Kinderpagina

Welkom op de Kinderpagina

 

Aan de jonge bezoekertjes van onze kerken.

Graag willen wij jullie op deze site een beetje uitleggen wat de betekenis is van die bijzondere dagen en feesten die binnenkort zullen zijn. Daarom is het goed om af en toe eens te kijken op deze


PASEN

Het is de eerste dag van de week. Maria gaat al heel vroeg in de morgen naar het graf van Jezus. Ze is niet alleen, want een goede vriendin is met haar mee gegaan.
Maar als ze bij het graf aankomen, schrikken ze. De grote zware steen is weggerold! Het graf is open en als ze naar binnen kijken zien ze dat Jezus er niet is!

Wel is er een jongen die met zijn sneeuwwitte kleren lijkt op een engel! 

Hij zegt tegen de vrouwen: “Wees maar niet bang. Jullie zoeken Jezus die vrijdag is doodgegaan. Maar Hij is niet dood. Hij leeft 

De vrouwen zijn helemaal verbaasd en in de war. De jongen zegt: “Ga naar huis en vertel het aan de vrienden van Jezus.”

Dat doen de vrouwen. Ze lopen zo hard ze kunnen naar de stad en vertellen het bijzondere nieuws aan vrienden. Iedereen is ontzettend verbaasd. Wat een bijzonder verhaal!

Dat kun je bijna niet geloven. Maar je wordt er wel heel blij van!

Jezus leeft! Hij is opgestaan!

God heeft ervoor gezorgd dat Jezus na drie dagen uit de dood wakker werd. Hij heeft Hem nieuw leven gegeven. Jezus is opgestaan uit het graf en leeft, nu nog steeds!!

Meer dan 500 mensen hebben Hem na zijn dood in levende lijve gezien!

En weet je wat het nog mooier maakt: Doordat Jezus door de dood heen is gegaan, kunnen ook wij allemaal nieuw leven krijgen. De dood betekent dan geen einde, maar een nieuw begin!

Daarom is Pasen een nóg groter feest dan Kerstmis! Het is het feest van de belofte dat ook wij eeuwig leven kunnen hebben!

Dat is ook waarom we met Pasen onze huizen versieren met bloemen, vrolijke gekleurde linten, kuikentjes en eieren en nog veel meer. Het zijn allemaal tekenen van nieuw leven. Een nieuw leven voor ons allemaal!

 


Van Hemelvaart naar Pinksteren

Hemelvaartsdag is een echte feestdag. Het is een donderdag die een zondag is geworden, waardoor de meeste mensen vrij hebben.

Op Hemel-vaarts-dag gedenken we dat Jezus terug ging naar zijn Vader in de Hemel. De leerlingen van Jezus zagen dat Hij letterlijk omhoog ging en verdween in een wolk.
Daarna verschenen er twee engelen die zeiden: “Jezus is nu in de hemel, maar eens zal Hij op deze manier terugkomen.”

Ja, daar stonden ze dan, de apostelen. Een beetje beteuterd naar de hemel te staren.

Ze dachten na over wat er allemaal gebeurd was.

Drie jaar lang waren ze samen met Jezus door het land getrokken. En ze hadden gezien dat Hij heel veel wonderen gedaan had. Zo had Hij heel veel mensen die ziek, of gehandicapt waren, weer gezond gemaakt.

En hoe? Niet met pillen of zalfjes, maar alleen door hen even aan te raken! Jezus had hun verteld dat Hij dat alles kon, door de Liefde en de Kracht van God de Vader. Wat waren de apostelen vol van Hem geweest!

En wat waren ze allemaal stomverbaasd en ontzettend blij, toen Jezus weer leefde nadat Hij gestorven en begraven was!

Dat was al 40 dagen geleden en in die tijd hadden heel veel mensen met eigen ogen gezien dat Hij leefde.

Thomas had zelfs de wonden van Jezus mogen aanraken, om te kijken of het écht Jezus was. Ze hadden samen met Jezus gegeten en waren uren met Hem samen geweest.

Vóór dat Jezus naar Zijn Vader ging, zei Hij nog iets heel belangrijks: “Vergeet niet, Ik ben bij je, alle dagen, tot aan het einde van de tijd.

Dat zegt Hij ook tegen ons. Niet van “Doeï, Ik ben weg, bekijk het maar!” Nee helemaal niet! Hij blijft bij ons, ook al zien we Hem niet.

Toen Maria zag hoe de apostelen daar wat beteuterd naar de hemel stonden te staren zei ze: Kom op mannen, we moeten vertrouwen hebben en doen wat Jezus gezegd heeft.

Hij heeft gezegd: “Ga naar Jeruzalem. Ik zal jullie een Helper sturen die ervoor zorgt, dat jullie je alles kunnen herinneren, wat Ik jullie geleerd heb en over de Vader verteld heb.”

Daar moesten ze nu op vertrouwen. Vaak kwamen ze met Maria samen in de Bovenzaal, dat is de zaal waar Jezus het Laatste Avondmaal gevierd had. Dan braken ze het brood, zoals Jezus dat gedaan had. En dan gingen ze samen bidden en vroegen God, dat Hij de beloofde Helper zou sturen.

Ook tegen ons zegt Maria: Kom op! We moeten vertrouwen hebben.

Ook wij moeten vertrouwen op Jezus’ woorden dat Hij altijd bij ons is. Dat Hij ons wil helpen en wacht tot wij Hem vragen!

_________ Pinksteren ________

Nadat Jezus naar de Hemel was teruggegaan, kwamen de apostelen 9 dagen achter elkaar samen om te bidden. Ze wachtten op de “Helper” die Jezus beloofd had. Maria de moeder van Jezus was er ook bij. Zo ook op de 50e dag na Pasen, toen de Joden het Oogstfeest vierden.

Het was heel druk in de stad. Speciaal voor het feest waren veel mensen uit verre streken en landen naar Jeruzalem gekomen.

En de apostelen? Nee, die feestten niet. Ze hadden zich opgesloten in de Bovenzaal en zijn bang, héél bang.

Jezus had hen duidelijk een opdracht gegeven. Hij had gezegd: “Zoals de Vader Mij naar jullie gezonden heeft, zo zend Ik jullie. Vertel alle mensen over Mij en zorg dat iedereen de Blijde Boodschap komt te weten.”

Maar hoe moet dat dan? Het was hartstikke gevaarlijk om over Jezus te praten. Want de leiders van de Joden hadden Jezus laten vermoorden. Misschien wilden ze de apostelen ook gevangen nemen en vermoorden!

Toen gebeurde er iets merkwaardigs.

Door heel de stad ging opeens een geluid alsof het heel hard waaide. Ook de apostelen hoorden het. En ondanks dat alle deuren goed gesloten waren, was er een wind die de hele zaal vulde. Toen zagen bij elkaar een soort “tongen van vuur”.

Op dat moment werden Maria en de apostelen vervuld van Heilige Geest!

Opeens is alle angst weg!

Ze voelen een kracht in zich en ze móeten naar buiten. Daar gaan ze iedereen op straat vertellen over Jezus. Ze vertellen over de wonderen die Hij gedaan heeft. En over God die Jezus uit de dood liet opstaan. En dat ze Jezus daarna met eigen ogen hebben gezien!

En dat ze Hem nu niet meer kunnen zien, maar dat Hij er wél nog steeds is. Omdat Hij leeft!

En … en …. en …. Het is net alsof ze niet meer kunnen stoppen!

Het was zoals Jezus gezegd had: de Heilige Geest is een trooster en een helper voor de mensen. Dat was toen zo en is nu nog zo.

Er gebeurde nog iets vreemds:

De apostelen spraken opeens in vreemde talen! Alle mensen konden hen verstaan! Niet alleen de mensen van Jeruzalem, maar ook al die vreemdelingen uit andere landen en streken. Iedereen!

De apostelen vertelden zo blij en enthousiast dat de mensen gingen begrijpen dat Jezus echt de Zoon van God is. De mensen werden zelf ook blij en enthousiast en wilden ook bij Jezus horen.

Alleen al op die dag lieten 3000 (!) mensen zich dopen. En elke dag kwamen er nieuwe mensen bij. Al die mensen noemen we ‘christenen’ want Jezus werd ook de Christus genoemd.

Iedereen die gedoopt is in de Naam van de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest, is dus een christen. Zo horen we allemaal bij Jezus

Het vuur van Pinksteren was het allereerste begin van onze kerk.

Heb je ook wel eens meegemaakt dat je ergens héél blij en enthousiast over bent? Dat je bijna niet kunt stilzitten of stoppen met vertellen?

Als je bijvoorbeeld net een broertje of zusje hebt gekregen. Of als je bezoek krijgt van iemand waar je al heel lang op wacht.

Je wilt dan eigenlijk de hele wereld vertellen hoe blij je bent. Het is net alsof er een warm vuurtje in je brandt. Je bent zo vol van blijdschap dat je hart en je mond “over loopt”. Zo ongeveer moeten de apostelen zich ook gevoeld hebben.

De Heilige Geest zelf kun je niet zien. Maar je ziet wel wat er door Hem gebeurt. Vergelijk het maar met de wind. Die zie je ook niet. Maar je ziet wel dat er van alles beweegt door de wind.

In de gebeurtenissen van Pinksteren zijn wind en vuur symbolen voor de Heilige Geest. Vuur verwarmt en wind brengt in beweging.

 

 

Ook een duif wordt vaak als symbool voor de H.Geest gebruikt.

In sommige landen hebben ze speciale gebruiken of gewoontes met Pinksteren.

In Rome (Italië) strooit de brandweer miljoenen rode rozenblaadjes door een opening in het dak van het Pantheon. Die rozenblaadjes verwijzen naar de tongen van vuur uit het verhaal van Pinksteren.

 

 

———- Kleurplaat ———

Klik op de afbeelding voor een afdruk!

 

 

 

Veel plezier en hele fijne Pinksterdagen!

———  Pinksterknutselwerkje ———

Windmolentje

Je hebt een vierkant nodig van stevig papier of een vouwblaadje (14 x 14 cm),

een (planten)stokje, een kraal met spijkertje en mooie plakplaatjes om te versieren. Zelf inkleuren kan natuurlijk ook.Maria

Maria is de moeder van Jezus en ik denk dat veel kinderen thuis een beeldje van Maria hebben. Nu zeg je misschien: “Nou ik niet hoor!” Dat kan natuurlijk. Maar als jullie thuis een kerststalletje hebben, dan hebben jullie vast en zeker een Mariabeeldje!
Want welke beeldjes stonden in het stalletje? Precies! Maria, Jozef en het Kindje Jezus in de kribbe, toch?!
We weten niet precies hoe Maria er heeft uitgezien, want we hebben we geen foto van haar. Daarom zien alle beeldjes en schilderijen van Maria er anders uit. Maar allemaal laten ze Maria zien als een hele lieve moeder.

De vrienden van Jezus hebben Maria gekend en over haar geschreven. Dat vind je nu nog in de Bijbel. Daar staat bijvoorbeeld dat Maria een jong meisje was. En dat God háár had uitgekozen om moeder van Jezus te mogen worden.

Een engel van God kwam Maria vragen of zij dat goed vond. Het was geen gemakkelijke opdracht! En toch zei Maria: “Ja, ik zal dit Kindje dragen en Zijn moeder zijn.”

Stel je eens voor, van álle vrouwen op de hele wereld, die vroeger leefden, die nu leven, en die ooit nog geboren zullen worden. Uit ál die vrouwen had God háár uitgekozen!

Ze was niet rijk of deftig, of heel geleerd. Maar ze was heel eenvoudig en had een gelovig hart vol liefde. Je begrijpt dat Maria dus heel bijzonder was.

En deze hele lieve moeder van Jezus, mocht ook ónze moeder worden. Want wat deed Jezus vlak voor Hij stierf? Toen gaf Hij zijn eigen moeder aan ons! Zo werd Maria onze mama in de hemel.

Net als Jezus houdt Maria heel veel van ons. Maria wil ons graag bij Jezus brengen. Ze bidt voor ons en zorgt voor ons, dag en nacht.

Een speciaal Maria-gebed is het Weesgegroet:

Wees gegroet Maria vol van genade,
de Heer is met U,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons nu
én in het uur van onze dood.

Amen

In de maand mei denken we heel speciaal aan Maria. Dan worden extra veel kaarsjes en bloemen bij (een beeldje van) Maria gezet. Ook rond Kerstmis natuurlijk als haar beeldje in het kerststalletje staat.

Vaak zijn er feestelijke vieringen voor Maria in Kerken en kapelletjes. Daar komen dan heel veel mensen naar toe. Ze komen Maria om hulp vragen of om haar te bedanken.