Pennenstreek van pastoor…


Ridder Wim september / oktober 2021
In 2001 neemt koempel Wim Schoenmaekers het initiatief om maandelijks een Koempelmis te houden waarin overleden mijnwerkers speciaal worden herdacht. Het zijn ruim 1500 koempels die tussen 1899 en 1974 in de Limburgse mijnen om het leven kwamen. In iedere Koempelmis staat een andere mijn centraal. In de parochiekerk van De Vrank in Heerlen vindt in 2001 de eerste Koempelmis plaats. Na het sluiten van de kerk in De Vrank vinden de koempels vanaf januari 2016 in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg een nieuwe locatie voor hun maandelijkse Koempelmis. Als parochie zijn wij heel blij en trots om hieraan te mogen meewerken. Een waardig eerbetoon aan de overleden koempels en hun nabestaanden, maar ook om hiermee de herinnering aan het mijnverleden in deze regio levend te houden. Koempel Wim heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een belangrijk aandeel in de organisatie van de Koempelmissen.


Op 15 augustus jl. vierden we in de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg het 20- jarig jubileum van de Koempelmissen. Het werd een hele sfeervolle en mooie viering, bijgewoond door vele oud-koempels, parochianen en burgemeesters en wethouders van de diverse gemeentebesturen in de regio. Aan het einde van de viering vond er een fraai eerbetoon plaats aan de 80-jarige Wim Schoenmaekers. Locoburgemeester Martin de Beer van de gemeente Heerlen benoemde uitgebreid de vele verdiensten van Wim Schoenmaekers voor de Koempelmissen en de mijnbouw in verleden en heden. Koempel Wim kreeg uiteindelijk als blijk van waardering voor dit alles de versierselen opgespeld die horen bij de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een hoge onderscheiding. Het gros van de lintjes betreft immers een benoeming tot lid!
 
Ridder Wim, van harte proficiat! Geniet van deze welverdiende hulde! Wij hopen nog vele Koempelmissen samen met jou en de andere koempels te mogen organiseren!
 
Graag wil ik nog iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze bijzondere viering en aan het gezellig samenzijn na afloop! Het was zeer geslaagd en het deed goed om in coronatijd weer eens samen iets te mogen vieren!
 
Voor u allen alle goeds en Glück Auf!
Pastoor Freek Jongen
Lees verder

Prioriteiten juli / september 2021
Het is in onze tijd heel belangrijk om prioriteiten te stellen. Veel mensen hebben het erg druk, er komt veel op hen af, er wordt vaak veel gevraagd, er zijn allerlei verwachtingen. En dan moet je duidelijke keuzes maken. Welk e-mailtje moet direct beantwoord worden, en welk mailtje kan gerust nog even wachten? Iedere situatie in het leven vraagt om andere prioriteiten. Als je ernstig ziek bent, stel je andere prioriteiten dan wanneer je kerngezond bent. Als iemand die je heel dierbaar is komt te overlijden, dan voel je wel aan dat al het andere ineens vervaagt en onbelangrijk is. Op zo’n moment is het zonneklaar voor je waar je de prioriteiten moet leggen.

Onze samenleving kwam de afgelopen weken van het coronaslot. Alles komt eindelijk weer op gang en we mogen gelukkig ook weer op vakantie. Voor menigeen zal het leven weer als vanouds doordenderen in de hoogste versnelling, vaak zonder veel reflectie en bezinning en in illusie van de leukigheid: zolang we maar genieten, laten we al het andere waaien!
 In het afgelopen jaar heeft de coronapandemie ons allen geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het menselijk leven. Morgen kan het zomaar anders zijn! Ik hoop vooral dat het effect van de coronacrisis mag zijn, dat we meer en bewuster over ons leven gaan nadenken. Wat willen we nu écht met ons leven? Wat is werkelijk belangrijk voor mij? Waar liggen mijn prioriteiten? Is dat die verre vliegreis, òf die dure auto? Maatschappelijke status en een groot aantal volgers op social media? Of toch eerder in vrede en in een goede verstandhouding samenleven met je geliefden, familie en vrienden? 
 Een goede vuistregel en leidraad om de juiste prioriteiten te stellen in het leven, is om je telkens af te vragen: Hoe belangrijk zal dit nu werkelijk voor mij zijn in het uur van mijn dood? Wat heb ik nodig om straks in vrede te kunnen sterven? Jezus Christus heeft ons laten zien dat het dan vooral aankomt op geloof, hoop en liefde. Meer dan de moeite waard om daar werk van te maken. Je kiest daarmee immers niet alleen voor duurzaamheid, maar zelfs voor eeuwigheid! 
 Ik wens u allen een hele fijne zomervakantie. Een tijd van rust en bezinning. Een tijd ook om de juiste prioriteiten te stellen, in het belang van uzelf en in het belang van de mensen met wie u het leven deelt!
 
U allen groetend,
Pastoor Freek Jongen
Lees verder


Wel de bal, maar niet de man ….. juni / juli 2021
Als groot voetballiefhebber heb ik al heel wat wedstrijden gezien op tv en in het stadion. Bovendien heb ik in mijn jeugd ook zelf menig voetbalwedstrijdje gespeeld. Een van de eerste dingen die we leerden bij de pupillen was om altijd de bal te spelen en niet de man. Nooit met een gestrekt been op de tegenstander ingaan. De schade die je daarmee kunt aanrichten, is vaak niet te overzien.

Nu wordt vaak gezegd dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben. Wat je op het voetbalveld ziet, zie je ook vaak terugkomen in de samenleving. En daarmee bedoel ik zeker niet alleen de moderne kapsels van onze huidige generatie voetbalsterren, die bij menigeen navolging vinden. Maar ook de manier van omgaan met elkaar. Het was al bekend dat in de social media mensen elkaar vaak respectloos en genadeloos onderuit halen. Maar ook in menig politiek debat, of het nu is in de Tweede Kamer, het Provinciehuis of de raadszaal van het gemeentehuis, wordt steeds vaker keihard op de man gespeeld en worden de bal en het doel uit het oog verloren. Men vliegt er met een gestrekt been in. Met snoeiharde bewoordingen en respectloze vergelijkingen probeert men de ander zoveel mogelijk te beschadigen, zodat de betreffende persoon buiten spel komt te staan en zo snel mogelijk gewisseld moet worden. De poppetjes zijn belangrijker geworden dan de inhoud!
Begrijp mij niet verkeerd. Dingen die niet goed gaan moeten aangepakt worden en personen die grote fouten maken moeten op de blaren zitten. Maar zijn we in de huidige afrekencultuur nog wel voldoende genadig en barmhartig voor elkaar? Geven we iemand nog een volgende kans? Krijgt de ander nog de mogelijkheid om het vertrouwen terug te winnen? Aan oppositievoerders en criticasters hebben we doorgaans geen gebrek, constructieve verbinders zijn daarentegen zeldzamer!
Juist in onze tijd, waarin op social media en in het politieke debat, praten het steeds meer aflegt tegen roepen, argumenteren tegen schreeuwen, moeten wij een baken zijn van correctheid en goede omgangsvormen door te verbinden in plaats van afstand te scheppen, door op te bouwen in plaats van af te breken. Niet voor niets spreekt paus Franciscus zo vaak over barmhartigheid in de omgang met elkaar: meer nadenken, minder oordelen en eerder vergeven! Oftewel invoetbaltermen: wel de bal spelen, maar niet de man! Het voetbalspel wordt er leuker door en ons samenleven aangenamer!!

U allen groetend,
Pastoor Freek Jongen
Lees verder