Kinderpagina

Welkom op de Kinderpagina

 

Aan de jonge bezoekertjes van onze kerken.

Graag willen wij jullie op deze site een beetje uitleggen wat de betekenis is van die bijzondere dagen en feesten die binnenkort zullen zijn. Daarom is het goed om af en toe eens te kijken op deze


Vasten 2021

In deze rare tijd werd het carnaval en eigenlijk ook niet. En ná de carnaval kwam Aswoensdag, dat weten jullie vast en zeker.
Aswoensdag is de eerste dag van de vastentijd. Dat is de tijd die ons herinnert aan Pasen en wat Jezus allemaal heeft meegemaakt, voordat het Pasen kon worden.
Misschien heb je wel eens gehoord dat mensen bij vasten spreken over boete doen. Boete?? Wat is dat nu weer? Is dat een bekeuring??? Ja en nee, als je iets deed wat niet mag, krijg je inderdaad een bekeuring. Dan moet je boete betalen, om goed te maken wat verkeerd was, zodat je het de volgende keer (hopelijk) niet wéér doet.
Toch bedoelen we bij de vasten iets anders met boete doen.

Nu moeten we even terug naar de vissers, ja hoor daar zijn ze weer. 
Vissers vangen vissen met een . . . (precies, met een). . net.
Hoe ziet zo’n net er uit? Het zijn eigenlijk allemaal draadjes van boven naar beneden (verticaal heet dat) en van links naar echts (horizontaal). En tussen die draadjes zitten de gaten die precies groot genoeg zijn dat alleen een piepklein visje er doorheen kan.

Hier in Landgraaf zien we niet zo vaak een visser, maar misschien heb je op vakantie bij de zee of bij een meer, wel eens een visser gezien die zijn netten aan het controleren was. Waarom? Omdat die netten kapot kunnen gaan als er een groot stuk afval in is blijven hangen of als het kapot getrokken is. Dan worden de gaten zo groot dat de meeste vissen er lekker doorheen kunnen zwemmen. Dan werkt het net niet goed en vangt de visser niets. Dus controleert de visser regelmatig of zijn netten nog goed zijn, of dat ze
gerepareerd moeten worden.
Dat repareren doet hij zelf en dat heet BOETEN.
Boeten is dus de draadjes of lijntjes die kapot, of bijna kapot zijn, weer repareren. Zorgen dat wat stuk was, weer heel wordt.

In de vasten willen wij eens goed kijken naar de lijntjes in ons leven. Hebben wij die dan? Jazeker!
Je kunt ze niet zien, maar wij hebben onzichtbare “ lijntjes” met mensen om ons heen. Bijvoorbeeld met mama en papa, broertjes en zusjes, met opa en oma of andere familieleden. Maar ook met vriendjes of vriendinnetjes, of kinderen op school. Met die mensen voel je je verbonden.
Dat kun je vergelijken met de lijntjes of draadjes in een net, die van links naar rechts gaan.
En net als de lijntjes van een net, kunnen ook lijntjes in ons leven héél dun worden of kapot gaan. Dan zijn we niet goed voor een persoon geweest. Dan hebben we geen tijd of aandacht voor hem/haar gehad. We hebben ze een beetje in de steek gelaten door ze te vergeten, of misschien waren we wel boos, of hebben we ruzie gemaakt.
In de vastentijd willen we extra ons best doen om die lijntjes te controleren en te repareren. Dus even kijken waar je wat extra’s voor iemand kunt doen, of een ruzie kunt bijleggen.

Maar hoe zit dat nu met die lijntjes of draadjes van boven naar beneden? Want als de horizontale draadjes gerepareerd zijn, heb je nog steeds grote gaten in je net!
De lijnen van boven naar beneden en van beneden naar boven (verticale lijnen) zijn de lijnen tussen hemel en aarde. Het zijn de belangrijke lijntjes tussen jou en Jezus, of God.

Misschien is het lijntje van beneden naar boven ook wel heel dun geworden. Je had misschien geen zin meer om te bidden voor je gaat slapen.

Misschien was je Jezus wel even helemaal vergeten, nu je toch niet meer naar de kerk kunt omdat daar maar weinig mensen in mogen. Of misschien is het al heel lang geleden dat je Jezus bedankt hebt voor alle mooie dingen in je leven.
Ook dát lijntje kun je repareren, boeten dus. Je hoeft daarvoor niet altijd een moeilijk gebed op te zeggen. Je kunt gewoon met je eigen woorden praten met Jezus, dat is prima!
En weet je wat het mooie is? Omdat Jezus zoveel van je houdt is het lijntje van boven naar beneden al bijna klaar, het wacht totdat jij aanhaakt. Je bent dus eigenlijk al halverwege!

Als we nog eens goed naar een net kijken, zien we dat die horizontale lijntjes niet zonder die  verticale lijntje kunnen.
Ze houden elkaar vast en dat zorgt dat het hele net stevig is. Precies zo is het in ons leven ook. Als we de verticale lijntjes (met God) stevig hebben, helpen die mee om ook de horizontale lijntjes (met mensen) goed te houden. Als er dus een probleempje is dat je erg moeilijk vindt, kun je Jezus om hulp vragen. Ook als het iets is waar je zelf helemaal niets aan kunt doen, bijvoorbeeld als iemand ziek is. Vraag Jezus om hulp, Hij is al onderweg en wacht op jouw vraag.

Wat je ook kunt doen:
Je kunt iets doen wat je moeilijk vindt , en dan aan Jezus vragen of Hij de moeite die jij gedaan hebt gebruikt, om andere mensen te helpen, of te troosten.
Bijvoorbeeld:
Als je altijd moppert als je naar bed moet. Doe dat dan eens een avond niet  en geef dat aan Jezus, zodat Hij er iets goed mee kan doen. Of wat dacht je van: Je speelgoed opruimen? Je huiswerk op tijd maken? Niet pesten?
Dat is moeilijk en kost best veel moeite, toch?
Probeer het gewoon eens een weekje en dan kijk je of er iets veranderd is bij de persoon waar je het voor gedaan hebt. Veel succes en tot een volgende keer!

(Kijk eens naar een kruis, herken je daar ook een paar lijntjes?)


PALMPASEN

 In de week van 22 maart zijn communicanten van onze parochies bij elkaar gekomen om samen een palmpaaskruis te versieren. Die prachtig versierde palmpaaskruisen werden door meneer pastoor in de kerk gezegend. Ook werd er het verhaal van Palmpasen verteld en samen gebeden. 

Zondag 28 maart vieren we in de kerk het feest van Palmpasen: we vieren dan dat Jezus onze Koning is! De mensen in Jeruzalem waren ook heel blij, ze zwaaiden met palmtakken en legden hun mantels op straat zodat Jezus daar overheen kon gaan. Ze wilden ook dat Jezus hun koning werd, maar wel een ander soort koning. Ze wilden een koning die de Romeinen wel eens even het land uit zou jagen. 

Heel veel mensen hadden gehoord of zelfs gezien dat Jezus veel wonderen gedaan had. Jezus wilde door die wonderen laten zien, dat voor God niets onmogelijk is. Ze begrepen niet dat God de mensen helpt vanuit een grenzenloze liefde. Jezus was dan ook gekomen als Koning van de Liefde. Jezus kwam ook niet op een groot paard met een zwaard in zijn hand. Nee helemaal niet, Hij kwam op een ezeltje en leerde de mensen om elkaar te helpen, elkaar te dienen.Jezus leerde ons, dat voor God iedereen even belangrijk is. We zijn allemaal broers en zussen van elkaar en hebben één Vader in de hemel.
Daarom vraagt Jezus of je meedoet. Om samen met Hem tot Zijn én jouw Vader in de hemel te bidden:

Onze Vader, 
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiedde op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan
onze schuldenaren.
En breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Palmpasen is het begin van De Goede Week. Dan denken we aan die speciale momenten vóór en ná (!) het sterven van Jezus.
In deze bijzondere week kun je elke dag even samen met Jezus het Onze Vader bidden.

(Je ziet nu nog steeds hoe steil het weggetje is, waarop Jezus op een ezeltje naar het oude deel van Jeruzalem is gereden.)


De Goede Week

Witte donderdag. Wat er in Jeruzalem gebeurde: Jezus en zijn vrienden gaan het Joodse paasfeest vieren; dat doen ze ieder jaar. Ze vieren dan dat hun voorouders heel, heel lang geleden met hulp van God kon vluchten uit het land Egypte.  Voor ze aan tafel gaan, doet Jezus iets heel bijzonders: Hij wast de voeten van zijn leerlingen. Hij wil daarmee laten zien dat niemand belangrijker is dan de andere. Dat mensen elkaar moeten helpen en dienen, zoals Hij dat deed.

De vrienden van Jezus zorgen voor brood en wijn. Terwijl ze aan het eten zijn gebeurt er weer iets bijzonders. Jezus zegt: ‘Ik moet jullie iets zeggen. Straks zal Ik gevangen genomen worden en het zal niet goed met Mij aflopen.’ De vrienden van Jezus schrikken heel erg. Dan neemt Jezus het brood in zijn handen, Hij dankt God voor het eten, breekt het brood aan stukjes en deelt het uit. Dan neemt Hij de beker met wijn en weer dankt hij God. Hij geeft de beker en het brood door aan zijn vrienden. Dan zegt Hij: “Eet van dit brood en drink uit deze beker want dat is mijn Lichaam en Bloed.

(Kleurplaat)

Als Ik er straks niet meer ben, moeten jullie dat ook doen. Telkens als jullie in mijn Naam het brood breken en van de beker drinken, zal Ik zelf bij jullie zijn. Zo kunnen jullie Mij samen gedenken.” 
Dit is het Laatste Avondmaal van Jezus samen met zijn leerlingen. 
Dit gedenken en vieren wij in elke H. Mis. Zo blijft Jezus bij ons aanwezig.

Goede Vrijdag

(kleurplaat)

 Na het Laatste Avondmaal werd Jezus door een van zijn vrienden verraden. Dat was Judas. Hij wees de soldaten waar Jezus was en zo konden ze Hem gevangen nemen. Die nacht zat Jezus gevangen in een donkere en koude kerker van het paleis van Kajafas.

De volgende dag werd Jezus veroordeeld, vernederd, geslagen en stierf tenslotte aan een kruis. Daarmee nam Hij alle schuld en lijden van de mensen op zich, zodat iedereen die geloven wil, in de hemel kan komen.


(Kleurplaat)

Aan het einde van de dag wordt Jezus door een andere vriend begraven. Het is een graf in een rots. Het graf wordt dicht gemaakt door er een grote zware steen voor te rollen.

               

 

 

Om 15.00u op Goede Vrijdag denken we er nog eens extra aan
dat Jezus voor ons allemaal gestorven is. Hij had niets verkeerd gedaan.
Maar Hij heeft de schuld, of de “straf” op zich genomen, die alle mensen verdiend
hebben door hun grote en kleinere fouten. Een straf die heel veel pijn deed en
waar Jezus uiteindelijk zelfs aan gestorven is. Dat is heel verdrietig.
Maar, . . . van de andere kant, is het ook heel lief dat Hij dit voor ons gedaan heeft.

Daarom heet deze vrijdag:

GoedeVrijdag.

Vandaag kun je alleen, of misschien samen met mama en papa het volgende gebedje bidden:

Lieve Jezus,

Help ons, om net als U,

vol te houden wanneer het moeilijk is.

Wilt u alle mensen troosten die nu veel moeten lijden.

Laat hen merken dat U dicht bij hen bent. 

Amen

Het leven én de dood van Jezus laten zien dat God sterker is dan alle pijn en verdriet. Ja, zelfs sterker dan de dood! Ook voor ons is de dood niet het einde. Wij mogen straks bij God thuis komen. Dat kan als we ons best doen om Gods Liefde uit te delen en dóór te geven aan mensen uit onze omgeving. Want vóór je geboren werd heeft God zelf, Zijn liefde in jouw hart gelegd. Zonder dat je er ooit iets voor deed!Als je nu denkt dat dit het einde van het levensverhaal van Jezus is, dan heb je het helemaal mis! Lees maar eens wat er met Pasen gebeurde!

PASEN

Het is de eerste dag van de week. Maria gaat al heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus. Ze is niet alleen, want een goede vriendin is met haar mee gegaan.
Maar als ze bij het graf aankomen, schrikken ze. De grote zware steen is weggerold! Het graf is open en als ze naar binnen kijken zien ze dat Jezus er niet is!

Wel is er een jongen die met zijn sneeuwwitte kleren lijkt op een engel! 

Hij zegt tegen de vrouwen: “Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft 

(Kleurplaat)

De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt: “Ga naar huis en vertel het aan de vrienden van Jezus.”

Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad en vertellen het bijzondere nieuws aan vrienden. Iedereen is ontzettend verbaasd. Wat een bijzonder verhaal!

Dat kun je bijna niet geloven. Maar je wordt er wel heel blij van!

Jezus leeft! Hij is opgestaan!

God heeft ervoor gezorgd dat Jezus na drie dagen uit de dood wakker werd. Hij heeft Hem nieuw leven gegeven. Jezus is opgestaan uit het graf en leeft, nu nog steeds!!

Meer dan 500 mensen hebben Hem na zijn dood in levende lijve gezien!

En weet je wat het nog mooier maakt: Doordat Jezus door de dood heen is gegaan, kunnen ook wij allemaal nieuw leven krijgen. De dood betekent dan geen einde, maar een nieuw begin!

Daarom is Pasen een nóg groter feest dan Kerstmis! Het is het feest van de belofte dat ook wij eeuwig leven kunnen hebben!

Dat is ook waarom we met Pasen onze huizen versieren met bloemen, vrolijke gekleurde linten, kuikentjes en eieren en nog veel meer. Het zijn allemaal tekenen van nieuw leven. Een nieuw leven voor ons allemaal!

Pastoor Jongen, kapelaan Sebastian en alle vrijwilligers van de werkgroep Gezinsvieringen SNN, wensen jullie allemaal een Zalig Paasfeest.

Nog enkele kleurplaten:

(Kleurplaat)

 

(Kleurplaat)


(Kleurplaat)

                               


Maria

Maria is de moeder van Jezus en ik denk dat veel kinderen thuis een beeldje van Maria hebben. Nu zeg je misschien: “Nou ik niet hoor!” Dat kan natuurlijk. Maar als jullie thuis een kerststalletje hebben, dan hebben jullie vast en zeker een Mariabeeldje!
Want welke beeldjes stonden in het stalletje? Precies! Maria, Jozef en het Kindje Jezus in de kribbe, toch?!
We weten niet precies hoe Maria er heeft uitgezien, want we hebben we geen foto van haar. Daarom zien alle beeldjes en schilderijen van Maria er anders uit. Maar allemaal laten ze Maria zien als een hele lieve moeder.

De vrienden van Jezus hebben Maria gekend en over haar geschreven. Dat vind je nu nog in de Bijbel. Daar staat bijvoorbeeld dat Maria een jong meisje was. En dat God háár had uitgekozen om moeder van Jezus te mogen worden.

Een engel van God kwam Maria vragen of zij dat goed vond. Het was geen gemakkelijke opdracht! En toch zei Maria: “Ja, ik zal dit Kindje dragen en Zijn moeder zijn.”

Stel je eens voor, van álle vrouwen op de hele wereld, die vroeger leefden, die nu leven, en die ooit nog geboren zullen worden. Uit ál die vrouwen had God háár uitgekozen!

Ze was niet rijk of deftig, of heel geleerd. Maar ze was heel eenvoudig en had een gelovig hart vol liefde. Je begrijpt dat Maria dus heel bijzonder was.

En deze hele lieve moeder van Jezus, mocht ook ónze moeder worden. Want wat deed Jezus vlak voor Hij stierf? Toen gaf Hij zijn eigen moeder aan ons! Zo werd Maria onze mama in de hemel.

Net als Jezus houdt Maria heel veel van ons. Maria wil ons graag bij Jezus brengen. Ze bidt voor ons en zorgt voor ons, dag en nacht.

Een speciaal Maria-gebed is het Weesgegroet:

Wees gegroet Maria vol van genade,
de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons nu
én in het uur van onze dood.

Amen

In de maand mei denken we heel speciaal aan Maria. Dan worden extra veel kaarsjes en bloemen bij (een beeldje van) Maria gezet. Ook rond Kerstmis natuurlijk als haar beeldje in het kerststalletje staat.

Vaak zijn er feestelijke vieringen voor Maria in Kerken en kapelletjes. Daar komen dan heel veel mensen naar toe. Ze komen Maria om hulp vragen of om haar te bedanken.