wordt en je er weer bij mag horen.
Zo is het ook met Jezus, Hij komt meteen naar je toe om je te vergeven en je in zijn armen te sluiten. Zijn liefde is veel groter dan de grootste fout die iemand maken kan.

Een herder kent al zijn schapen. Hij roept ze bij hun naam. En de schapen kennen de herder en vertrouwen hem.
Jezus kent ons allemaal bij onze naam. Hij roept jou en nodigt jou uit Hem te volgen. En wij, kennen wij Jezus? Hoe kunnen wij Jezus goed leren kennen en vertrouwen? Dat kan door te luisteren of te lezen, wat Hij gezegd en gedaan heeft.
Tot een volgende kinderwoorddienst!

Vaak voel je wel een beetje aan, wie je echt aan het helpen is en wie je de verkeerde kant op stuurt. Maar sommige mensen zijn heel goed in het ompraten.
Ook in het leven weet je vaak niet zeker of je de goede keuze maakt. Dat gebeurt ons allemaal. Als je het echt niet weet vraag dan raad aan mama en papa, of familie en vraag Jezus je te helpen kiezen.

Kleurplaat, click er op om te printen

Als je het leuk vindt zelf een super zacht schaapje te maken, dan kijk maar eens naar dit voorbeeld.
Knip uit en plak de pootjes aan het lijfje. Dan plak je het lijfje vol zachte watjes. Als laatste het hoofdje. Eerst kleuren en dan plakken kan natuurlijk ook. Veel plezier!

Om zelf te maken, click er op om te printen