Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Heilige Familie Parochie

Verleden jaar bestond ons koor 50 jaar. Door de bekende redenen konden we dat op 25 oktober niet vieren. Inmiddels zijn we een jaar verder en we hopen dat alsnog in te halen d.m.v. een plechtige Eucharistieviering op zondag 10 oktober, aanvang 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk ,waarin de levende en overleden leden herdacht zullen worden.We hopen dan ook onze 50 -jarige jubilaris Elly Stoffers alsnog te kunnen huldigen. Het koor heeft inmiddels alle activiteiten gestopt en zal na 10 oktober definitief opgeheven worden. We lieten u dit verleden jaar al weten. Het beëindigen van het koor ligt aan de bekende feiten, zoals te weinig leden, alsmede het gestaag oplopen van de leeftijd en het verminderen van het stem volume. Ook het sluiten van onze kerk de H. Familieparochie was voor veel leden een zeer emotionele ervaring. Tijdens de H. Mis zullen nog enkele leden solistisch zingen en er worden nog enkele liederen van de cd van het koor ten gehore gebracht. De leden van het koor kunnen terug zien op een fantastische tijd met heel veel plezier en onderlinge vriendschap. Zij zullen ons koor zeker missen. Wij danken een ieder die op welke manier dan ook, zijn of haar sympathie ten opzichte van het koor heeft laten blijken.

Op zondag 10 oktober, tijdens de H Mis om 11.00 uur in de Petrus en Paulus kerk, zal ons koorlid Elly Stoffers het feit herdenken dat ze 50 jaar lid van ons St. Caecilia koor is. Ze is lid vanaf de oprichting van het koor. Het is een uitgesteld jubileum, dat in feite verleden jaar gevierd had moeten worden. Maar ook hier speelde het corona virus een negatieve rol. Ze is altijd een zeer trouw lid geweest ,die zelden een repetitie of uitvoering miste. Ook was Elly al die tijd lid van het begrafeniskoor. Binnen de Heilige Familie parochie had Elly nog meerdere taken, zoals bv. het verzorgen van de ziekencommunie en lid van de lektoren-groep. Na eerst de altpartij gezongen te hebben kreeg ze van haar zangpedagoge het advies om toch maar over te stappen naar de sopranen.

Met de huldiging van Elly zal het koor nog eenmaal bij elkaar zijn. Zoals bekend is het koor In 2020 gestopt met alle activiteiten. Na afloop van de H. Mis is een ieder in de gelegenheid om Elly persoonlijk te feliciteren.

Bookmark de permalink.