Kerkbestuur

Herbenoeming Kerkbestuursleden
Benedikte Candel – Konsten (secretaris), Math Gootzen (vice-voorzitter en 1epenningmeester) en Jos van der Wouw (2epenningmeester) zijn onlangs door bisschop Harrie Smeets tot 1 maart 2024 herbenoemd tot lid van ons kerkbestuur.
Benedikte, Math en Jos van harte proficiat! Heel veel dank dat jullie bereid zijn om je te blijven inzetten voor onze parochies. We hebben alle vertrouwen in een verdere goede en plezierige samenwerking!

Pastoor Freek Jongen.

Kerkbestuursleden:

Naam Functie tel. nr
Pastoor drs. F.L.M. Jongen Voorzitter 531 33 25
Kapelaan Sebastian Eriyangalath Lid 531 12 92
mr. B.H.J Candel-Konsten Secretaris 06 – 27 45 51 25
M. Gootzen Vice-voorzitter
Penningmeester
06 – 15 09 26 99
J. van der Wouw 2de penning-meester 06 – 25 21 32 59
J. Wetzels   045 – 531 70 87
Twan Brouns Lid 06 – 22 96 78 09
Jos Crutzen Lid 06 – 18 36 15 16
     
     
     

J. Borghans

Hein Roelofs

Adviseur 

Adviseur 

06-22 39 59 96

045 – 531 03 35