Kinderpagina

Welkom op de Kinderpagina

Aan de jonge bezoekertjes van onze kerken.

Graag willen wij jullie op deze site een beetje uitleggen wat de betekenis is van die bijzondere dagen en feesten die binnenkort zullen zijn. Daarom is het goed om af en toe eens te kijken op deze

Misschien vind je er ook nog een leuk knutselwerkje! Veel plezier alvast!

Je hebt gemerkt dat de laatste tijd (die coronacrisis genoemd wordt) alles anders is dan je gewend bent.
De dagen en weken zien er héél anders uit. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven. Je mag niet naar oma en opa, niet naar de bioscoop, niet naar verjaardagsfeestjes en óók niet naar de kerk. Dat is heel moeilijk voor grote mensen, maar zeer zeker ook voor jullie.
Natuurlijk is God niet weg of houdt Hij nu zijn oren en ogen gesloten. Nee hoor, Hij is er altijd voor jou! Alleen kunnen wij nu niet in de kerk bij Hem op visite komen. We kunnen niet samen met alle mensen bidden, of samen zingen. Dat is echt heel jammer.
Maar . . . dat betekent niet dat er geen Palmzondag is en ook niet dat er dit jaar geen Goede Week, of Pasen, of Pinksteren is. Jawel hoor! Daarover vertellen we straks meer.
Dat iedereen nu zoveel leuke dingen niet kan doen, heeft een hele goede reden: zo zorgen we dat niet alle mensen (dus ook jijzelf niet) die vreselijke Coronaziekte krijgen!
Met z’n allen samen, doen we dus iets goeds voor een ander.
Dat is nou precies wat Jezus van ons vraagt!

Kies een van onderstaande thema’s of scroll door de pagina;


Pinksteren

Hemelvaart

Maria

Pasen

Pinksteren

Nadat Jezus naar de Hemel was teruggegaan, kwamen de apostelen 9 dagen achter elkaar samen om te bidden. Ze wachtten op de “Helper” die Jezus beloofd had. Maria de moeder van Jezus was er ook bij. Zo ook op de 50e dag na Pasen, toen de Joden het Oogstfeest vierden.

Het was heel druk in de stad. Speciaal voor het feest waren veel mensen uit verre streken en landen naar Jeruzalem gekomen.

En de apostelen? Nee, die feestten niet. Ze hebben zich opgesloten in de Bovenzaal en zijn bang, heel bang.

Jezus had hen duidelijk een opdracht gegeven. Hij had gezegd: “Zoals de Vader Mij naar jullie gezonden heeft, zo zend Ik jullie. Vertel alle mensen over Mij en zorg dat iedereen de Blijde Boodschap komt te weten.”

Maar hoe moet dat dan? Het was hartstikke gevaarlijk om over Jezus te praten. Want de leiders van de Joden hadden Jezus laten vermoorden. Misschien wilden ze de apostelen ook gevangen nemen en vermoorden!

Toen gebeurde er iets merkwaardigs.

Door heel de stad ging opeens een geluid alsof het heel hard waaide. Ook de apostelen hoorden het. En ondanks dat alle deuren goed gesloten waren, was er een wind die de hele zaal vulde. Toen zagen bij elkaar een soort “tongen van vuur”.

Op dat moment werden Maria en de apostelen vervuld van Heilige Geest!

Opeens is alle angst weg!

Ze voelen een kracht in zich en ze móeten naar buiten. Daar gaan ze iedereen op straat vertellen over Jezus. Ze vertellen over de wonderen die Hij gedaan heeft.

En over God die Jezus uit de dood liet opstaan.

En dat ze Jezus daarna met eigen ogen hebben gezien!

En dat ze Hem nu niet meer kunnen zien, maar dat Hij er wél nog steeds is. Omdat Hij leeft!

En … en …. en …. Het is net alsof ze niet meer kunnen stoppen!

Het was zoals Jezus gezegd had: de Heilige Geest is een trooster en een helper voor de mensen. Dat was toen en is nu nog zo.

Er gebeurde nog iets vreemds:

De apostelen spraken opeens in vreemde talen! En alle mensen konden hun verstaan! Niet alleen de mensen van Jeruzalem, maar ook al die vreemdelingen uit andere landen en streken. Iedereen!

De apostelen vertelden zo blij en enthousiast dat de mensen gingen begrijpen dat Jezus echt de Zoon van God is. De mensen werden zelf ook blij en enthousiast en wilden ook bij Jezus horen.

Alleen al op die dag lieten 3000 (!) mensen zich dopen. En elke dag kwamen er nieuwe mensen bij. Al die mensen noemen we ‘christenen’ want Jezus werd ook de Christus genoemd.

Iedereen die gedoopt is in de Naam van de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest, is dus een christen. Zo horen we allemaal bij Jezus .

Het vuur van Pinksteren was het allereerste begin van onze kerk.

Heb je ook wel eens meegemaakt dat je ergens héél blij en enthousiast over bent? Dat je bijna niet kunt stilzitten of stoppen met vertellen?

Als je bijvoorbeeld net een broertje of zusje hebt gekregen. Of als je bezoek krijgt van iemand waar je je al heel lang op verheugt.

Je wilt dan eigenlijk de hele wereld vertellen hoe blij je bent. Het is net alsof er een warm vuurtjein je brandt. Je bent zo vol van blijdschap dat je hart en je mond “over loopt”. Zo ongeveer moeten de apostelen zich ook gevoeld hebben.

De Heilige Geest zelf kun je niet zien. Maar je ziet wel wat er door Hem gebeurt. Vergelijk het maar met de wind. Die zie je ook niet. Maar je ziet wel dat er van alles beweegt door de wind.

In de gebeurtenissen van Pinksteren zijn wind en vuursymbolen voor de Heilige Geest. Vuur verwarmten wind brengt in beweging.

Ook een duif wordt vaak als symbool voor de H.Geest gebruikt.

In sommige landen hebben ze speciale gebruiken of gewoontes met Pinksteren.

In Rome (Italië) strooit de brandweer miljoenen rode rozenblaadjes door een opening in het dak van het Pantheon. Die rozenblaadjes verwijzen naar de tongen van vuur uit het verhaal van Pinksteren.

Pinksterknutselwerkjes

Windmolentje

Je hebt een vierkant nodig van stevig papier of een vouwblaadje (14 x 14 cm),
een (planten)stokje, een kraal met spijkertje en mooie plakplaatjes om te versieren. Zelf inkleuren kan natuurlijk ook


click op de afbeelding om te printen

Pinksterduif

Maak een duif van een papieren bordje. Teken op de achterkant een lijf met kop. De 2 zijdelen worden de vleugels.

Knip uit en bevestig de vleugels met een splitpen. De splitpen blijf je dan wel zien aan de voorkant. Je kunt de vleugels ook gewoon vastplakken.

Plak wiebeloogjes, of teken met stift de oogjes

Knip uit oranje papier een snaveltje en pootjes en plak het vast (of teken het met oranje stift)


Veel plezier en hele fijne Pinksterdagen!

Hemelvaart

Ja, daar stonden ze dan, de apostelen. Een beetje beteuterd naar de hemel te staren.

Ze dachten na over wat er allemaal gebeurd was.

Drie jaar lang waren ze samen met Jezus door het land getrokken. En ze hadden gezien dat Hij heel veel wonderen gedaan had. Zo had Hij heel veel mensen die ziek, of gehandicapt waren, weer gezond gemaakt.

En hoe? Niet met pillen of zalfjes, maar alleen door hen even aan te raken! Jezus had hun verteld dat Hij dat alles kon, door de Liefde en de Kracht van God de Vader. Wat waren de apostelen vol van Hem geweest!

En wat waren ze allemaal stomverbaasd en ontzettend blij, toen Jezus weer leefde nadat Hij gestorven en begraven was!

Dat was al 40 dagen geleden en in die tijd hadden met eigen ogen gezien dat Hij leefde.

Thomas had zelfs de wonden van Jezus mogen aanraken, om te kijken of het écht Jezus was. Ze hadden samen met Jezus gegeten en waren uren met Hem samen geweest

Maar nu had Hij afscheid van hen genomen.

Hij had gezegd: “Als je echt van Mij houdt, dan ben je samen met Mij blij. Want Ik ga terug naar mijn Vader in de hemel.”

Jezus ging omhoog naar de Hemel en verdween in een wolk.

Daarna verschenen er twee engelen die zeiden: “Jezus is nu in de hemel, maar eens zal Hij op deze manier terugkomen.”

Samen met Jezus mogen ook wij blij zijn.

Daarom is Hemel-vaart(s)-dag een echte feestdag. Het is een donderdag die een zondag is geworden, waardoor de meeste mensen vrij hebben.

Vaak wordt Hemelvaartsdag nog extra feestelijk, omdat op die dag veel kinderen voor het eerst de Heilige Communie krijgen. Die kinderen mogen dan voor het eerst Jezus zelf in de Hostie ontvangen. En dat is natuurlijk wel een hele goede reden voor een feestje!

Maar je begrijpt dat dit jaar alles anders is dan anders. Nu we niet in de kerk bij elkaar mogen komen en de priesters geen Hosties mogen uitdelen, is ook een communieviering niet mogelijk. Dat vinden alle priesters, alle mama’s en papa’s en natuurlijk alle communicantjes helemaal VERSCHRIKKELIJK.

Toch is het nu belangrijker dat we ervoor zorgen dat niemand meer ziek wordt (dus ook je lieve oma en opa, ooms en tantes niet). Maar wees gerust, zodra het wel weer kan, dan worden al die speciale vieringen zoveel mogelijk ingehaald.

Maar hoe ging het nu verder met de apostelen?

Toen Maria zag hoe de apostelen daar wat beteuterd naar de hemel stonden te staren zei ze: Kom op mannen, we moeten vertrouwen hebben en doen wat Jezus gezegd heeft.

Hij zei: “Ga naar Jeruzalem. Ik zal jullie een Helper sturen die ervoor zorgt, dat jullie je alles kunnen herinneren, wat Ik jullie geleerd heb en over de Vader verteld heb.”

Daar moesten ze nu op vertrouwen. Vaak kwamen ze met Maria samen in de zaal waar Jezus het Laatste Avondmaal gevierd had. Dan braken ze het brood, zoals Jezus dat gedaan had. En dan gingen ze samen bidden en vroegen God, dat Hij de beloofde Helper zou sturen.

Meer over die Helper lees je bij Pinksteren

Ook tegen ons zegt Maria: Kom op! We moeten vertrouwen hebben.

Ook wij moeten vertrouwen dat God ons helpt. Samen met Maria bidden en vragen om hulp. Want we willen allemaal van die corona af, toch?!

Hele fijne Hemelvaartsdag voor jullie allemaal!

Meimaand

Vandaag willen we jullie wat meer vertellen over Maria.

Maria is de moeder van Jezus en ik denk dat veel kinderen thuis een beeldje van Maria hebben. Nu zeg je misschien: “Nou ik niet hoor!” Dat kan natuurlijk. Maar als jullie thuis een kerststalletje hebben, dan hebben jullie vast en zeker een Mariabeeldje!

Want welke beeldjes stonden in het stalletje? Precies! Maria, Jozef en het Kindje Jezus in de kribbe, toch?!

We weten niet precies hoe Maria er heeft uitgezien, want we hebben we geen foto van haar. Daarom zien alle beeldjes en schilderijen van Maria er anders uit. Maar allemaal laten ze Maria zien als een hele lieve moeder.

De vrienden van Jezus hebben Maria gekend en over haar geschreven. Dat vind je nu nog in de Bijbel. Daar staat bijvoorbeeld dat Maria een jong meisje was. En dat God háár had uitgekozen om moeder van Jezus te mogen worden.

Een engel van God kwam Maria vragen of zij dat goed vond. Het was geen gemakkelijke opdracht! En toch zei Maria: “Ja, ik zal dit Kindje dragen en Zijn moeder zijn.”

Stel je eens voor, van álle vrouwen op de hele wereld, die vroeger leefden, die nu leven, en die ooit nog geboren zullen worden. Uit ál die vrouwen had God háár uitgekozen!

Ze was niet rijk of deftig, of heel geleerd. Maar ze was heel eenvoudig en had een gelovig hart vol liefde. Je begrijpt dat Maria dus heel bijzonder was.

En deze hele lieve moeder van Jezus, mocht ook ónze moeder worden. Want wat deed Jezus vlak voor Hij stierf? Toen gaf Hij zijn eigen moeder aan ons! Zo werd Maria onze mama in de hemel.

Net als Jezus houdt Maria heel veel van ons. Maria wil ons graag bij Jezus brengen. Ze bidt voor ons en zorgt voor ons, dag en nacht.

Een speciaal Maria-gebed is het Weesgegroet:

Wees gegroet Maria vol van genade,

de Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen

en gezegend is Jezus

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons nu

én in het uur van onze dood.

Amen

In de maand mei denken we heel speciaal aan Maria. Dan worden extra veel kaarsjes en bloemen bij (een beeldje van) Maria gezet.

Ook zijn in mei vaak feestelijke vieringen in kerken en bij kapelletjes. Daar komen dan heel veel mensen naar toe. Ze komen Maria om hulp vragen of om haar te bedanken.

Jammer genoeg kan dat dit jaar allemaal niet door de coronacrisis. Maar een Weesgegroet bidden kan natuurlijk altijd!

PASEN

Het is de eerste dag van de week (voor ons is dat nu de zondag). Maria, de moeder van Jezus, gaat al heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus. Ze is niet alleen, want een goede vriendin is met haar mee gegaan.
Maar als ze bij het graf aankomen, schrikken ze. De grote zware steen is weggerold!.

Het graf is open en Jezus is er niet!
Wel is er een jongen die met zijn sneeuwwitte kleren op een engel lijkt! Hij zegt tegen de vrouwen: “Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft!”
De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt: “Ga naar huis en vertel het aan zijn vrienden.”
Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad en vertellen het bijzondere nieuws aan vrienden van Jezus.
Iedereen is ontzettend verbaasd. Wat een bijzonder verhaal! Dat kun je bijna niet geloven. Maar je wordt er wel heel blij van!
Jezus leeft! Hij is opgestaan!
God heeft ervoor gezorgd dat Jezus na drie dagen uit de dood wakker werd. Hij heeft Hem nieuw leven gegeven. Jezus is opgestaan uit het graf en leeft, nu nog steeds!!
Meer dan 520 mensen hebben Hem na zijn dood in levende lijve gezien!
En weet je wat het nog mooier maakt: Doordat Jezus door de dood heen is gegaan, kunnen ook wij allemaal nieuw leven krijgen. De dood betekent dan geen einde, maar een nieuw begin!
Daarom is Pasen een nog groter feest dan Kerstmis. Het grote feest van de verlossing van de zonden (fouten) van alle mensen. En de belofte dat ook wij eeuwig leven kunnen hebben.
Dit grote feest kunnen we nu jammer genoeg niet in de kerk vieren. Maar natuurlijk wel in je eigen gezin, met je ouders, broertjes en zusjes!
Daarom wensen de pastoor, de kapelaan en alle vrijwilligers van de werkgroep Gezinsvieringen SNN, jullie een heel fijn Paasfeest.

afb-33-pasen-


 
click op de tekening om te printen

 
click op de tekening om te printen

Stuur een paasverrassing naar je oma en opa en doe er een lief briefje bij. Je kunt bijvoorbeeld een leuke paashaas tekenen, of een kleurplaat heel mooi inkleuren. Zo bezorg je oma en opa, of iemand anders die je lief vindt, een heerlijk blij paasgevoel! Veel plezier én succes!

Mooie filmpjes die je eventueel samen met mama en papa kunt kijken, waarin de zandtovenaar heel mooi laat zien wat er in de Goede Week gebeurde:
– Film Palmpasen:  https://www.youtube.com/watch?v=362tIhGLaHQ
– Film Witte Donderdag en Goede Vrijdag:    https://www.youtube.com/watch?v=fyi95ZJO7G8
– Film Pasen: https://www.youtube.com/watch?v=wwlQYFn-Qp0
– Film 1e Paasdag:  https://www.youtube.com/watch?v=AYqMTR0yCUE


 
(click op de puzzel om te printen)