50-jarig jubileum

Elly Stoffers 50 jaar lid van het G.K.Z St. Caecilia H. Familie Parochie

Op zondag 25 oktober. Tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de P&P-kerk, zal ons koorlid Elly Stoffers het feit herdenken dat ze 50 jaar lis is van ons koor. De gezangen tijdens deze H. Mis worden verzorgd door leden van het koor. Opmerkelijk is, dat ook het koor op deze dag het 50-jarig jubileum viert. Elly is dus vanaf het begin lid van het koor. Zij is een warme belangstellende persoonlijkheid. Zij stuurt altijd mooie felicitatie-en bemoedigende kaarten naar koorleden.

Zij stuurt altijd mooie felicitatie-en bemoedigende kaarten naar koorleden. Zelden mist zij een repetitie of uitvoering. Ook was zij altijd lid van het begrafeniskoor. Ook voor andere taken in de H. Familie parochie, zoals lid van de lector groep en het brengen van de zieke communie, was Elly actief. Na eerst de alt party gezongen te hebben kreeg ze van haar zangpedagoge het advies om toch maar sopraan te gaan zingen, wat zij ook geruime tijd doet. Voor Elly en tevens voor het hele koor zal dit jubileum de boeken in gaan als het sluitstuk van het G.K.Z. St. Caecilia H. Familie Parochie. Het koor zal na deze viering Elly uitbundig feliciteren en na een gezamenlijk diner worden alle activiteiten van het koor stopgezet.

Gemengd kerkelijk zangkoor St Caecilia H. Familie Parochie

Op zondag 25 oktober, tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk, viert het koor haar 50 jarig jubileum. De H. Mis zal worden opgeluisterd door solisten van het eigen koor. Tevens is dit het laatste officiële optreden van het koor. Tijdens een algehele ledenvergadering van 7 juli 2020 werd, met een meerderheid van de stemmen, akkoord gegaan met het door het bestuur voorgestelde opheffing van het koor. Voor opheffing van het koor zijn meerdere reden te noemen. Het oplopen van de leeftijd en het natuurlijk verloop door overlijden of ziekte heeft het koor erg verzwakt. Momenteel zijn er nog 19 actieve leden, waarvan 9 de leeftijdgrens van 80 jaar al hebben overschreden zijn en 4 zelfs de 90 jaar naderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van het koor achteruit gaat. Ook het sluiten van onze H. Familie kerk was voor veel leden zeer emotioneel. We hebben nog enkele jaren geprobeerd om ook in de andere clusterkerken te zingen, maar uiteindelijk is het gemis van een eigen kerk toch erg groot. Ook in deze tijd van corona is het zeer moeilijk om de oude stem, na een pauze van 7 maanden, weer op niveau terug te krijgen. Dit alles bij elkaar heeft het koor doen besluiten om alle activiteiten na 25 oktober te stoppen. Wij danken een ieder die op welke manier dan ook zijn of haar sympathie ten opzichte van het koor heeft laten blijken.

Bookmark de permalink.