Nagekomen Misintenties

….Mededeling… De door de overheid genomen maatregelen in verband met het Coronavirus hebben ook gevolgen voor de vieringen in onze parochiekerken. Voorlopig komen alle doordeweekse avondmissen en weekendvieringen te vervallen tot 1 juni a.s. Uitvaartdiensten kunnen wel plaatsvinden, echter uitsluitend in kleine familiekring. Mochten er in de komende weken misintenties gepland staan van een dierbaar familielid, dan willen wij u vriendelijk vragen om hierover even contact op te nemen met het parochiekantoor.

Misintentie:Wanneer:Waar:
Werner Mombartz v.w. verjaardagZaterdag
28 maart
17.30u
Petrus & Paulus kerk
in Schaesberg
Jrd Riet Houben-Claassen en
voor ouders Houben-Levels, broer Frans en zwager Bert
Zondag
29 maart
11.00u
O.L.V. Hulp der Christenen kerk
Nieuwenhagen
Voor de levende en overleden leden van het erebestuur van Harmonie St. Caecilia NieuwenhagenZondag
29 maart
11.00u
O.L.V. Hulp der Christenen kerk
Nieuwenhagen