Kerkbijdrage / Tarieven

CONTACT-ADRES
• P&P / Leenhof:  
e-mail:candel.konsten@ziggo.nl
NL 58 RABO 0146 0005 01 
t.n.v. Parochie HH.Petrus & Paulus
tel:
531 81 72
• H.Hart van Jezus Nieuwenhagerheide:
e-mail:kerkklok@live.nl
NL15 RABO 0136 3000 14
t.n.v. Kerkbijdrage parochie H.Hart van Jezus
• H.Familie Lichtenberg:  
e-mail: kerkklok@live.nl
NL97 RABO 0146 0010 60
t.n.v. Kerkbijdrage H.Familie te Landgraaf
• Michaël Eikske :  
e-mail: p.p.parochie@planet.nl
NL16 RABO 0146 0013 54, 
t.n.v. Kerkbestuur Michaël
• Barbara Kakert:           
e-mail: candel.konsten@ziggo.nl
NL 96 RABO 0146 0607 33,
t.n.v. t.n.v. Kerkbestuur Barbara
• OLV Hulp der Christenen: 
e-mail: wouwjcm@ziggo.nl
NL10 INGB 0001 2148 62 of:
NL76 RABO 0136 3975 65
t.n.v. adm. Kerkbijdrage
par. O.L.Vrouw Hulp der Christenen
tel:
06-25 21 32 59
TARIEVEN 2021 
 
Misintentie door de week                                                € 12,50
Misintentie zaterdag / zondag / feestdag                     € 27,50
Begrafenismis (rouwgeld) *                                              € 475,00
Huwelijksmis (trouwgeld) *                                              € 475,00
Begeleiding naar crematorium, dan wel een andere
– begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst          € 75,00
Begeleiding naar crematorium zonder voorafgaande
– kerkdienst *                                                                      € 475,00
 
* vrijstelling van deze kosten voor parochianen die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op             € 84,00. 
 
Stichtingen: (gestichte jaardienst; looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar)
 
Dienst door de week: 
5 jaar € 62,50
10 jaar € 125,00
20 jaar €  250,00
 
Eucharistieviering op zaterdag/zondag/feestdag: 
5 jaar € 137,50
10 jaar € 275,00
20 jaar € 550,00

Actie Kerkbalans (Kerkbijdrage). Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. Onze kerken zijn een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden soms culturele activiteiten georganiseerd, van lezing tot concert. Voor veel mensen zijn de kerken ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een ander ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving.Ook zijn onze parochies actief betrokken bij maatschappelijke projecten zoals bijvoorbeeld het project Harteklop. Vindt u onze kerken ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. Omdat de kerken geen subsidies krijgen, zijn zij financieel afhankelijk van de bijdrage van haar leden (parochianen). Daarom vragen wij u om ons te steunen met een vast bedrag per maand of per jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Kerkbalans is de naam van de actie die in elke parochie wordt gehouden om parochianen te vragen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen plaatselijke kerk. Zoals gezegd: de parochies krijgen geen subsidie. Onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming, de bloemversiering, maar ook het salaris van de pastoor moeten allemaal betaald worden van vrijwillige bijdragen van parochieanen. Geeft u om de kerk? Vindt u het belangrijk dat onze parochies kunnen blijven bestaan? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor mensen om ons heen. Wilt u geven, geef slim. Uw bijdarge aan Kerkbalans is (deel) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U kun hier over lezen op kerkbalans.nl of u neemt contact op met het parochiecantoor en een van de kerkbestuursleden informeert u verder. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Freek Jongen en Kerkbestuur.

Rekeningnummers voor betaling kerkbijdrage: 

Parochies Schaesberg: 
NL 58 RABO 0146 0005 01 t.n.v. Parochie HH Petrus & Paulus 

Parochie Nieuwenhagerheide: 
NL 15 RABO 0136 3000 14 t.n.v. Kerkbijdrage H. Hart van Jezus 

Parochie Nieuwenhagen: 
NL 76 RABO 0136 3975 65 t.n.v. Kerkbijdrage Parochie 
Maria Hulp der Christenen Landgraaf
zie: Aanmeld- of Wijzigingsformulier Kerkbijdrage (pdf formulier)
of zie: Aanmeld- of Wijzigingsformulier Kerkbijdrage (digitaal formulier)