Vieringen

….Mededeling… De door de overheid genomen maatregelen in verband met het Coronavirus, hebben ook gevolgen voor de vieringen in onze parochiekerken. Voorlopig komen alle doordeweekse avondmissen en weekendvieringen te vervallen tot 1 juni a.s. Uitvaartdiensten kunnen wel plaatsvinden, echter uitsluitend in kleine familiekring. Mochten er in de komende weken misintenties gepland staan van een dierbaar familielid, dan willen wij u vriendelijk vragen om hierover even contact op te nemen met het