1. WELKOM

PERSBERICHT   (Corona-maatregelen)  Samenvatting uit de nieuwsbrief van het Bisdom Roermond d.d. 20-12-2021     De bisschoppen hebben als volgt besloten:

Lees meer

Pennenstreek van pastoor ….

Ik vertrek!

Wellicht hebt u ook wel eens gekeken naar het bekende TV programma Ik vertrekop NPO1. Dat programma laat ons zien hoe mensen het ervaren om naar een heel ander land te verhuizen, soms helemaal naar het einde van de wereld om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Zo’n vertrek valt niet altijd mee. Je moet wel met een zekere openheid en onbevangenheid in het leven staan en er op ingesteld zijn dat het in de praktijk allemaal toch wel net even iets anders is dan je tevoren had gedacht. Dat het bijvoorbeeld niet overal zo gemakkelijk is om nieuwe kennissen te maken, zeker als je de taal niet spreekt, dat je kunt verdwalen of stranden in de regel- en wetgeving van zo’n vreemd land of dat er andere tegenvallers zullen komen op je levenspad. Op de eerste zondag… 

Lees meer

Voor vorige edities klik op :   Pennenstreek

Minder H. Missen in maand januari (vanaf 27 dec.)

In januari a.s. hoopt kapelaan Sebastian op vakantie te gaan naar zijn familie in India.

Lees meer

Parochiekantoor H. Hart Van Jezus:

Vanaf 4 januari is het kantoor op de normale dagen en tijden weer geopend.

Blasiuszegen

In het weekend van 5 en 6 februari a.s. bent u in de gelegenheid om aan het einde van de vieringen de Blasiuszegen te ontvangen. De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius en volgens de traditie vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen.

Goede voornemens…

 Met de start van het nieuwe jaar willen we weer terug naar de goede gewoonte van koffie drinken op de 1ezondag van de maand na de H.Mis in het parochiehuis van de H.Hart parochie. Laten we duimen dat het weer kan, natuurlijk op corona afstand.

Koempelmissen

 Zondag 23 januari a.s. om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Herdacht worden de overleden koempels van de Oranje Nassau II mijn in Schaesberg. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Parkstad Saxofoonkwartet.

Op zondag 13 februari a.s. vindt om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg weer een Koempelmis plaats. We herdenken dan de overleden koempels (73 ondergronds en 38 bovengronds) van de voormalige Oranje Nassau I mijn in Heerlen. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door Fanfare Harpe Davids uit Brunssum.

Ging Dialekmès

Op vasteloavendszondig is ut traditie dat in de P&P-kirk ing Dialekmès weët gevieërd. Ellef joar hingeré hat ut Feskomité Sjeeter Dialekmes mit veuël plezeer en sukses de Dialekmès georganizeerd, woabei de kirk jieëker joar sjtampvol zoot. Vieër hèje dit joar och wèr geer ing sjun Dialekmès wille organizere, maar ut corona-virus lieët dit nit tow. Alles wat betrekking hat op vasteloavend is aafgelas en geet nit durch. Ginne prins oeëtgerope, d’r optoch aafgelas en -zoë wie ut noeën oeëtziet- de wieëtsjafte gesjlote.

Veuël erger kin ut nit weëde.

De maatregele die de hoeëg dames en here in Den Haag bijee gefriekeld hant, geëve aa dat nit mie es fieftig luuj teëgeliek in de kirk mage zieë, die dan och nog ins minstens angerhoave meteroeëtee motte blieven. Wie wilste zoeë kinne sjoenkele en ee bietje sjpas make.

Dit alles hat ut Feskomité doeë besjleete um -graat wie veuërig joar- och dit joar ging Dialekmès te vieëre op vasteloavendszondig, 27 fibberwaar. Zelfs went, wie durch ee wônder, vieër mit z’n alle toch nog vasteloavend kinne vieëre, dan lukt ut nit mieë um nog ing fatsuunlike Dialekmès in elkaar te drieëne. Want ut is veuël werk um ing sjun en zinvolle mès te make.

Vieër hope va ganser harte dat deë kwatsj mit dat virus binnekot hinger ôs lik en dat vieër uch volgend joar allenuj wer in de P&P-kirk mage begroete bij de Sjeeter Dialekmès.

Feskomité Sjeeter Dialekmès

Een waar gebeurd kerstverhaal.

 De Heemkundevereniging blikt terug in de tijd

Op 24 december 1943 is de nachtmis op Nieuwenhagerheide om 19.45 uur uit. Zes jongens die in het koor hebben gezongen lopen snel naar huis om voor de avondklok binnen te zijn. Zij zongen onderweg nog wat kerstliedjes. Plotseling stopte een Duitse legerauto naast ze en een soldaat snauwde ze toe, dat ze op de auto moeten klimmen. Een van hen wist te ontsnappen. Wat waren ze bang. Toen de auto na een rit op de Brunssummerweg bij Smeets in Waubach stopte moesten ze mee naar een grote tent. Daar kregen ze van een soldaat die ze in het “plat” toesprak te horen dat ze de nachtmist moesten zingen. Eerst kregen ze nog een groot stuk koek en chocolademelk.

Lees meer

Afscheid van het Dameskoor Nieuwenhagerheide

Op 15 februari 1977, bijna 44 jaar geleden werd het dameskoor onder begeleiding van kapelaan Cordewener en organist / koster P. van de Wal opgericht. Er werd gestart met 30 leden, enkele maanden daarna waren dat er al 43, de gemiddelde leeftijd was 54 ½ jaar. Een van de dames, mevr. T.Heinen – Eggen is lid vanaf het eerste uur!

Lees meer

VERDRIET DAT JE DEELT, KUN JE DRAGEN

De samenwerkende parochies van Schaesberg , Nieuwenhagerheide en Nieuwenhagen bieden rouwverwerkingsbijeenkomsten aan met betrekking tot partnerverlies of verlies van een kind. Verdergaan na het verlies van je  partner of je kind, het is zwaar en naar mate de tijd verstrijkt wordt het moeilijker. Je kunt je verhaal niet meer bij de ander kwijt  en je ervaart dat voor iedereen om je heen het leven gewoon doorgaat. Dat terwijl dat van jou regelmatig op de kop staat. Er zijn zoveel vragen, gevoelens van verdriet, opstandigheid en eenzaamheid.

Lees meer

Vanwege een versie-update op deze website werken alle digitale invulformulieren niet meer. Natuurlijk is contact mogelijk: zie onder  2. Adressen  (in bovenstaand hoofdmenu).

 Inschrijven / Uitschrijven nieuwsbrief kan via: info@samenwerkende-parochies-snn.nl

Openingstijden kerkhoven

KerkhofOpeningstijdDatum
Kakert10.00-17.00uur1 november - 31 maart
Petrus en Paulus08.30-17.00 uuraanvang wintertijd
Nieuwenhagerheide09.00-19.00 uurhele jaar
Nieuwenhagen10.00-17.00uuraanvang wintertijd
Leenhof09.00-17.00 uur1 november - 31 maart
Eikske09.00-17.00 uur1 november - 31 maart

Volg ons ook op de site

 Volg ons ook op de site: www.samenwerkende-parochies-snn.nl . In verband met het heersende corona virus en doordat de door de regering aangekondigde maatregelen regelmatig worden bijgesteld is het niet altijd mogelijk u via dit blad tijdig te informeren. De aanlevertijd bij de drukker is ± 3 weken voor verschijnen. Wij willen u zoveel mogelijk op de hoogte houden over de actuele stand van zaken middels het plaatsen van informatie op onze site. Help ons s.v.p. door deze informatie door te geven aan de ouderen onder ons die geen toegang hebben tot internet. Ook kunt u zich inschrijven voor de Nieuwsbrief waarmee wij u zo actueel mogelijk willen informeren. U kunt zich hiervoor aanmelden via de site en krijgt dan alle nieuwe meldingen in uw mail-box.

TARIEVEN 2021

Misintentie door de week                                       €  12,50

Misintentie zaterdag / zondag / feestdag            €  27,50

Begrafenismis (rouwgeld)*                                   €  475,00

Huwelijksmis (trouwgeld)*                                  €  475,00 

Lees meer

Actie Kerkbalans:

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Beste Parochianen,

Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Soms worden er culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.

Lees meer

Devotiekapellen

 

Openingstijden van kapellen
voor een persoonlijk gebed en het aansteken van een kaars.
Mariakapel:in de kerk van OLV Hulp der Christenen te Nieuwenhagen.
--->>> I.v.m. overlast gesloten!<<<---
(Dagelijks open van 11.00u tot 17.00u.
Hoofdingang rechts.)--->>> I.v.m. overlast gesloten!
Mariakapel:in de kerk van H.Hart van Jezus te NieuwenhagerheideDagelijks open van 09.00u tot 19.00u.
Linker hoofdingang, direct links.
Mariakapel:in de kerk van Petrus en Paulus te SchaesbergDagelijks open van 09.00u tot17.00u.
Ingang onder toren