Eerste heilige Mis Danny Horsch

Priesterwijding Danny Horsch

Danny Horsch uit de Kakert zal op zaterdag 29 mei a.s. om 10.30 uur in de St. Christoffelkathedraal in Roermond tot priester worden gewijd. De dag erna, op zondag 30 mei a.s., zal Danny om 11.00 uur zijn eerste heilige Mis opdragen in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg. Gelet op de onzekere situatie rond het coronavirus is bij het ter perse gaan van dit parochieblad nog niet aan te geven of en onder welke omstandigheden e.e.a. doorgaat. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u daarover informeren via onze parochiesite. We wensen Danny alvast een goede laatste voorbereiding op zijn priesterwijding. Na zijn wijding zal Danny als kapelaan aan de slag gaan in een aantal parochies in het dekenaat Horst in Noord-Limburg, waar hij het laatste jaar ook al als diaken actief was.

Bookmark de permalink.